Пристрій для післядоїльної обробки вимені великої рогатої худоби

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для післядоїльної обробки вимені великої рогатої худоби, який відрізняється тим, що містить ємність для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу та корпусу, який зв'язаний з ємністю та виконаний у вигляді порожнистого конуса.

Текст

Реферат: Пристрій для післядоїльної обробки вимені ВРХ. Він містить ємність для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу та корпусу, який зв'язаний з ємністю та виконаний у вигляді порожнистого конуса. UA 113229 U (12) UA 113229 U UA 113229 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до пристроїв для обробки вимені корів після доїння. Існує пристрій для дезінфекції сосків вимені корів [Патент на полезную модель № 3656 BY, A01J7/00. Устройство для дезинфекции сосков вымени коров / Иванов В.Г., Каменская Т.Н., Богуш А.А., Лукьянчик С.А. - № 20060809; Заявл. 29.11.2006; Опубл. 30.06.2007]. Даний пристрій має складність конструкції та потребує спеціальні навички для його використання. Відомий спосіб прогнозування чистоти молока по санітарно-гігієнічному стану сосків вимені [А. с. № 1748757 SU, A1J7/00. Спосіб прогнозування чистоти по санітарно-гігієнічному стану сосків вимені / Соловьев С.А., Луценко М.М., Коровін Ю.І.; Заявл. 12.03.1990; Опубл. 23.07.1992, Бюл. № 27]. Недоліками цього способу є те, що отримані результати є відносними, а обладнання, яке при цьому застосовується, не забезпечує отримання достовірних даних, складне у використанні. Він не передбачає обробку вимені корів після доїння. Існує пристрій для переддоїльної обробки вимені [Патент № 2440718 RU, МПК A01J7/04. Устройство для преддоильной обработки вымени / Андрианов А.А., Андрианов Е.А., Андрианов A.M. - № 2010115757/13; Заяв. 20.04.2010; Публ. 27.01.2012, Бюл. № 3] та пристрій для дезінфекції сосків вимені сільськогосподарських тварин [Патент № 2073430 RU, МПК A01J7/00. Устройство для дезинфекции сосков вымени сельскохозяйственных животных / Камлацкий В.И., Михайлюк П.М., Патиева A.M., Кузнецов В.А., Цой Э.И. -№ 94019614/15; Заяв. 26.05.1994; Публ. 20.02.1997]. Недоліками даних пристроїв є їхня складна конструкція, незручність у використанні. Вони потребують значних трудових затрат праці оператора доїння. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння [Патент на корисну модель № 82176 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння / Палій А.П., Палій А.П. - № U201300917; Заявл. 25.01.2013; Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що після здійснення підготовчих операцій вимені до доїння (обмивання, витирання, масаж вимені, здоювання перших цівок молока) дійки вимені піддаються обробці дистильованою стерильною водою (t=40±2,0 °C), яка наноситься з розпилювача (10 спрацьовувань по 1 мл). На стерильну вільну приймальну ємність встановлюють попередньо зважений фільтруючий елемент (ватний диск) та підносять його до оброблюваного місця так, щоб змив (дистильована вода) потрапляв на фільтр. Після цього фільтр висушують, знову зважують та порівнюють з еталоном. Показник визначають в балах. Недоліками цього способу є те, що він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення, а обладнання, яке при цьому застосовується, складне у використанні. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити пристрій для післядоїльної обробки вимені ВРХ, що включає застосування ємності для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу та корпусу, який зв'язаний з ємністю та виконаний у вигляді порожнистого конуса, щоб забезпечити ефективність пристрою. Порівняльний аналіз заявлюваного пристрою та найближчого аналогу дозволяє зробити висновок, що пристрій, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для післядоїльної обробки вимені ВРХ застосовують ємність для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу та корпусу, який зв'язаний з ємністю та виконаний у вигляді порожнистого конуса, що дає змогу зменшити матеріальні затрати на здійснення обробки, підвищити якість молока та попередити потрапляння мікроорганізмів у сосок вимені, що відповідає критерію "новизна". Пристрій для обробки вимені корів після доїння працює наступним чином: ємність для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу, заповнюється дезінфікуючим розчином. До заповненої ємності під'єднується корпус, який виконаний у вигляді порожнистого конуса. Після завершення процесу доїння соски вимені піддаються обробці шляхом розташування соска у внутрішньому порожнистому конусі корпусу з наступним стисканням ємності з еластичного прозорого матеріалу. За рахунок цього сосок вимені швидко та якісно обробляється. Перевагами запропонованого пристрою є те, що він дозволяє зменшити матеріальні затрати на здійснення обробки вимені корів після доїння та підвищити продуктивність праці операторів доїння. Даний пристрій надійний та зручний у використанні. 60 1 UA 113229 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для післядоїльної обробки вимені великої рогатої худоби, який відрізняється тим, що містить ємність для дезінфікуючого розчину, яка виконана з еластичного прозорого матеріалу та корпусу, який зв'язаний з ємністю та виконаний у вигляді порожнистого конуса. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/04

Мітки: вимені, рогатої, післядоїльної, пристрій, великої, худоби, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113229-pristrijj-dlya-pislyadolno-obrobki-vimeni-veliko-rogato-khudobi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для післядоїльної обробки вимені великої рогатої худоби</a>

Подібні патенти