Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук, що включає видалення механічного забруднення та обробку рук антисептичним засобом, який відрізняється тим, що використовують як антисептичний препарат засіб, який містить співполімер гексаметиленгуанідину 0,8 %,

алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,1 %, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид - 0,1 %, воду - 99,0 % за експозиції дії 30 секунд.

Текст

Реферат: Спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук включає видалення механічного забруднення та обробку рук антисептичним засобом. Використовують як антисептичний препарат засіб, який містить співполімер гексаметиленгуанідину, алкілдиметилбензиламонію хлорид, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид, воду за експозиції дії 30 секунд. UA 111963 U (12) UA 111963 U UA 111963 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до санітарії та гігієни і може бути використана для гігієнічної дезінфекції шкіри рук персоналу лабораторій різних підпорядкувань, працівників підприємств та установ агропромислового комплексу, наукових та учбових закладів різних рівнів акредитації. Існує спосіб миття об'єктів тваринництва [Патент на корисну модель № 103705 UA, МПК A61L 2/16, А01Р 1/00. Спосіб санітарного миття технологічного обладнання / А.П. Палій, А.П. Палій, Н.В. Палій - № u 2015 06380; заявл. 30.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.] та спосіб дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду [Патент на корисну модель № 99630 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб профілактичної дезінфекції / О.В. Ведмідь, А.П. Палій, А.П. Палій - № u201500686; заявл. 28.01.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.]. Дані способи передбачають проведення миття та дезінфекції об'єктів тваринництва та бактеріологічний контроль якості проведеної санітарної обробки. Проте дані способи не передбачають гігієнічної обробки рук працівників галузі тваринництва. Відомий спосіб гігієни рук медичного персоналу [Гигиена рук медицинского персонала. Федеральные клинические рекомендации. - М., 2014. - 31 с]. Дані рекомендації місять загальні принципи гігієни рук медичного персоналу і раціонального використання рукавичок, проте в них відсутня інформація щодо застосування сучасних антисептичних засобів. Для гігієнічної обробки рук обслуговуючого персоналу на виробництві рекомендовано застосовувати спосіб гігієнічної антисептики рук [Патент на корисну модель № 81450 Україна, МПК A61L 2/16. Спосіб гігієнічної антисептики рук / А.П.Палій, А.І.Завгородній, А.П.Палій № u 2013 01856; заявл. 15.02.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.]. За цим способом проводять видалення механічного забруднення з шкіри рук та застосовують бактерицидний засіб, який містить спирт етиловий (62 %), пропіленгліколь (0,1 %), триетаноламін (0,2 %), кросспівполімер акрилової кислоти (0,3 %), поліетиленгліколевий ефір альфатокоферолу ферол А (0,01 %), гліцерин (1,0 %), діетилфталат (0,08 %), деіонізовану воду (36,31 %) за експозиції дії 1 хвилина) (найближчий аналог). Недоліком цього способу є те, що зазначений препарат у своєму складі містить спирт, який може подразнювати шкірний покрив, засіб проявляє бактерицидні властивості щодо сапрофітної мікрофлори лише за тривалої експозиції, не має пролонгуючого ефекту, у своєму складі містить дорогі хімічні сполуки, за тривалого застосування зумовлює виникнення підвищеної резистентності у мікроорганізмів до хімічних деззасобів. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук, що включає видалення механічного забруднення та обробку рук антисептичним засобом шляхом використання як антисептичного засобу, який містить співполімер гексаметиленгуанідину 0,8 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,1 %, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид - 0,1 %, воду - 99,0 % за експозиції дії 30 секунд, щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та найближчий аналог дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням сучасного нового, екологічно безпечного, високоефективного, не токсичного антисептичного препарату, що містить співполімер гексаметиленгуанідину, алкілдиметилбензиламонію хлорид, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид, воду, що дозволяє в короткий термін та ефективно провести гігієнічну дезінфекцію рук, не викликає подразнюючих та алергічних реакцій, є безпечним і екологічно-чистим, має пролонговану дію, що відповідає критерію "новизна". Спосіб виконується таким чином: Проводять видалення механічного забруднення з рук та виконують обробку шкіри антисептичним засобом, що містить співполімер гексаметиленгуанідину - 0,8 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,1 %, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид - 0,1 %, воду - 99,0 %. Приклад 1. Гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 10 секунд. Приклад 2. Те ж саме, що і в прикладі 1, тільки гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 15 секунд. Приклад 3. Те ж саме, що і в прикладі 1, тільки гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 20 секунд. Приклад 4. Те ж саме, що і в прикладі 1, тільки гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 30 секунд. Приклад 5. Те ж саме, що і в прикладі 1, тільки гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 40 секунд. Приклад 6. Те ж саме, що і в прикладі 1, тільки гігієнічну дезінфекцію шкіри рук проводили препаратом, як зазначено вище, за експозиції дії 60 секунд. 1 UA 111963 U 5 10 Результати ефективності запропонованого способу наведені в таблиці. З матеріалів таблиці видно, що антисептичний засіб, що містить співполімер гексаметиленгуанідину 0,8 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,1 %, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид 0,1 %, воду - 99,0 % за експозиції 10-20 секунд не проявляє антимікробної активності відносно природної мікрофлори шкіри рук. Поряд з цим встановлено, що зазначений бактерицидний засіб гігієни при застосуванні за експозиції дії 30 60 секунд повністю знезаражує природну мікрофлору шкіри рук. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук відповідає сучасним вимогам біобезпеки та біозахисту, є простим при застосуванні, екологічно чистим, високоефективним та економічно вигідним, має пролонгованоу дію, дозволяє надійно провести антимікробну обробку шкіри рук персоналу. Таблиця Спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук Експозиція, секунд 10 15 20 30 40 60 Запропонований препарат співполімер гексаметиленгуанідину - 0,8 % алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,1 % алкілдиметилетилбензиламонію хлорид - 0,1 % вода - 99,0 % Результат До обробки після обробки + + + + + + + + + Примітка: «+» - наявність росту мікроорганізмів; «-» - відсутність росту мікроорганізмів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук, що включає видалення механічного забруднення та обробку рук антисептичним засобом, який відрізняється тим, що використовують як антисептичний препарат засіб, який містить співполімер гексаметиленгуанідину 0,8 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,1 %, алкілдиметилетилбензиламонію хлорид - 0,1 %, воду - 99,0 % за експозиції дії 30 секунд. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16

Мітки: рук, гігієнічної, шкіри, спосіб, дезінфекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111963-sposib-gigiehnichno-dezinfekci-shkiri-ruk.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб гігієнічної дезінфекції шкіри рук</a>

Подібні патенти