Спосіб медичної реабілітації спортсменів, які випробовують інтенсивні фізичні навантаження, з наявністю ознак анемії, імунодефіциту та ендогенної інтоксикації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб медичної реабілітації спортсменів, які випробовують інтенсивні фізичні навантаження, з наявністю ознак анемії, імунодефіциту та ендогенної інтоксикації, що включає проведення медичної реабілітації, заснованої на використанні фармацевтичних препаратів, який відрізняється тим, що спортсменам протягом 10 днів внутрішньовенно крапельно вводять 0,5 г біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл 0,9 % розчину натрію хлориду, а всередину призначають нуклеїнат натрію по 500 мг 3 рази на добу протягом 20 днів.

Текст

Реферат: Спосіб медичної реабілітації спортсменів, які випробовують інтенсивні фізичні навантаження, з наявністю ознак анемії, імунодефіциту та ендогенної інтоксикації включає проведення медичної реабілітації, заснованої на використанні фармацевтичних препаратів. Спортсменам протягом 10 днів внутрішньовенно крапельно вводять 0,5 г біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл 0,9 % розчину натрію хлориду, а всередину призначають нуклеїнат натрію по 500 мг 3 рази на добу протягом 20 днів. UA 111938 U (12) UA 111938 U UA 111938 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до спортивної медицини. Відомі аналоги медичної реабілітації спортсменів після вкрай інтенсивних фізичних навантажень тренувального періоду включають застосування фармацевтичних, імуноактивних препаратів, антиоксидантів, чаїв, зборів лікарських рослин та інші (Патенти України на винахід № 77874 U, № 74321 U, 74320 U, 69043 А, 69038 А, 47376 U, 9419 U, 6474, 69038 А, 69043 А та інші). Відомі способи медичної реабілітації (Патенти України на винахід № 74321 U, 74320 U, 69043 А, 69038 А, 47376 U, 9419 U, 6474, 69038 А, 69043 А) засновані на підвищенні переважно імунної реактивності спортсменів при використанні рослинних і фармацевтичних препаратів та фізіотерапевтичних засобів. Однак відомі способи недостатньо ефективні відносно стану червоної крові, коли у спортсменів під впливом інтенсивних фізичних навантажень виявляється зниження кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну [1], яке відображає наявність анемії, що носить назву "спортивної" [2]. Цей факт привертає увагу тому, що при збільшенні фізичних навантажень, доставка кисню еритроцитами до працюючих м'язів зменшується, наслідком чого є зменшення ефективності тренування та зниження спортивних результатів. Найближчим аналогом до корисної моделі, що пропонується, є спосіб медичної корекції анемії у спортсменів (Патент України на винахід № 77874 U). Цей спосіб заснований на стимуляції еритропоезу шляхом внутрішньовенного краплинного введення спортсменам 0,5 г препарату "Біоцерулін", розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину, протягом 10 днів після тренувального навантаження. Цей спосіб має недолік, який полягає у використанні препарату, який, впливаючи на еритропоез, не стимулює імунну систему, функція якої під впливом фізичних навантажень теж суттєво пригнічується [3, 4]. Задачею даної корисної моделі є підвищення ефективності тренування спортсменів шляхом усунення недоліків аналога. Поставлена задача вирішується тим, що у способі реабілітації спортсменів, який заявляється, після щоденного стандартного тренувального заняття (не раніше ніж через годину) спортсменам протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину вводять 0,5 г "Біоцерулін", розведений в 400,0 мл фізіологічного розчину (0,9 % розчин натрію хлориду), а всередину призначають нуклеїнат натрію по 500 мг 3 рази на добу після їжі протягом 20 днів. Таким чином, до препарату, який застосовується у найближчому аналозі додається препарат нуклеїнат натрію, який має імуностимулюючу дію [5]. Вказані препарати - "Біоцерулін" і нуклеїнат натрію не належать до заборонених Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА) фармакологічних засобів [6]. Контроль за станом червоної крові і імунної системи здійснюють завдяки стандартним лабораторним методам: визначення загальної кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, підрахунку лейкоцитарної формули і популяцій лімфоцитів тощо. Позитивний ефект: Застосування запропонованого способу медичної реабілітації у спортсменів, які під час тренувань випробують інтенсивні фізичні навантаження протягом тренувального макроциклу дозволяє скоротити кількість пропущених тренувальних днів внаслідок захворюваності на застудні захворювання вірусної та бактеріальної етіології у підготовчому періоді - в 9,4 разів, в змагальному періоді - в 6,8 разів. Прикладами реалізації заявленого способу можуть також бути наведені результати зміни вмісту еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, лімфоцитів і їх субпопуляція в спортсменів при 10денному використанні Біоцеруліну і нуклеїнату натрію в динаміці тренувального процесу. 1. Спортсмен К-о В., 25 років, майстер спорту України. Стаж занять спортом 10 років. Спеціалізується з греко-римської боротьби. До початку застосування Біоцеруліну і нуклеїнату 12 натрію вміст еритроцитів в периферичній крові склав 3,9×10 /л, гемоглобіну - 120,7 г/л, 9 9 + + лейкоцитів - 4,5×10 /л, лімфоцитів - 17 % (0,77×10 /л), СD3 -лімфоцитів - 0,62×10 %, СD22 9 + лімфоцитів - 0,12×10 /л, СD16 -лімфоцитів - 0,04×10 %. Ці значення є нижчими за референтні для спортсменів [3, 4]. У ході тренувального процесу спортсмен отримував щоденно протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину 0,5 г Біоцеруліну, розчиненого в 400,0 мл фізіологічного розчину, а також всередину нуклеїнат натрію по 500,0 мг 3 рази на добу після їжі протягом 20 днів. По закінченні застосування препаратів на фоні тренувальних навантажень встановлено підвищення вмісту еритроцитів в периферичній крові 12 + до 5,05×10 /л, гемоглобіну - 143,6 г/л, лейкоцитів 5,9×10 %, лімфоцитів 25 % (1,48×10 %), CD3 + + лімфоцитів - 1,18×10 %, СD22 -лімфоцитів - 0,21×10 %, CD16 -лімфоцитів - 0,09×10 %, що вказує на активацію еритропоезу і імунної системи з ліквідацією проявів спортивної анемії та імунодефіциту. 1 UA 111938 U 5 10 15 20 25 2. Спортсмен Ш-к О., 24 роки, майстер спорту України. Стаж занять спортом 9 років. Спеціалізується з бігу на середні дистанції. До початку застосування Біоцеруліну і нуклеїнату 12 % натрію вміст еритроцитів в периферичній крові склав 4,0×10 , гемоглобіну - 122,5 г/л, + 9 + лейкоцитів - 4,3×10 %, лімфоцитів - 16 % (0,69×10 %), СD3 -лімфоцитів - 0,55×10 /л, СD22 9 + 9 лімфоцитів - 0,10×10 /л, СD16 -лімфоцитів - 0,035×10 /л. Ці значення є нижчими за референтні для спортсменів [3, 4]. Спортсмен у ході тренувального процесу отримував щоденно протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину 0,5 г Біоцеруліну, розчиненого в 400,0 мл фізіологічного розчину, а також всередину нуклеїнат натрію по 500,0 мг 3 рази на добу після їжі протягом 20 днів. По закінченні застосування препаратів на фоні тренувальних навантажень встановлено підвищення вмісту еритроцитів в периферичній крові 12 9 + до 5,1×10 /л, гемоглобіну - 148,5 г/л, лейкоцитів 6,2×10 %, лімфоцитів 23 % (1,43×10 /л), CD3 9 + 9 + 9 лімфоцитів - 1,15×10 /л, CD22 -лімфоцитів - 0,19×10 /л, CD16 -лімфоцитів - 0,09×10 /л, що вказує на активацію еритропоезу і імунної системи, а також на ліквідацію проявів спортивної анемії та імунодефіциту. Джерела інформації: 1. Decreased mean sphere cell volume values in top-level rugby players are related to the intravascular hemolysis induced by exercise /G. Banfi, N. DiGaetano, R.S. Lopez, G. Melegati //Lab. Hematol. - 2007. - Vol. 13. - P. 10-107. 2. Гусева С.А. Анемии /С.А. Гусева, Я.П. Гончаров. - К.: Логос, 2004. - С. 369-374. 3. Ушаков А.В. Роль физических нагрузок в изменении содержания и функциональной активности лимфоцитов периферической крови борцов дзюдо в течение тренировочного макроцикла /А.В. Ушаков //Загальна патологія та патологічна фізіологія. - 2007. - № 5. - С. 78-80. 4. Ушаков А.В. Влияние физических нагрузок на метаболический статус субпопуляций лимфоцитов периферической крови борцов дзюдо в динамике тренировочного макроцикла /А.В. Ушаков //Загальна патологія та патологічна фізіологія. - 2007. - № 4. - С. 86-91. 5. Натрия нуклеинат //https://health.mail.ru/drug/nucleinate_sodium/. 6. Заборонений список ВАДА-2012: Міжнародний стандарт. - К., 2012. - 26 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб медичної реабілітації спортсменів, які випробовують інтенсивні фізичні навантаження, з наявністю ознак анемії, імунодефіциту та ендогенної інтоксикації, що включає проведення медичної реабілітації, заснованої на використанні фармацевтичних препаратів, який відрізняється тим, що спортсменам протягом 10 днів внутрішньовенно крапельно вводять 0,5 г біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл 0,9 % розчину натрію хлориду, а всередину призначають нуклеїнат натрію по 500 мг 3 рази на добу протягом 20 днів. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 45/00

Мітки: спосіб, навантаження, ендогенної, інтоксикації, наявністю, фізичні, реабілітації, ознак, випробовують, медичної, спортсменів, анемії, інтенсивні, імунодефіциту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111938-sposib-medichno-reabilitaci-sportsmeniv-yaki-viprobovuyut-intensivni-fizichni-navantazhennya-z-nayavnistyu-oznak-anemi-imunodeficitu-ta-endogenno-intoksikaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб медичної реабілітації спортсменів, які випробовують інтенсивні фізичні навантаження, з наявністю ознак анемії, імунодефіциту та ендогенної інтоксикації</a>

Подібні патенти