Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання аутологічного ліпотрансплантата для пластики м'яких тканин обличчя і тіла, який відрізняється тим, що відібраний ліпоаспірат ретельно перемішують і розливають по стерильних апірогенних центрифужних пробірках, у кількості 35-40 мл, додають 15 мл сольового розчину Дульбекко, який не містить кальцію і магнію, ретельно перемішують протягом 3 хв., центрифугують, потім відбирають верхній шар, що містить рідкий жир із зруйнованих адипоцитів, а також осад, що знаходиться на дні пробірки, та промивну рідину, що міститься під шаром ліпоаспірату, далі додають сольовий розчин Дульбекко, що не містить іонів кальцію і магнію, ретельно перемішують шляхом струшування на струшувачі в горизонтальному положенні пробірки з ліпоаспіратом, який промивається, далі вміст пробірки знову центрифугують на центрифузі СР-6 при 1200 g протягом 5 хв., процедуру промивання і центрифугування повторюють 3 рази, після останнього промивання ретельно відбирають верхній шар зруйнованого рідкого жиру і промивну рідину, яка знаходиться під ліпоаспіратом, центрифугують відмитий ліпоаспірат на центрифузі СР-6 при силі відцентрового прискорення 2000 g протягом 5 хв, ретельно вакуумним відсмоктувачем видаляють нижній шар рідини, додають попередньо підготовлену аутологічну плазму, збагачену тромбоцитами у співвідношенні 1:10.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу отримання аутологічного ліпотрансплантата для пластики м'яких тканин обличчя і тіла, згідно з яким відібраний ліпоаспірат ретельно перемішують і розливають по стерильних апірогенних центрифужних пробірках, у кількості 35-40 мл, додають 15 мл сольового розчину Дульбекко, який не містить кальцію і магнію, ретельно перемішують протягом 3 хв., центрифугують, потім відбирають верхній шар, що містить рідкий жир із зруйнованих адипоцитів, а також осад, що знаходиться на дні пробірки та промивну рідину, що міститься під шаром ліпоаспірату, далі додають сольовий розчин Дульбекко, що не містить іонів кальцію і магнію, ретельно перемішують шляхом струшування на струшувачі в горизонтальному положенні пробірки з ліпоаспіратом, який промивається, далі вміст пробірки знову центрифугують на центрифузі СР-6 при 1200 g протягом 5 хв., процедуру промивання і UA 112126 C2 (12) UA 112126 C2 центрифугування повторюють 3 рази, після останнього промивання ретельно відбирають верхній шар зруйнованого рідкого жиру і промивну рідину, яка знаходиться під ліпоаспіратом, центрифугують відмитий ліпоаспірат на центрифузі СР-6 при силі відцентрового прискорення 2000 g протягом 5 хв., вакуумним відсмоктувачем видаляють нижній шар рідини, додають попередньо підготовлену та збагачену тромбоцитами у співвідношенні 1:10 аутологічну плазму. UA 112126 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до медицини, а саме до пластичної хірургії та естетичної медицини, і може бути використана для усунення вроджених і набутих вад м'яких тканин обличчя і тіла. Втрата об'єму м'якими тканинами обличчя і тіла є природним проявом вікових змін шкіри. Це призводить до низки функціональних та естетичних дефектів шкіри, серед яких зморшки різного ступеня прояву, зниження тургору, рельєфу тощо. Також недостатність об'єму може виникати внаслідок травм, поранень та інших набутих або вроджених дефектів. Відомо, що для корекції вроджених і набутих м'яких тканин найбільш ефективно використовують аутотрансплантацію жирової тканини (1.) Однак головними недоліками автотрансплантації жирової тканини є непередбачуваність приживлення, високий ступінь резорбції. Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є розробка, в якій для усунення дефектів м'яких тканин використовують методику одночасного з процедурою ліпофілінгу введення плазми збагаченої тромбоцитами (PRP) у співвідношенні 1:0,3-0,5. Жировий трансплантат отримують за Coleman, a PRP - шляхом центрифугування з використанням Cascade-Esforax System (1100 g, 10 хв.) (2). Фактори росту, що містяться в PRP, ініціюють проліферацію ендотеліальних клітин і мультипотентних мезинхімних стовбурових клітин жирової тканини, недостатність яких в аспірованому жирі є причиною резорбції аутотрансплантата. Але й ця розробка, що взята за прототип, має наступні недоліки - недостатня гомогенність (у разі введення канюлею 20 G) для ліпофілінгу зон з тонкою шкірою, наприклад верхніх і нижніх повік; - необхідність повторного проведення процедури для досягнення потрібного результату. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення способу отримання аутологічного ліпотрансплантата для пластики м'яких тканин обличчя і тіла за рахунок відмивання ліпоаспіарту від зруйнованих адипоцитів, осаду та інших домішок в умовах біотехнологічної лабораторії і додаванням плазми, збагаченої тромбоцитами, що дозволить збільшити приживаність аутотрансплантата, тривалість клінічного та естетичного ефектів. Спосіб здійснюють наступним чином. Наданий до біотехнологічної лабораторії ліпоаспірат ретельно перемішують і розливають по стерильних апірогенних центрифужних пробірках об'ємом 50 мл, у кількості по 35 мл. До нього додають 15 мл сольового розчину Дульбекко, який не містить кальцію і магнію. Ретельно перемішують шляхом перевертання пробірки протягом 3 хвилин. Далі проводять центрифугування отриманої суміші на центрифузі СР-6 (1200 g, 5 хвилин). Після центрифугування відбирається самий верхній шар, що містить рідкий жир із зруйнованих адипоцитів, осад, що знаходиться на дні пробірки, а також промивна рідина, що міститься під шаром ліпоаспірату. Потім додають рівну кількість сольового розчину Дульбекко, в якому відсутні іони кальцію і магнію, ретельно перемішують шляхом струшування на струшувачі в горизонтальному положенні пробірки з ліпоаспіратом, який промивають. Далі вміст пробірки центрифугують на центрифузі СР-6 (1200 g, 5 хвилин). Цю процедуру промивання і центрифугування повторюють 3 рази. Після останньої промивки ретельно відбирають верхній шар зруйнованого рідкого жиру і промивну рідину, яка знаходиться під ліпоаспіратом. Далі центрифугують відмитий ліпоаспірат на центрифузі СР-6 при силі відцентрового прискорення, яка дорівнює 2000 g протягом 5 хвилин. Потім ретельно, використовуючи вакуумний відсмоктувач, прибирають нижній шар рідини. До отриманого відмитого ліпоаспірату додають попередньо спеціально підготовлену аутологічну плазму, збагачену тромбоцитами у такому співвідношенні - 1 частина плазми збагаченої тромбоцитами до 10 частин відмитого ліпоаспірату. Аутологічна плазма, що збагачена тромбоцитами - це доступний біологічний матеріал на введення якого організм не відповідає негативним реакціям. Вона сприяє зменшенню післяопераційних набряків і поліпшенню загоєння. Суть способу пояснюється прикладом. Приклад. Хвора В., 1969 р. н. Скарги на зниження тургору шкіри, збільшення та поглиблення мімічних зморщок у пероральній, періорбітальній, скроневій та лобній зонах. У пацієнтки під загальним наркозом було проведено операцію липосакції, в ході якої було відібрано 50 мл жирової тканини, що була оброблена за запропонованою методикою. Введення підготовленого аутологічного ліпотранспланта проводилось з використанням шприців на 2 мл з голкою 23G, які поступово заповнювали, починаючи з підшкірного шару, та далі заглиблювалися в більш глибокі шари дерми, до появи задовільного ефекту контурної пластики обличчя. Синці у місцях введення поступово зникали протягом 4 діб. На 10 добу суб'єктивно за оцінкою пацієнта, та об'єктивно за допомогою ультразвукового дослідження шкіри - зменшення 1 UA 112126 C2 5 10 15 зморщок як за кількістю, так і за глибиною та довжиною. Пальпаторно відчувалося збільшення тургору та еластичності шкіри. Загальний стан обличчя задовільний. Режим способу оснований на аналізі даних клінічних спостережень. Всього з використанням цього технічного рішення проліковано 45 жінок, у віці від 38 років до 69 років. У всіх випадках спостерігалася позитивна динаміка. У порівнянні з прототипом, отриманий за заявленим способом аутологічний ліпотрансплантат має вищий рівень приживлення та необхідну для використання на ділянках тонкої шкіри гомогенність і реологічні властивості. Це дозволяє знизити кількість процедур ліпофілінгу (майже до однієї у всіх випадках), що в свою чергу знижує вартість процедури, робить її більш естетичною, доступною і зручною у використанні. Джерела інформації: 1. ZhuM., ZhouZ., ChenY., etal. Supplementation of fat grafts with adipose-derived regenerative cells (ADRCs) improves long-term graft retention // Ann. Of Plastic Surg. - 2009. - V. 63, №6. - P. 1-7. 2. Cervelli V., Palla L., Pascali M., Angelis B. et al Autologous platelet-rich plasma mixed with purified fat graft in aesthetic plastic surgery // Aesth. Plast. Surg. - 2009. - V. 33. - P. 716-721. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 Спосіб отримання аутологічного ліпотрансплантата для пластики м'яких тканин обличчя і тіла, який відрізняється тим, що відібраний ліпоаспірат ретельно перемішують і розливають по стерильних апірогенних центрифужних пробірках, у кількості 35-40 мл, додають 15 мл сольового розчину Дульбекко, який не містить кальцію і магнію, ретельно перемішують протягом 3 хв., центрифугують, потім відбирають верхній шар, що містить рідкий жир із зруйнованих адипоцитів, а також осад, що знаходиться на дні пробірки, та промивну рідину, що міститься під шаром ліпоаспірату, далі додають сольовий розчин Дульбекко, що не містить іонів кальцію і магнію, ретельно перемішують шляхом струшування на струшувачі в горизонтальному положенні пробірки з ліпоаспіратом, який промивається, далі вміст пробірки знову центрифугують на центрифузі СР-6 при 1200 g протягом 5 хв., процедуру промивання і центрифугування повторюють 3 рази, після останнього промивання ретельно відбирають верхній шар зруйнованого рідкого жиру і промивну рідину, яка знаходиться під ліпоаспіратом, центрифугують відмитий ліпоаспірат на центрифузі СР-6 при силі відцентрового прискорення 2000 g протягом 5 хв., ретельно вакуумним відсмоктувачем видаляють нижній шар рідини, додають попередньо підготовлену аутологічну плазму, збагачену тромбоцитами у співвідношенні 1:10. 35 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tsepkolenko Volodymyr Oleksandrovych, Kadochnikov Serhii Valeriiovych, Pykhtieiev Dmytro Mykhailovych

Автори російською

Цепколенко Владимир Александрович, Кадочников Сергей Валерьевич, Пыхтеев Дмитрий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61L 27/36, A61P 37/06

Мітки: м'яких, аутологічного, тіла, обличчя, пластики, тканин, ліпотрансплантата, отримання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-112126-sposib-otrimannya-autologichnogo-lipotransplantata-dlya-plastiki-myakikh-tkanin-oblichchya-i-tila.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання аутологічного ліпотрансплантата для пластики м’яких тканин обличчя і тіла</a>

Подібні патенти