Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, споряджений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій, при цьому секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору, секцію черв'яка з боку завантажувального отвору споряджено незалежним приводом обертання, який відрізняється тим, що секція черв'яка з боку завантажувального отвору кінематично пов'язана із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори.

Текст

Реферат: Черв'ячний екструдер містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, споряджений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій. Секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору. Секцію черв'яка з боку завантажувального отвору споряджено незалежним приводом обертання. Секція черв'яка з боку завантажувального отвору кінематично пов'язана із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори. UA 112310 U (12) UA 112310 U UA 112310 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до одночерв'ячних екструдерів для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук: полімерів, пластмас і гумових сумішей. Відомий черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, споряджений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій, при цьому секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору, а також секцію черв'яка з боку розвантажувального отвору споряджено незалежним приводом обертання [патент України № 102098 U, МПК В29С 47/60, В29С 47/38, заявл. 19.05.2015, опубл. 12.10.2015]. Наведена конструкція має той недолік, що закон руху черв'яка від дії осьового зусилля не завжди співпадає з законом швидкості обертового руху завантажувальної секції, внаслідок чого порушується стабільність живлення екструдера перероблюваним матеріалом. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до запропонованої корисної моделі є черв'ячний екструдер для переробки полімерних матеріалів, що містить завантажувальну горловину, оснащену заслінкою регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, в середині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі черв'як, змонтований в опорному підшипнику і кінематично пов'язаний із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори [патент України № 89061 U, МПК В29С 47/10, заявл. 31.10.2013, опубл. 10.04.2014]. Перевагою даного екструдера є те, що в ньому відбувається процес автоматичної та рівномірної подачі матеріалу, дотримання якого призводить до покращення якості виробів та зменшення кількості їх браку. Поставлена задача вирішується тим, що в черв'ячному екструдері, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, споряджений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій, при цьому секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору, секцію черв'яка з боку завантажувального отвору споряджено незалежним приводом обертання, новим є те, що секція черв'яка з боку завантажувального отвору кінематично пов'язана із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори. Перераховані вище ознаки складають суть корисної моделі. Наявність причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю істотних ознак корисної моделі і одержуваним технічним результатом полягає в наступному. За рахунок того, що черв'як першої секції здійснює зворотно-поступальний рух, за допомогою важільного механізму, регулюється завантаження машини за наперед визначеним законом відповідності. Це сприяє збереженню якості екструдованої полімерної продукції. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему будови черв'ячного екструдера. Черв'ячний екструдер містить порожнистий корпус 1 із завантажувальною горловиною 2, а також розміщений у ньому з можливістю обертання двосекційний черв'як 3. Перша з боку завантажувальної горловини 2 секція 3а черв'яка 3 оснащена незалежним приводом 4 її обертового руху і виконано більшого діаметра, ніж діаметр другої секції 3b черв'яка 3. При цьому першу секцію 3а черв'яка 3 розміщено з можливістю поздовжнього руху на хвостовику 5 другої секції 3b і передачі осьового зусилля з неї на корпус вузла сприйняття осьових зусиль 6 через незалежний опорний підшипник 7 і пружину 8 для повертання черв'яка у вихідне положення та пристрій регулювання його жорсткості 9. Для передачі обертового моменту та сприйняття осьових зусиль з секції 3b черв'яка його хвостовик 5 оснащено вузлом опорного підшипника 10 та приводом 11. Разом з цим на хвостовику першої секції 3а встановлено важільний механізм 12, який закріплений на поверхні корпуса 6 та з'єднаний із заслінкою 13, яка має змогу рухатись зворотно-поступально вздовж осі, змінюючи переріз каналу (див. креслення). Черв'ячний екструдер працює в такий спосіб. Вихідна сировина надходить у завантажувальну горловину 2 корпуса 1, де захоплюється витками першої секції 3а черв'яка 3 і далі транспортується ним у напрямку до другої секції 3b черв'яка 3. У разі виникнення певної неузгодженості роботи обох секцій 3а і 3b можливе коливання тиску в робочому каналі екструдера, воно компенсується взаємним переміщенням зазначених секцій або зміною числа їх обертів. При перевищенні протитиску перероблюваного матеріалу на вході в формуючу головку значення, на яке відрегульована пружина 8, черв'як 3, 1 UA 112310 U 5 10 секції 3а, долаючи опір останнього, перемішується в напрямку до кінця хвостовика 5, тягнучи елемент важільного механізму 12, який в свою чергу приводить в рух заслінку 13, яка перекриває завантажувальний отвір горловини 2 і навпаки, при зменшенні протитиску перероблюваного матеріалу на вході в формуючу головку черв'як 3 секції 3а під дією пружини 8 переміщується в напрямку від хвостовика 5, тягнучи за собою, через важільний механізм 12, заслінку 13, відкриваючи завантажувальну горловину 2. Змінюючи по довжині точку опори важеля, можна досягти відповідності зміни протитиску в головці та зміни потоку перероблюваного матеріалу. Використання описаної корисної моделі дозволить покращити умови роботи всіх технологічних зон черв'ячної машини і отримувати екструзійні полімерні вироби підвищеної якості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, споряджений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій, при цьому секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору, секцію черв'яка з боку завантажувального отвору споряджено незалежним приводом обертання, який відрізняється тим, що секція черв'яка з боку завантажувального отвору кінематично пов'язана із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/60, B29C 47/38

Мітки: черв'ячний, екструдер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-112310-chervyachnijj-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Черв’ячний екструдер</a>

Подібні патенти