Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування анастомозу внутрішньої сонної артерії, що включає накладання дистального анастомозу, який відрізняється тим, що шов накладають з інтимою вище зони ендартеректомії та дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній ендартеректомії.

Текст

Реферат: Спосіб формування анастомозу внутрішньої сонної артерії включає накладання дистального анастомозу. Шов накладають з інтимою вище зони ендартеректомії та дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній ендартеректомії. UA 113180 U (12) UA 113180 U UA 113180 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме - судинної хірургії, і може бути використана для лікування атеросклеротичного стенозу внутрішньої сонної артерії (ВСА) при необхідності її протезування. Однією з актуальних проблем сучасної судинної хірургії є методика накладання анастомозів внутрішньої сонної артерії, що безпосередньо впливає на ризик інтраопераційних та післяопераційних ускладнень. Існує багато способів накладання анастомозу ВСА, але всі вони пов'язані з неможливістю візуалізації всіх шарів судини що збільшує ризик післяопераційних ішемічних інсультів. Зокрема для фіксації інтими вище зони ендартеректомії накладають окремі "П" - подібні лігатури, а судинний шов накладають з адвентицію, що не дозволяє фіксувати інтиму по всьому периметру та обмежує протяжність виконання ендартеректомії. Це викликало необхідність розробки нових способів формування анастомозу ВСА. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає в накладанні дистального анастомозу при протезуванні ВСА з усіченою до необхідної довжини ВСА, а шов накладається з м'язовим шаром артерії та адвентицією й, лише за можливості візуалізації, з інтимою дистальніше зони ендартеректомії [Spinelli F, Martelli E, Stilo F, Pipito N, Benedetto F, Spinelli D, et al. Carotid bypass: a safe and durable solution for recurrent carotid stenosis. - Ann. Vase. Surg. - 2014 Jul. - № 28(5). - P. 1329-1334]. Спільною суттєвою ознакою прототипу і корисної моделі, що заявляється, є накладання дистального анастомозу ВСА при протезуванні безперервним швом кінець у кінець. Проте цей спосіб є також недостатньо ефективним, тому що не дозволяє фіксувати інтиму ВСА по всій окружності анастомозу, існує високий ризик прорізання стінки артерії ниткою та кровотечі з лінії шву. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу формування анастомозу внутрішньої сонної артерії за рахунок фіксації внутрішньої оболонки артерії та додаткового укріплення зони шву, що дозволяє знизити ризик післяопераційного інсульту та знизити об'єм інтраопераційної крововтрати. Поставлена задача вирішується тим, що в способі, який включає формування дистального анастомозу при протезуванні ВСА, новим є те, що шов накладається з інтимою вище зони ендартеректомії та дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній ендартеректомії. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в такому. При використанні даного способу виконують еверсійну ендартеректомію, тим самим формуючи дуплікатуру ВСА, пересікають внутрішню оболонку артерії вище зони стенозу. Шов накладається між протезом та усіма трьома шарами артерії, до того ж середній та зовнішній шари знаходяться в складці. Таким чином, використання запропонованого способу дозволить знизити об'єм інтраопераційної крововтрати та значно знизити ризик інтра- та післяопераційних ішемічних інсультів. Завдяки чому скоротити термін стаціонарного лікування, зменшити терміни тимчасової непрацездатності. Спосіб здійснюють таким чином: За необхідності протезування ВСА, спочатку артерію відсікають від устя, виконують етап еверсійної каротидної ендартеректомії. Вище зони ендартеректомії, на рівні краю вивернутої артерії атеросклеротично-інтимальний комплекс відсікають, формуючи ділянку для накладання анастомозу. Шов накладається між протезом та інтимою з дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній ендартеректомії. Приклад. Хворий Г., 1964 року народження, госпіталізований у центр судинної та ендоваскулярної хірургії КУ "ЗОКЛ ЗОР". Встановлено діагноз: Атеросклероз, протяжний стеноз внутрішньої сонної артерії ліворуч до 80 % за NASCET (симптомний). Враховуючи дані ангіографічного обстеження, ультразвукового дуплексного сканування, магнітно-резонансної томографії головного мозку, пацієнту виставлено показання до вторинної хірургічної профілактики мозкового інсульту. Виконано типовий доступ до біфуркації сонних артертерій, виконана ревізія ВСА, виявлена протяжна (до 4 см) атеросклеротична бляшка, що стенозує просвіт артерії до 80 %. Біля устя бляшка розповсюджена на всі шари артерії. Прийнято рішення про аутовенозне протезування артерії. Виконано забір великої підшкірної вени на лівому стегні, артерія підготовлена до протезування. ВСА відсічена від загальної сонної артерії, виконана еверсійна ендартеректомія. Вище зони ендартерктомії, на рівні краю вивернутої артерії атеросклеротично-інтимальний комплекс відсічено, сформовано ділянку для накладання анастомозу. Шов накладено між аутовенозним протезом та інтимою ВСА з дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній 1 UA 113180 U 5 ендартеректомії. Операцію продовжено за загальноприйнятою методикою. Крововтрата склала 110 мл. Пацієнт обстежений через 1 та 6 місяців - результат добрий. Дані клінічного огляду, магнітно-резонансного обстеження головного мозку, ультразвукового обстеження зони реконструкції, свідчать про відсутність нових вогнищ порушень мозкового кровообігу та звужень у зоні реконструкції ВСА. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб формування анастомозу внутрішньої сонної артерії, що включає накладання дистального анастомозу, який відрізняється тим, що шов накладають з інтимою вище зони ендартеректомії та дуплікатурою артерії, що утворилася при еверсійній ендартеректомії. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/00

Мітки: артерії, анастомозу, спосіб, сонної, внутрішньої, формування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-113180-sposib-formuvannya-anastomozu-vnutrishno-sonno-arteri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування анастомозу внутрішньої сонної артерії</a>

Подібні патенти