Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Композиція для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб, яка відрізняється тим, що міститьекстракт плодових тіл дереворуйнівних грибів та жасмонову кислоту у масовому співвідношенні 1:0,0001-0,01.

Текст

Реферат: Композиція для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб, яка містить екстракт плодових тіл дереворуйнівних грибів та жасмонову кислоту у масовому співвідношенні 1:0,0001-0,01. UA 112072 U (12) UA 112072 U UA 112072 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб. Спосіб, що пропонується, в літературі не описаний. Найближчим аналогом до заявлюваного способу є спосіб підвищення стійкості сільськогосподарських культур із використанням імуноцитофіту [1] та мікосану В [2]. Основним недоліком способу з використанням імуноцитофіту та мікосану В є те, що даний спосіб менш ефективний за пропонований (табл. 1). Задача даної корисної моделі полягає у розробці доступного і високопродуктивного способу підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб. Поставлена задача вирішується за рахунок розробки способу, який включає приготування композиційної суміші, яка базується на основі екстракту дереворуйнівних грибів та жасмонової кислоти у співвідношенні 1:0,0001-0,01. Для кращого розуміння опису матеріалів корисної моделі наводяться конкретні приклади. Приклад 1 Спосіб приготування композиції № 1 В реактор ємкістю 2 л завантажують 1 л води, 75,0 г плодових тіл афілофоральних дереворуйнівних грибів, 15,0 гідроокису натрію або калію; реакційну масу нагрівають при температурі 100 °C впродовж 8 годин. Розчин охолоджують, фільтрують, доводять об'єм до 1 л і в ньому розчиняють 0,2 г жасмонової кислоти. Приклад 2 Спосіб приготування композиції № 2 В реактор ємкістю 2 л завантажують 1 л води, 150,0 г плодових тіл афілофоральних дереворуйнівних грибів (трутовика дубового або березового), 100,0 гідроокису натрію або калію; реакційну масу нагрівають при температурі 80 °C впродовж 6 годин. Розчин охолоджують, фільтрують, доводять об'єм до 1 л і в ньому розчиняють 10,0 г жасмонової кислоти. Приклад 3 Спосіб приготування композиції № 3 В реактор ємкістю 2 л завантажують 1 л води, 200,0 г плодових тіл афілофоральних дереворуйнівних грибів (трутовика дубового або березового), 150,0 гідроокису натрію або калію; реакційну масу нагрівають при температурі 70 °C впродовж 6 годин. Розчин охолоджують, фільтрують, доводять об'єм до 1 л і в ньому розчиняють 2,0 г жасмонової кислоти. Приклад 4 Спосіб приготування композиції № 4 В реактор ємкістю 2 л завантажують 1 л мікосану В, і в ньому розчиняють при нагріванні до 40 °C 1,0 г жасмонової кислоти. Дослід польовий Об'єкт досліджень - томат, картопля, пшениця. Ґрунт - чорнозем опідзолений, рН коливається в межах 5,4-6,4, вміст гумусу невеликий 1,43-2,52. Вегетативну масу рослин обробляли розчинами препаратів у фазу: томат і картопля - на початку бутонізації, пшеницю - у фазу початку виходу в трубку при нормі витрати робочого розчину до 500 л/га. Площа облікових ділянок - 40 кв. м, повторність - 4-разова. Контрольні варіанти обробляли водою. Схема дослідів та результати досліджень представлені в таблиці. 1 UA 112072 U Таблиця Вплив препаратів на стійкість сільськогосподарських культур до хвороб Варіант досліду 1 Контроль без обробки Імуноцитофіт Мікосан В Композиція №1 Композиція №2 Композиція №3 Композиція №4 5 10 Томати, % Картопля, % Пшениця, % Норма витрат Розвиток Технічна Розвиток Розвиток Технічна Технічна препарату ранньої сухої ефекти- ранньої сухої борошнистої ефектиефективність л/га плямистості вність плямистості роси вність 2 3 4 5 6 7 8 10,7 0 11,3 0 18,4 0 0,06 6,7 37,4 6,9 38,9 11,4 38,0 10,0 5,0 53,3 5,1 54,9 10,0 45,7 5,0 4,3 59,8 4,4 61,1 8,7 52,7 2,5 4,5 57,9 4,7 58,4 8,9 51,6 7,0 4,1 61,7 4,3 61,9 8,5 53,8 7,0 3,9 63,6 4,1 63,7 8,3 54,9 На основі отриманих результатів дослідів можна констатувати, що запропонована композиція на основі імуноцитофіту та мікосану В найбільш ефективна для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб. Джерела інформації:: 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. - Київ.: Юнівест Маркетинг. - 2003. - с. 186, 222. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Композиція для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб, яка відрізняється тим, що містить екстракт плодових тіл дереворуйнівних грибів та жасмонову кислоту у масовому співвідношенні 1:0,0001-0,01. 15 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Musych Olena Hryhorivna

Автори російською

Мусич Елена Григорьевна

МПК / Мітки

МПК: A01N 37/42, A01N 65/00

Мітки: біогенів, сільськогосподарських, культур, продуктивності, підвищення, композиція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-112072-kompoziciya-biogeniv-dlya-pidvishhennya-produktivnosti-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція біогенів для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти