Спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого шляхом комплексного застосування мінеральних добрив та позакореневих підживлень препаратом фрея-аква

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого, що включає внесення мінеральних добрив N30P30K30 під передпосівний обробіток ґрунту в комплексі з позакореневими підживленнями, який відрізняється тим, що для позакореневого підживлення використовують препарат органічного походження Фрея-Аква, 2,0 л/га - в фази кущіння, виходу в трубку та прапорцевого листка

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого включає внесення мінеральних добрив N30P30K30 під передпосівний обробіток ґрунту в комплексі з позакореневими підживленнями. Для позакореневого підживлення використовують препарат органічного походження Фрея-Аква. UA 113698 U (12) UA 113698 U UA 113698 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до способів підвищення продуктивності культури ячменю ярого. Відомий спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого передбачає органо-мінеральну систему (N390P210K430 (сума NPK-1030), з них мінеральними добривами N75P38K90, ступінь насичення органічними добривами 15,0 т/га сівозмінної площі) удобрення попередника - буряків цукрових в польовій плодозмінній сівозміні [1]. Недоліком цього способу є порівняно високі норми мінеральних добрив, що погіршує екологічну ситуацію та відсутність необхідної кількості органічних добрив, внаслідок зменшення поголів'я ВРХ. Інший відомий спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого передбачає використання позакореневого підживлення мінеральним препаратом "Нутрівант плюс" марки пивоварний ячмінь на фоні N60P90K90. Недоліком цього способу є значні витрати матеріальних ресурсів [2, 3]. В основу корисної моделі поставлено задача підвищення продуктивності ячменю ярого на фоні зниження норм внесення мінеральних добрив та покращення якості зерна за рахунок позакореневого підживлення препаратом органічного походження. Поставлена задача вирішується тим, що в запропонованому способі підвищення продуктивності ярого ячменю, який передбачає внесення мінеральних добрив під передпосівний обробіток ґрунту в нормі N30P30K30, згідно з корисною моделлю, позакоренево вносять препарат органічного походження Фрея-Аква в нормі 2,0 л/га - в фази кущіння, виходу в трубку та прапорцевого листка. Препарат Фрея-Аква - концентрований розчин гумінових речовин, має посилені антиоксидантні імуномодульовані, потужні детоксикаційні властивості. Є ефективним рістрегулятором. Містить активну мікрофлору і набір мікроелементів, а також антистресовий фунгіцидний комплекс, натуральні біополімери, природні антиоксиданти. В хімічному складі препарату містяться: калієві солі гумінових кислот - 20 %, N-2 %; Ρ - 2 %; K-2 %%; S-0,2 %, Co0,2 % Zn-0,1 % Fe-0,1 %; В - 0,1 %; Μn-0,1 %; Mg-0,2 %. У корисній моделі спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого досягається за рахунок оптимізації рівня живлення, збільшення кількості продуктивних стебел, озерненості і маси зерен в колосі та вмісту білка в зерні шляхом позакореневого підживлення препаратом Фрея-Аква в нормі 2,0 л/га - в фази кущіння, виходу в трубку та прапорцевого листка на фоні мінеральних добрив N30P30K30. Спосіб ілюструється проведеними дослідженнями: Польові дослідження проводили на темно-сірому опідзоленому середньосуглинковому ґрунті дослідного поля кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету впродовж 2013-2015 років за схемою, яка включала два фактори: фактор А включав варіанти: 1) без добрив (контроль); 2) Ν15Ρ15Κ15; 3) N30P15K15; 4) N45P15K15; 5) N30P30K30; 6) N45P30K30; 7) N60P30K30; 8) N45P45K45; 9) N60P45K45; 10) Ν60Ρ60Κ60. Фактор В: позакореневе підживлення препаратом Фрея-Аква, 2,0 л/га. Ґрунт дослідної ділянки характеризувався такими агрохімічними показниками: вміст гумусу 2,35 %, рН - 6,5, гідролітична кислотність - 1,59 ммоль/100 г ґрунту, низьким вмістом лужногідролізованих форм азоту, середнім - рухомого фосфору і обмінного калію. Сорт ячменю ярого - Сонцедар. Технологія вирощування не відрізнялася від загальноприйнятої у ґрунтово-кліматичній зоні. Мінеральні добрива вносили згідно схеми досліду під передпосівний обробіток, препарат органічного походження в позакореневе підживлення. В результаті застосування корисної моделі вдалося суттєво підвищити продуктивність ячменю ярого за рахунок поліпшення таких важливих структурних елементів врожайності як довжина колоса, кількість продуктивних стебел, маси зерна одного колосу та якісних характеристик зерна. Завдяки комплексному застосуванню мінеральних добрив в нормі N30P30K30 і препарату Фрея-Аква довжина колоса збільшилася на 1 см порівняно з фоном самих мінеральних добрив, за збільшення норми добрив до N45P45K45 довжина колоса збільшилася на 0,9 см відносно фону. Застосування препарату Фрея-Аква на різних фонах мінерального живлення збільшувало масу зерна одного колоса. Найбільша ефективність препарату спостерігалася за рівня мінерального живлення N30P30K30-0,79 г, що більше відносно фону мінеральних добрив на 0,04 г. Таким чином, завдяки оптимізації умов живлення можливо отримати вагомий приріст врожайності зерна. Застосування препарату Фрея-Аква забезпечувало найвищий врожай зерна на фоні N45P45K45-4,38т/га, проте прирости відносно фону більшими була за норми мінеральних добрив N30P30K30-0,36т/га проти 0,33 т/га. 1 UA 113698 U 5 10 15 20 Позакореневе підживлення препаратом Фрея-Аква сприяло покращенню якісних показників зерна, зокрема вмісту білка - одного з основних якісних показників. За вмістом білка позакореневе підживлення препаратом Фреї-Аква на фоні N30P30K30 можна використовувати в технологіях вирощування ячменю ярого на пивоварні цілі (вміст білка - 11,33 %), а на фоні N45P45K45 - на продовольчі цілі (вміст білка - 11,74 %). Виходячи з показників продуктивності саме запропонований спосіб удобрення ячменю ярого забезпечує найвищий урожай ячменю ярого за зниження норми внесення мінеральних добрив. Удобрення ячменю ярого мінеральними добривами в нормі N30P30K30 в комплексі з позакореневим підживленням органічним препаратом Фрея-Аква в нормі 2,0 л/га - в фази кущіння, виходу в трубку та прапорцевого листка забезпечує високий рівень урожайності 3,90 т/га, що вище за контрольні показники на 1,03 т/га, а за фонові - на 0,36 т/га. За такого рівня живлення зерно ячменю ярого можна використовувати на пивоварні цілі. Джерела інформації: 1. Вислободська М.М. Вплив післядії органічних і мінеральних добрив, внесених під попередник, на урожайність та якість зерна ярого ячменю /Вислободська М.М., Данилюк В.Б. //Вісник ЛНАУ. Агрономія. - 2012. - № 16. - С. 517-520. 2. Гораш О.С. Вплив позакореневого мінерального підживлення ячменю ярого на ріст і розвиток рослин /О.С. Гораш, С.П. Бігуляк //Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2013. - № 2(1). – С. 14-20. 3. Шкурко B.C. Ефективність використання мінеральних добрив і стимуляторів росту на посівах пивоварного ячменю /В.С. Шкурко //Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. - № 4. - С. 162-165. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого, що включає внесення мінеральних добрив N30P30K30 під передпосівний обробіток ґрунту в комплексі з позакореневими підживленнями, який відрізняється тим, що для позакореневого підживлення використовують препарат органічного походження Фрея-Аква, 2,0 л/га - в фази кущіння, виходу в трубку та прапорцевого листка. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 65/00, A01C 21/00, C05D 1/00

Мітки: ярого, позакореневих, мінеральних, підживлень, підвищення, спосіб, препаратом, застосування, продуктивності, ячменю, шляхом, комплексного, добрив, фрея-аква

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113698-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-yachmenyu-yarogo-shlyakhom-kompleksnogo-zastosuvannya-mineralnikh-dobriv-ta-pozakorenevikh-pidzhivlen-preparatom-freya-akva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності ячменю ярого шляхом комплексного застосування мінеральних добрив та позакореневих підживлень препаратом фрея-аква</a>

Подібні патенти