Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур, що включає внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив, який відрізняється тим, що восени на поверхні ґрунту рівномірно розподіляють суміш органічного добрива "Біопроферм" із розрахунку 5-6 тонн і фосформобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" в кількості 3750 мл на 1 га площі, після чого суміш загортають у ґрунт на глибину 10-12 см.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур включає внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив. Восени на поверхні ґрунту рівномірно розподіляють суміш органічного добрива "Біопроферм" із розрахунку 5-6 тонн і фосформобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" в кількості 3750 мл на 1 га площі, після чого суміш загортають у ґрунт на глибину 10-12 см. UA 113282 U (12) UA 113282 U UA 113282 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Відомі способи підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок внесення органічних і мінеральних добрив [1-3]. Одним з найбільш актуальних проблем землеробства України є оптимізація фосфорного живлення сільськогосподарських культур. Це пов'язано з важливою роллю фосфору в житті рослин, низьким природним вмістом його рухомих сполук у ґрунтах та обмеженістю ресурсів фосфатної сировини. При недостатній кількості фосфору затримується ріст та дозрівання рослин, знижується урожайність і погіршується якість сільськогосподарських культур. Рослини дуже чутливі до недостатньої кількості фосфору в самому ранньому періоді, коли слаборозвинена коренева система має дуже низьку здатність засвоєння фосфору. Негативні наслідки від недостатньої кількості фосфору в цей період не можуть бути справлені в подальшому додаванні фосфору. Тому забезпечення рослин фосфором з початку вегетації має дуже важливе значення для росту, розвитку рослин та формування урожаю. Фосфорні мінеральні добрива, за вмістом токсичних елементів, займають перше місце, що пов'язано з геологічним походженням та хімічною будовою сировини. При цьому, коефіцієнт використання фосфору з мінеральних добрив надзвичайно низький - 15-20 %, що зумовлено здатністю оксидів кальцію, заліза, алюмінію та інших елементів зв'язувати та міцно утримувати іони фосфору. Основна маса фосфору знаходиться у формі мінеральних і органічних сполук, які є важкодоступними для рослин (заблокованими). Рослини можуть засвоювати органічні фосфати тільки після їх мінералізації. Тому головним завданням у забезпеченні рослин фосфором є мобілізація ґрунтових резервів цього елемента та підвищення ефективності використання фосфорних добрив. Одним із аспектів вирішення цієї проблеми є використання мікробних препаратів, які здатні поліпшувати фосфорне живлення рослин за рахунок активізації процесу мікробіологічної мобілізації фосфатів. Застосовуючи біопрепарати можливо збільшити ступінь засвоєння фосфору на 10-20 %, що позначиться на урожайності сільськогосподарських культур та зменшенні використання фосфорних добрив [4]. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок покращення фосфорного живлення рослин, що дозволяє значно підвищити родючість ґрунтів і урожайність сільськогосподарських культур. Поставлена задача вирішується тим, що у способі підвищення урожайності сільськогосподарських культур, що включає внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив, згідно корисної моделі вводиться те, що восени на поверхні ґрунту рівномірно розподіляють суміш органічного добрива "Біопроферм" із розрахунку 5-6 тонн і фосформобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" в кількості 3750 мл на 1 га площі, після чого суміш загортають у ґрунт на глибину 10-12 см. Суть технічного рішення полягає у використанні властивостей фосфор мобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" поліпшити фосфорне живлення рослин з одночасним використанням органічного добрива "Біопроферм". За агрономічними, агрофізичними і санітарно-гігієнічними показниками "Біопроферм" можна віднести до органічних добрив нового покоління. Так "Біопроферм" є комплексним добривом, що містить всі макро- (азот, фосфор, калій, кальцій) і мікроелементи (мідь, цинк, бор, магній) та інші елементи живлення рослин. Залежно від вихідних компонентів у 1 τ добрива міститься не менше 50-70 кг діючої речовини, у тому числі фосфору 10-15 кг, азоту 15-20 кг, калію 15-20 кг [3]. Механізм позитивного впливу фосфатмобілізуючих бактерій на розвиток рослин пов'язаний з їх властивістю продукувати органічні кислоти, що приводить до розкладу важкорозчинних органічних фосфатів та неорганічних мінеральних сполук, що містяться у ґрунті і добривах, внаслідок чого поліпшується фосфорне живлення рослин. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Спочатку готується суміш в складі 5-6 τ органічного добрива "Біопроферм" і 3750 мл фосформобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" із розрахунку на 1 га площі. Восени після збирання сільськогосподарських культур на ґрунті рівномірно розподіляють отриману суміш відомими способами за допомогою відомих пристроїв, після чого загортають у ґрунт на глибину 10-12 см. 1 UA 113282 U 5 10 15 20 Даний спосіб був апробований в господарствах Тернопільської області (ПАП "Дзвін", компанії "Мрія", ТОВ "Агро-Млин") при безпосередній участі фахівців Тернопільської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України". Використання запропонованої суміші "Біопроферму" та "Поліміксобактерину" дозволило підвищити урожайність цукрових буряків на 30-50 ц/га (6-13 %), зернових культур на 2-3 ц/га (1015 %), ріпаку - на 6-7 ц/га (30 %). Запропонований спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур дозволяє поліпшити фосфорне живлення сільськогосподарських культур, підвищити урожайність і якість продукції, зекономити фосфорні добрива та зберегти родючість ґрунтів. Джерела інформації: 1. Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравченко С.М. Система застосування добрив. Підручник. Київ: Вища школа, 2002. - 317с. 2. Пономаренко О.С. Регулятори росту в сільському господарстві. Київ: Урожай. - 2008. - 126 с. 3. Виробництво та використання органічних добрив: монографія / І.А. Шувар, О.М. Бунчак та інш., за заг. ред. І.А. Шувара. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. - 596 с. 4. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Київ: Українська академія аграрних наук, 2007. – 53. с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур, що включає внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив, який відрізняється тим, що восени на поверхні ґрунту рівномірно розподіляють суміш органічного добрива "Біопроферм" із розрахунку 5-6 тонн і фосформобілізуючого бактеріального препарату "Поліміксобактерин" в кількості 3750 мл на 1 га площі, після чого суміш загортають у ґрунт на глибину 10-12 см. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00

Мітки: підвищення, спосіб, культур, урожайності, сільськогосподарських

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113282-sposib-pidvishhennya-urozhajjnosti-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення урожайності сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти