Пристрій для подання вугільної шихти на коксування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для подання вугільної шихти на коксування, який складається з вугільної вежі з живлячим конвеєром, бункерна частина якої розміщена у створі поздовжньої осі коксової печі і складається з кількох секцій, обладнаних затворами з лійками, який відрізняється тим, що у частині секцій виконані біметалічні підняті лійки, облаштовані ножовими затворами, встановлені над горизонтальною гілкою крутопохилих конвеєрів, що подають шихту на катучий конвеєр стаціонарної трамбувальної установки.

Текст

Реферат: Пристрій для подання вугільної шихти на коксування складається з вугільної вежі з живлячим конвеєром, бункерна частина якої розміщена у створі поздовжньої осі коксової печі і складається з кількох секцій, обладнаних затворами з воронками. Крім цього, у частині секцій виконані біметалічні підняті воронки, облаштовані ножовими затворами, встановлені над горизонтальною гілкою крутопохилих конвеєрів, що подають шихту на катучий конвеєр стаціонарної трамбувальної установки. UA 112877 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ НА КОКСУВАННЯ UA 112877 U UA 112877 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до пристроїв для подання вугільної шихти на коксування і може знайти застосування в коксохімічній промисловості. Відомо пристрій для подання вугільної шихти на коксування, який використовується при коксуванні трамбованої шихти, що містить вугільну вежу з живлячим конвеєром, бункерна частина якого складається з кількох секцій і розміщена над колією трамбувальної машини (див., наприклад, Справочник коксохимика, том 1. Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. Харьков. 2010, стр.446). Відомо також пристрій для подання вугільної шихти на коксування, який використовується для пошарового коксування, який складається з вугільної вежі з живлячим конвеєром, бункерна частина якого розташована у створі поздовжньої осі коксової печі і складається з кількох секцій, обладнаних затворами з лійками (див., там же). За технічною суттю та ефектом, що досягається, відомий пристрій є найбільш близьким до того, що заявляється. Недоліками відомих пристроїв є використання їх тільки для одного з способів коксування: або тільки для коксування трамбованої шихти, або для коксування шихти насипної, що викликає необхідність будівництва вугільних веж окремо для кожного способу і потребує великих капітальних витрат. В основу корисної моделі поставлено задачу створити пристрій для подання вугільної шихти для коксування, який дозволяє знизити капітальні витрати за рахунок використання вугільної вежі як для шихти, що подають на трамбування, так і для шихти насипної. Поставлена задача вирішується в пристрої для подання вугільної шихти на коксування, який складається з вугільної вежі з живлячим конвеєром, бункерна частина якої розміщена у створі поздовжньої осі коксової печі і складається з кількох секцій, обладнаних затворами з лійками; при цьому у частині секцій виконані біметалічні підняті лійки, облаштовані ножовими затворами, встановлені над горизонтальною гілкою крутопохилих конвеєрів, що подають шихту на катучий конвеєр стаціонарної трамбувальної установки. На фіг. 1 представлена схема пристрою, що заявляється, а на фіг. 2 план розміщення пристроїв. Пристрій для подання вугільної шихти на коксування складається з вугільної вежі 1, яку обладнано живлячим конвеєром 2, бункерна частина якої складається з секцій 3, перша і друга секції 3 обладнані біметалічними піднятими лійками 4 з ножовими затворами 5, є бункер 9 для шихти, що подають на трамбувальну машину 8, крутопохилі конвеєри 6, катучий конвеєр 7, бункер 9 для шихти, що подають на трамбування. Пристрій, що заявляється, працює таким чином. Підготовлену шихту по живлячому конвеєру 2 завантажують у секції 3 реконструйованої вугільної вежі 1, зокрема в першу та другу секції подають шихту, підготовлену до трамбування. Шихта надходить до спеціально влаштованих біметалічних піднятих лійок 4 і крізь ножові затвори надходить на крутопохилі конвеєри 6. Крутопохилі конвеєри 6 подають шихту на катучий конвеєр 7 стаціонарної трамбувальної машини 8. Шихту, яка надходить на шарове коксування, подають в решту секцій 3 вугільної вежі 1, після чого вона надходить у вуглезавантажувальні вагони. Техніко-економічні переваги пристрою, що заявляється, у порівнянні з пристроєм прототипом полягають у зниженні капітальних витрат. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для подання вугільної шихти на коксування, який складається з вугільної вежі з живлячим конвеєром, бункерна частина якої розміщена у створі поздовжньої осі коксової печі і складається з кількох секцій, обладнаних затворами з лійками, який відрізняється тим, що у частині секцій виконані біметалічні підняті лійки, облаштовані ножовими затворами, встановлені над горизонтальною гілкою крутопохилих конвеєрів, що подають шихту на катучий конвеєр стаціонарної трамбувальної установки. 1 UA 112877 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10B 35/00

Мітки: подання, шихти, коксування, пристрій, вугільної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-112877-pristrijj-dlya-podannya-vugilno-shikhti-na-koksuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для подання вугільної шихти на коксування</a>

Подібні патенти