Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок

Номер патенту: 113770

Опубліковано: 10.02.2017

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок, що включає здійснення контролю промивання молочної лінії по очищенню предметних пластин, який відрізняється тим, що містить вакуумний та молочний насоси, які дозволяють проводити дослідження у вакуумованому трубопроводі та у трубопроводі під атмосферним тиском; нагрівальний пристрій, який дозволяє змінювати температуру мийного розчину та досліджувати вплив різної температури на очищення пластин з різним забрудненням; предметні пластини з різних матеріалів (встановлюються за умови, що перед ділянкою вставки на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d після вставки відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини), які дають можливість для кожного матеріалу підібрати оптимальний режим промивання.

Текст

Реферат: Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок, що включає здійснення контролю промивання молочної лінії по очищенню предметних пластин. Містить вакуумний та молочний насоси, які дозволяють проводити дослідження у вакуумованому трубопроводі та у трубопроводі під атмосферним тиском; нагрівальний пристрій, який дозволяє змінювати температуру мийного розчину та досліджувати вплив різної температури на очищення пластин з різним забрудненням; предметні пластини з різних матеріалів (встановлюються за умови, що перед ділянкою вставки на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d після вставки відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини), які дають можливість для кожного матеріалу підібрати оптимальний режим промивання. UA 113770 U (54) СТЕНД УСТАНОВОК UA 113770 U UA 113770 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до стенда для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок. У виробничих умовах застосовують спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання [Патент на корисну модель № 39630 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання / Савран В.П., Палій А.П. - № u200809232; заявл. 15.07.2008; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5]. Недоліком даного способу є те, що він не включає конкретних кроків стосовно визначення ефективності санітарної обробки молочної лінії в цілому. На виробництві оцінку чистоти промивання молочної лінії здійснюють за визначенням 2 кількості мікробів на 1 см внутрішньої поверхні (шляхом бактеріального дослідження) дійкової гуми, колектора, молочного шланга або танка для зберігання охолодженого молока [Архангельский И.И. Гигиена молока и контроль его санитарного качества / И.И. Архангельский, В.М. Карташова - М.: Колос, 1996. - С. 103-106]. Недоліком цього способу є те, що всі роботи виконуються тільки в лабораторних умовах. Він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат та відповідних навичок для його здійснення. Відомий пристрій для визначення чистоти промивання молокопроводу [Патент на корисну модель № 99926 Україна, МПК A01J 7/00. Пристрій для визначення чистоти промивання молокопроводу / Палій А.П. - № u201501130; заявл. 11.02.2015; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12]. Недоліком зазначеного пристрою є те, що він включає спеціальних навичок його використання. Він забезпечує визначення чистоти промивання молокопроводу на кінцевій ланці технологічного процесу, що не дозволяє здійснювати дослідження чистоти промивання молокопроводу. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості промивання молочної лінії [Патент на корисну модель № 76751 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб визначення якості промивання молочної лінії / Палій А.П., Палій А.П., Науменко О.А. - № u201208821; заявл. 17.07.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1]. Суть способу полягає в тому, що перед доїнням визначають прозорість чистих пластин і фіксують це значення. Потім пластини поміщають в молокопровід. Під час здійснення процесу доїння вони піддаються забрудненню, а під час здійснення процесу промивання - очищенню. Після закінчення процесу очищення пластини виймають та визначають їх світлопроникність. Отримані значення порівнюють з початковим а показник визначають в балах. Недоліками цього способу є те, що він має складність в здійсненні досліджень, отримані результати є відносними та недостовірними, адже оцінка здійснюється без врахування гідравлічних опорів протіканню рідини та під час визначень не передбачена можливість регулювання основних параметрів процесу промивання молочної лінії. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок, що включає застосування вакуумного та молочного насосів, які дозволяють проводити дослідження у вакуумованому трубопроводі та у трубопроводі під атмосферним тиском, нагрівального пристрою, який дозволяє змінювати температуру мийного розчину та досліджувати вплив різної температури на очищення пластин з різним забрудненням, предметних пластин з різних матеріалів (встановлюються за умови, що перед ділянкою вставки на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d після вставки відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини), які дають можливість для кожного матеріалу підібрати оптимальний режим промивання, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявленого стенда та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що стенд, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для здійснення досліджень чистоти промивання молокопроводу доїльних установок застосовують вакуумний та молочний насоси, нагрівальний пристрій та предметні пластини з різних матеріалів, що дає змогу забезпечити потрібну оперативність здійснення досліджень та отримання достовірних даних, визначити оптимальні режими процесу промивання в залежності від матеріалу молокопроводу та від характеристик мийного розчину, що відповідає критерію "новизна". На кресленні схематично представлено стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок. Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок складається з вакуумного насоса 1, ємності для мийного розчину 2, регулювальних кранів 3, трубопроводу 4, знімних вставок з предметними пластинами 5, нагрівального пристрою з датчиком температури 6, молочного насоса 7. 1 UA 113770 U 5 10 15 Стенд працює наступним чином: за допомогою регулювальних кранів 3 стенд настроюють на певний режим роботи. В ємності 2 готують розчин певної концентрації та температури. Знімні вставки 5 з забрудненими предметними пластинами розташовують в трубопроводі 4 і вмикають молочний насос 7. Мийний розчин молочним насосом 7 переміщується по замкненому трубопроводі 4, який з'єднаний з вакуумним насосом 1. Три знімні вставки 5 з предметними пластинами розташовані на нижній горизонтальній гілці трубопроводу. Перед вставкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d після вставки відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини, що визначає положення вставки на трубопроводі. Нагрівальний пристрій 6 виконує функцію підтримання температури розчину в зазначених межах. По закінченні експерименту предметні пластини виймають та визначають ступінь їх очищення від бруду. Перевагами запропонованого стенда є те, що він простий у використанні, забезпечує отримання достовірних даних, надає можливість визначити оптимальні режими процесу промивання в залежності від матеріалу молокопроводу та від характеристик мийного розчину. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок, що включає здійснення контролю промивання молочної лінії по очищенню предметних пластин, який відрізняється тим, що містить вакуумний та молочний насоси, які дозволяють проводити дослідження у вакуумованому трубопроводі та у трубопроводі під атмосферним тиском; нагрівальний пристрій, який дозволяє змінювати температуру мийного розчину та досліджувати вплив різної температури на очищення пластин з різним забрудненням; предметні пластини з різних матеріалів (встановлюються за умови, що перед ділянкою вставки на відстані 10 d (де d діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d після вставки відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини), які дають можливість для кожного матеріалу підібрати оптимальний режим промивання. Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00, A01J 7/02

Мітки: чистоти, установок, дослідження, стенд, молокопроводу, доїльних, промивання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113770-stend-dlya-doslidzhennya-chistoti-promivannya-molokoprovodu-dolnikh-ustanovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для дослідження чистоти промивання молокопроводу доїльних установок</a>

Подібні патенти