Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою ведучий та два ведені відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід відтяжних валиків, який відрізняється тим, що привід відтяжних валиків включає зубчасту передачу з шестірнею та нерухомим зубчастим колесом, черв'ячну передачу з черв'яком та черв'ячним колесом та фрикційний лобовий варіатор, що містить ведучий ролик, ведений ролик та диск, кінематично з ними зв'язаний, причому шестірня жорстко з'єднана з ведучим роликом, ведений ролик жорстко з'єднаний з черв'яком, а черв'ячне колесо жорстко з'єднане з ведучим відтяжним валиком.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою ведучий та два ведені відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та Корисна модель відноситься до області трикотажного машинобудування, а саме, до механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематичне з'єднані між собою ведучий та два ведені відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід відтяжних валиків [Присяжнюк П.А. Технология и кругловязальное оборудование в производстве изделий верхнего трикотажа. - Минск: Вышэйшая школа, 1982, с.213, рис.123]. Наявність в приводі механізму відтяжки полотна храпових механізмів та важелів, що взаємодіють з гірками (кулачками), спричинює періодичність обертального руху відтяжних валиків, що призводить до погіршення як якості трикотажного полотна, так і зниження довговічності роботи самого механізму відтяжки полотна. Відомий також механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематичне з'єднані між собою ведучий та два ведені відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід відтяжних валиків [Машины кругловязальные типа КО-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Черновцы, 1992, лист 55]. Привід механізму відтяжки полотна містить також храпові механізми та важелі, які взаємодіють з гірками (кулачками), що спричинює періодичність обертального руху відтяжних вали привід відтяжних валиків, який відрізняється тим, що привід відтяжних валиків включає зубчасту передачу з шестірнею та нерухомим зубчастим колесом, черв'ячну передачу з черв'яком та черв'ячним колесом та фрикційний лобовий варіатор, що містить ведучий ролик, ведений ролик та диск, кінематично з ними зв'язаний, причому шестірня жорстко з'єднана з ведучим роликом, ведений ролик жорстко з'єднаний з черв'яком, а черв'ячне колесо жорстко з'єднане з ведучим відтяжним валиком. ків та не забезпечує стабільності зусилля відтяжки полотна і таким чином спричинює погіршення як якості трикотажного полотна, так і зниження довговічності роботи самого механізму відтяжки полотна. Таким чином, в основу корисної моделі покладена задача створити такий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, в якому шляхом введення нових елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму. Поставлена задача вирішена тим, що в механізмі відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематичне з'єднані між собою ведучий та два ведені відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід відтяжних валиків, згідно з корисною моделлю, привід відтяжних валиків включає зубчасту передачу з шестернею та нерухомим зубчастим колесом, черв'ячну передачу з черв'яком та черв'ячним колесом та фрикційний лобовий варіатор, що містить ведучий ролик, ведений ролик та диск, кінематичне з ними зв'язаний, причому шестерня жорстко з'єднана з ведучим роликом, ведений ролик жорстко з'єднаний з черв'яком, а черв'ячне колесо жорстко з'єднано з ведучим відтяжним валиком. Обладнання приводу відтяжних валиків зубчастою передачею з шестернею та нерухомим зубчастим колесом, черв'ячною передачею з черв'я СО О) О) 11196 ком та черв'ячним колесом та фрикційним лобовим варіатором, що містить ведучий ролик, ведений ролик та диск, кінематичне з ними зв'язаний, причому шестерня жорстко з'єднана з ведучим роликом, ведений ролик жорстко з'єднаний з черв'яком, а черв'ячне колесо жорстко з'єднано з ведучим відтяжним валиком, дозволяє забезпечити постійний кінематичний зв'язок відтяжних валиків з приводом, що забезпечує стабілізацію процесу відтяжки полотна за рахунок стабільності зусилля відтяжки полотна та зниження динамічних нагрузок, і, таким чином, призводить до підвищення якості полотна та довговічності роботи механізму. На Фіг. 1. представлена кінематична схема механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини (пристрій роз'єднання кінематичного зв'язку ведучого та ведених відтяжних валиків, що необхідно для заправки полотна, не показано). На Фіг.2. представлено розріз А-А механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 та два ведені 2, 3 відтяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, кінематичне зв'язані між собою. Ведучий 1 та ведені 2, З відтяжні валики розміщені в рамі 7. Осі відтяжних валиків 1, 2, 3 розташовані паралельно в одній площині. Механізм відтяжки полотна містить також привід відтяжних валиків, який містить зубчасту передачу з шестернею 8 та нерухомим зубчастим колесом 9, черв'ячну передачу з черв'яком 10 та черв'ячним колесом 11, та фрикційний лобовий варіатор 12, що включає ведучий ролик 12, ведений ролик 13 та диск 14, причому шестерня 8 жорстко з'єднана з ведучим роликом 12, ведений ролик 13 жорстко з'єднаний з черв'яком 10, а черв'ячне колесо 11 жорстко з'єднано з ведучим відтяжним валиком 1. Фрикційний лобовий варіатор містить також пружину стиску 15, встановлену на осі диска 14. Між відтяжними валиками 1, 2, З заправлено полотно 16. II 14. Принцип роботи механізму відтяжки полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини рама 7 з відтяжними валиками 1,2,3 починає обертатися. При цьому шестерня 8, що знаходиться в зачепленні з нерухомо закріпленим зубчастим колесом 9, починає обертатися. Жорстко з'єднаний з шестернею 8 ведучий ролик 12 також починає обертатися. Обертальний рух ведучого ролика 12 за рахунок сил тертя, що створюються шляхом притиску пружиною стиску 15 диска 14 до ведучого 12 та веденого 13 роликів, передається диску 14, веденому ролику 13 та черв'яку 10, жорстко з ним з'єднаному. Обертальний рух черв'яка 10 передається черв'ячному колесу 11 та ведучому відтяжному валику 1, який з ним жорстко з'єднаний. Ведучий відтяжний валик 1 за допомогою зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4-5 та 4-6 приводить в обертальний рух ведені відтяжні валики 2. 3. Обертальний рух відтяжних валиків 1, 2, З зумовлює відтяжку полотна 12, заправленого між ними. Наявність фрикційного лобового варіатора 12 дозволяє регулювати частоту обертання відтяжних валиків 1, 2, 3, що необхідно для зміни зусилля відтяжки полотна в разі зміни заправки та виду переплетення полотна, регулювання частоти обертання відтяжних валиків здійснюється шляхом переміщення ведучого ролика 12 вздовж осі його вала за допомогою регулюючого пристрою (на Фіг. 1, 2 не показаний). Використання запропонованої конструкції механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини дозволяє: - розширити асортимент механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин; - підвищити довговічність роботи механізму відтяжки полотна і круглов'язальної машини в цілому за рахунок стабільності процесу відтяжки полотна та зниження динамічних навантажень; - підвищити продуктивність круглов'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи механізму відтяжки полотна. 11196 Ч !!_/ Фіг. 2 Комп'ютерна верстка Д Шеверун Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown installation of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Fedorov Yurii Dmytrovych

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Федоров Юрий Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: відтяжки, машини, механізм, полотна, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11196-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти