Спосіб біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини

Номер патенту: 112036

Опубліковано: 25.11.2016

Автори: Богомолець Катерина Петрівна, Березовський Вадим Якимович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини, який полягає в тому, що людина дихає керованою газовою сумішшю зі змінним вмістом кисню, азоту та вуглекислого газу шляхом виконання певних регламентованих п'яти послідовних етапів, а саме релаксуючого, тестуючого, пошукового, саногенного і реверсивного з інструментальним контролем до і впродовж процедури показників фізіологічного стану людини електронними пульсоксиметром, термометром і тонометром, загальною тривалістю до 100 хвилин, що дозволяє максимально відновити природний рівень здоров'я людини за рахунок нормалізації фізіологічних процесів.

Текст

Реферат: Спосіб біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини полягає в тому, що людина дихає керованою газовою сумішшю зі змінним вмістом кисню, азоту та вуглекислого газу шляхом виконання певних регламентованих п'яти послідовних етапів, а саме релаксуючого, тестуючого, пошукового, саногенного і реверсивного з інструментальним контролем до і впродовж процедури показників фізіологічного стану людини електронними пульсоксиметром, термометром і тонометром, загальною тривалістю до 100 хвилин, що дозволяє максимально відновити природний рівень здоров'я людини за рахунок нормалізації фізіологічних процесів. UA 112036 U (12) UA 112036 U UA 112036 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до технологій омолодження організму, що включає вплив дихання газовою сумішшю на організм з інструментальним контролем згідно з принципом зворотного зв'язку, і може бути використаний для немедикаментозного відновлення природного рівня здоров'я людини за рахунок нормалізації фізіологічних процесів. Процеси фізіологічної регенерації забезпечують постійну ліквідацію застарілих клітин та їх заміну на новоутворені, що мають певну тривалість життя та активної метаболічної функції. У молодих роках ці процеси відбуваються інтенсивно. У зрілому й похилому віці їх інтенсивність істотно знижується. Однією з причин передчасного старіння людини більшість дослідників вважають оксидативний стрес та токсичну дію його кінцевих метаболітів. Експериментальними і клінічними дослідженнями показано, що інтенсивність оксидативних процесів залежить від парціального тиску кисню (Ро2) у вдихуваному повітрі. Люди, які постійно проживають в горах і дихають повітрям зі зниженим Ро2 довше зберігають фізіологічний рівень здоров'я та фертильність. Відомі технології екологічного оздоровлення пацієнта за рахунок перебування його на гірських курортах в межах висот 800-2500 м н. р. м. Ці технології використовують також для лікування окремих захворювань (анемія, бронхіальна астма, кишково-шлункові захворювання) на висотах від 2000 м до 3200 м н. р. м. Аналогічні технології інструментального оздоровлення використовують дихання штучними газовими сумішами зі зниженим Ро 2 на рівні моря. У розробленому нами способі біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини використано керовану газову суміш (КГС), яка складається азоту (N), кисню (О2), вуглекислого газу (СО2) у різних пропорціях. Вона забезпечує підвищення інтенсивності фізіологічної регенерації всіх тканин організму людини. При цьому спосіб передбачає наявність кількох каналів зворотної інформації про стан фізіологічних систем організму. Ця інформація дозволяє як у ручному режимі, так і автоматично змінювати співвідношення газових компонентів у дихальній суміші. Вона забезпечує можливість вибрання оптимального індивідуального режиму впливу КГС на конкретного пацієнта відповідно до його фено- і генотипу. Наявність представників різних типів (варіацій) зумовлює різний ступінь реакції індивідуума на один і той же подразник. Тому індивідуальний контроль кількох фізіологічних показників стану організму під час дихання необхідний для оптимального дозування вмісту кожного з компонентів КГС. Для виконання способу необхідно мати прилади: електронні пульсоксиметр, термометр та тонометр для зняття показників реакції організму, прозорий сферичний шолом, який підключено до приладу для подачі КГС з регульованим вмістом кисню, азоту та вуглекислого газу. Спосіб виконується як регламентована послідовність п'яти певних етапів, що в цілому забезпечує процедуру омолодження організму. Перший етап - релаксуючий, полягає в тому, що до початку активного впливу КГС пацієнт має ліквідувати метаболічні явища попереднього фізичного та психоемоційного навантаження. Пацієнта розміщають у зручному кріслі з підлікотниками, просять витягнути ноги, закрити очі, не розмовляти, досягти максимального релаксу. Тривалість першого етапу в залежності від частоти дихання (ЧД), частоти пульсу (ЧП), артеріального тиску (AT) та стану периферичного кровообігу може становити від 15 до 30 хвилин. В цей час пацієнт дихає атмосферним повітрям приміщення. Другий етап - тестуючий, який полягає в тому, що на голову людини (без зміни його пози) одягають просторий прозорий сферичний шолом, в який подають керовану газову суміш із зниженим Ро2 та/або підвищеним СО2. При цьому відбувається вимивання залишків атмосферного повітря з легень та повільне врівноваження парціального тиску газів у плазмі крові, лімфатичній рідині та внутрішньоклітинному середовищі. В залежності від індивідуальної інтенсивності метаболізму пацієнта цей період триває від 10 до 20 хвилин, до моменту стабілізації вищеозначених показників. Третій етап - пошуковий, на якому для підбору оптимального для пацієнта вмісту газових компонентів на першій хвилині здійснюють ступінчате зниження РО2 та/або підвищення СО2 під контролем не менше трьох показників реакції організму. Тривалість пошукового періоду 15-20 хвилин. Обов'язковим компонентом та сигналом для закінчення пошукового періоду є вербальна інформація пацієнта про комфортний стан та її відповідність об'єктивним показникам, інструментального контролю. Четвертий етап саногенний. При досягненні оптимального складу газової суміші її дія повинна зафіксуватись у гуморальній пам'яті організму для максимально тривалої наступної післядії. Інструментальні показники фізіологічного стану людини та вербальна інформація залишаються в межах фізіологічного оптимуму. Загальна тривалість цього періоду від 20 до 30 хвилин в залежності від стану пацієнта. Максимальна межа допустимих змін ЧД - 10 %, вміст оксигемоглобіну 12 %, зміни ЧП - 20 %, AT -  15 %. П'ятий етап - реверсивний, в якому по закінченні саноґенезу необхідно повільно повернути людину до режиму дихання атмосферним повітрям. Для цього з 1 UA 112036 U 5 пацієнта знімають шолом і він ще 5-8 хвилин знаходиться у розслабленій позі. Це забезпечує поступове повернення до дихання атмосферним повітрям у лікувальному приміщенні. Для пацієнтів з підвищеною реактивністю процедуру варто проводити через день. Загальна тривалість процедури займає до 100 хвилин. Курс таких процедур (10-15 сеансів) дозволяє немедикаментозно відновити природний рівень здоров'я людини за рахунок нормалізації фізіологічних процесів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини, який полягає в тому, що людина дихає керованою газовою сумішшю зі змінним вмістом кисню, азоту та вуглекислого газу шляхом виконання певних регламентованих п'яти послідовних етапів, а саме релаксуючого, тестуючого, пошукового, саногенного і реверсивного з інструментальним контролем до і впродовж процедури показників фізіологічного стану людини електронними пульсоксиметром, термометром і тонометром, загальною тривалістю до 100 хвилин, що дозволяє максимально відновити природний рівень здоров'я людини за рахунок нормалізації фізіологічних процесів. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Berezovskyi Vadym Yakymovych

Автори російською

Березовский Вадим Акимович

МПК / Мітки

МПК: A61H 31/00, A61H 33/14

Мітки: немедикаментозного, омолодження, організму, людини, спосіб, біорегульованого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-112036-sposib-bioregulovanogo-nemedikamentoznogo-omolodzhennya-organizmu-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біорегульованого немедикаментозного омолодження організму людини</a>

Подібні патенти