Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, що включає вимірювання під час препарування величини скосу твердих тканин бічної поверхні зуба, який відрізняється тим, що одночасно використовується силіконовий ключ та запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, який прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба включає вимірювання під час препарування величини скосу твердих тканин бічної поверхні зуба, при цьому одночасно використовується силіконовий ключ та запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, який прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ. UA 111934 U (54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КУТА КОНВЕРГЕНЦІЇ АПРОКСИМАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБА UA 111934 U UA 111934 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Запропонований спосіб належить до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і може бути використаний під час препарування зубів під поодинокі металокерамічні коронки. За найближчий аналог був взятий спосіб, що описаний в Патенті Російської Федерації № 2388993, МПК G01B3/56 (2006.01). СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНУСНОСТИ ДЕТАЛЕЙ/ Пьянков И.И., Горшков Г.Н., Михалев А.А., - № 2008149352/28, від 15.12.2008, опубл. 10.05.2010.] Спосіб здійснюється за допомогою контрольних пристроїв. Контрольні пристрої містять плоский калібр у вигляді клина з плоскими вимірювальними поверхнями, що мають точну конусність контрольованої поверхні. Калібр встановлюється в пази призматичних стійок, які забезпечують його положення в меридіональній площині контрольованого конуса вала. За допомогою планки калібр базується за торець вала, щодо якого задано розташування основи конуса. Відхилення від конусності визначається як різниця розмірів відстані між нижньою твірною конуса і верхньою площиною калібра у торців калібра. Знаючи відстань від більшого торця калібра до основної площини конуса деталі, по виміряному загальному розміру можна точно розрахувати цей діаметр за формулою: D = Б/cosα - hK+k x Lk; D - діаметр основи конуса; Б - виміряний розмір; nk - висота калібра біля його основи; Lk - відстань від більшого торця калибра до площини основи конуса; k - конусність калібра; α - половина кута конуса. Найближчий аналог має наступні недоліки: вимагає застосування складних контрольних пристроїв; громіздкість застосовуваного приладдя; складність у налаштуванні та контролю показників під час препарування зуба; трудність використання для препарування жувальних зубів; необхідне надмірно широке відкривання рота і як наслідок, - можливий вивих у скроневонижньощелепному суглобі; необхідність застосування математичних розрахунків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, який би ліквідовував недоліки найближчого аналога. Поставлена задача вирішується шляхом розроблення способу вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба і включає вимірювання під час препарування величини скосу твердих тканин бічної поверхні зуба. Спосіб відрізняється тим, що одночасно використовується силіконовий ключ та запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба. Пристрій прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ. Даний спосіб виконується наступним чином: 1) виготовлення силіконового ключа до початку препарування зуба, розрізання його по центру жувальних поверхонь та різальних країв зубів з наступним утворенням двох частин: вестибулярної та язикової (піднебінної); 2) препарування зуба під одиночну металокерамічну коронку за всіма клініко-технологічними вимогами; 3) нанесення силіконового ключа на вестибулярну поверхню зубного ряду; 4) втмірювання величини скосу бічної поверхні здійснюється шляхом прикладання до зуба вимірювача кута конвергенції таким чином, щоб скошеною стороною він торкався апроксимальної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ. Орієнтиром первісної форми коронки зуба служить частина силіконового ключа. Якщо препарування контактної поверхні здійснено недостатньо, - це можна побачити наочно і допрепарувати; 5) нанесення силіконового ключа на язикову (піднебінну) поверхню зубного ряду; 6) повторне вимірювання величини скосу апроксимальної поверхні зуба описаним вище чином. Приклад одночасного застосування силіконового ключа та розробленого нами пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба представлений на кресленні. Спосіб застосування пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба має переваги перед найближчим аналогом, що і обумовлює наступний позитивний ефект: легкий у використанні; 1 UA 111934 U 5 поєднане застосування силіконового ключа і пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальної поверхні дає можливість досягти точного препарування зубів, уникнути помилок, викликаних недостатнім зішліфовуванням твердих тканин або надмірним скосом апроксимальних поверхонь зубів; не потребує застосування складного та громіздкого обладнання; наочно інформативний; не потребує математичного обчислення з використанням формул; широкодоступний для використання при наданні всіх рівнів стоматологічної ортопедичної допомоги. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, що включає вимірювання під час препарування величини скосу твердих тканин бічної поверхні зуба, який відрізняється тим, що одночасно використовується силіконовий ключ та запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, який прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 5/10

Мітки: апроксимальних, спосіб, вимірювання, конвергенції, поверхонь, кута, зуба

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111934-sposib-vimiryuvannya-kuta-konvergenci-aproksimalnikh-poverkhon-zuba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба</a>

Подібні патенти