Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння

Номер патенту: 113772

Опубліковано: 10.02.2017

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння, що включає розрахунок індексу вимені та відбір корів, який відрізняється тим, що облік загального удою та удою передніх часток вимені відбувається автоматично роботом-дояром в процесі доїння досліджуваних корів з наступним розрахунком індексу вимені, а відбір корів здійснюється з індексом вимені в межах 45-50 %.

Текст

Реферат: Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння включає розрахунок індексу вимені та відбір корів. Облік загального удою та удою передніх часток вимені відбувається автоматично роботом-дояром в процесі доїння досліджуваних корів з наступним розрахунком індексу вимені, а відбір корів здійснюється з індексом вимені в межах 45-50 %. UA 113772 U (54) СПОСІБ ВІДБОРУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ДО МАШИННОГО ДОЇННЯ UA 113772 U UA 113772 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу відбору ВРХ до машинного доїння. Відомий спосіб визначення морфофункціональних якостей вимені [Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород - М.: Колос. - 1975] та спосіб визначення екстер'єрних та конституційних особливостей корів [Правила линейной оценки телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород - М., - 1996. Вып. 1]. Недоліками даних способів є те, що вони не в повній мірі забезпечують отримання повної інформації, так як для відбору ВРХ до машинного доїння ставляться більш високі вимоги щодо морфологічних та функціональних властивостей вимені. Для оцінки технологічності вим'я у молочних корів розроблено індекс [Костенко В.І., Богданов Г.О. Технології виробництва продукції тваринництва // Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. Монографія в 2 Т.- К., 2004.- Том 2. - С. 304364]. Недоліком даного способу є те, що він не передбачає конкретних кроків стосовно відбору ВРХ до машинного доїння, всі роботи виконуються із застосуванням спеціального обладнання. Існують загальновідомі способи оцінки морфофункціональних властивостей вимені корів [Методические рекомендации по оценке и отбору коров по пригодности к промышленной технологии производства молока // Ф.Л. Гарькавый, А.П. Солдатов, В.М. Стародубцев [и др.]. М., 1985. - 27 с.], [Оценка и отбор молочного скота по маститоустойчивости и пригодности к машинному доению // Э.К. Бороздин, К.В. Клееберг, А.П. Солдатов [и др.]. - М., 1990. - 19 с.]. Недоліками даних способів є те, що вони не в повній мірі відповідають вимогам технології машинного доїння, мають низьку ефективність і точність. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення придатності корівпервісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи до машинного доїння [Патент на корисну модель № 59290 Україна, МПК А01К1/00. Спосіб визначення придатності корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорнорябої молочної породи до машинного доїння / Бондаренко М.П., Скляренко Ю.І., Коваленко О.І., Братушка Р.В. - № u201012528; Заявл. 22.10.2010; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що здійснюється оцінювання корів-первісток на 2-3-ому місяці лактації за морфологічними властивостями вимені (взяття промірів вимені, розрахунок індексів, оцінювання функціональних його властивостей) і стійкості до маститу, при цьому за цільові параметри морфологічних та функціональних показників вимені взяті показники, визначені як оптимальні для тварин нового типу за алгоритмом, який має 6 етапів. Недоліками цього способу є те, що він трудомісткий, тривалий у здійсненні та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його виконання. Він не враховує особливостей різних технологій машинного доїння корів. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння з метою забезпечення підвищення якості технологічного процесу доїння корів, що включає розрахунок індексу вимені та відбір корів з врахуванням в процесі доїння досліджуваних корів загального удою та удою передніх часток вимені, яке здійснює автоматично робот-дояр з наступним розрахунком індексу вимені, а відбір корів відбувається з індексом вимені в межах 45-50 %, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та найближчого аналогу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для відбору великої рогатої худоби до машинного доїння здійснюють розрахунок індексу вимені та відбір корів з врахуванням в процесі доїння досліджуваних корів загального удою та удою передніх часток вимені, яке здійснює автоматично робот-дояр з наступним розрахунком індексу вимені, а відбір корів відбувається з індексом вимені в межах 45-50 %, що дає змогу оперативно та достовірно проводити відбір ВРХ до машинного доїння, зменшити затрати на здійснення таких визначень, що відповідає критерію "новизна". Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння виконується наступним чином: досліджувана корова направляється на доїння до доїльного робота, де в процесі доїння загальний удій та удій з передніх часток вимені фіксується автоматично. На наступному етапі розраховують індекс вимені. Інтерпретацію отриманих даних здійснюють згідно з таблицею: якщо індекс вимені корови 50 % вона не придатна до машинного доїння. 1 UA 113772 U Перевагами запропонованого способу є те, що він в повній мірі відповідає вимогам технології машинного доїння, простий у застосуванні, забезпечує підвищення якості технологічного процесу доїння, ефективний та оперативний відбір корів до машинного доїння, при цьому враховуючи особливості конкретної тварини. 5 Таблиця Індекс вимені, % 50 Придатність корів до машинного доїння Не придатна Придатна Не придатна ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння, що включає розрахунок індексу вимені та відбір корів, який відрізняється тим, що облік загального удою та удою передніх часток вимені відбувається автоматично роботом-дояром в процесі доїння досліджуваних корів з наступним розрахунком індексу вимені, а відбір корів здійснюється з індексом вимені в межах 45-50 %. 15 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 5/01, A01J 5/007, A01K 1/00

Мітки: машинного, відбору, спосіб, великої, рогатої, доїння, худоби

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113772-sposib-vidboru-veliko-rogato-khudobi-do-mashinnogo-donnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відбору великої рогатої худоби до машинного доїння</a>

Подібні патенти