Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції неоангіогенезу за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми, який відрізняється тим, що для стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок додатково до основної програми лікування збагачену тромбоцитами аутоплазму в кількості 5 млн. та більше тромбоцитів у об'ємі 10-12 мл плазми вводять в латеральну та медіальну голівки литкового м'яза ураженої гомілки за одну процедуру на максимальну глибину з обов'язковим контролем запобігання пункції судин.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції неоангіогенезу за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми, причому для стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок додатково до основної програми лікування збагачену тромбоцитами аутоплазму в кількості 5 млн. та більше тромбоцитів у об'ємі 10-12 мл плазми вводять в латеральну та медіальну голівки литкового м'яза ураженої гомілки за одну процедуру на максимальну глибину з обов'язковим контролем запобігання пункції судин. UA 111896 U (12) UA 111896 U UA 111896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до судинної хірургії, і може бути використана для стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми. Ангіогенез є природною реакцією організму на ішемію, покликаною відновити кровопостачання тканини за рахунок утворення нових судин. Формування нових судин неоангіогенез, в дорослому організмі розглядається як результат проліферації, міграції та ремоделювання вже наявних зрілих ендотеліальних клітин. Стимуляція ангіогенезу набуває все більшого поширення як потенційний метод лікування критичної ішемії нижніх кінцівок та інших ішемічних захворювань [Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: a pilot study and randomized controlled trial / E. Tateishi-Yuyama, H. Matsubara, T. Murohara et al. // Lancet.-2002, № 360.-P.427-435]. Так, наприклад, для індукції ангіогенезу в ішемізованій скелетній мускулатурі було запропоновано використовувати плазмідні конструкції, що несуть ДНК генів b-FGF, VEGF165, HGF і інших чинників зростання. В терапевтичному ангіогенезі застосовували засіб, що містить суміш плазмідних конструкцій pC4W-hVEGFopt з оптимізованим геном hVEGFopt фактора росту ендотелію судин людини (VEGF) і pC4W-hHGFopt з оптимізованим геном hHGFopt фактора росту гепатоцитів людини (HGF) в масовому співвідношенні від 1:3 до 3:1. Кращі результати досягалися при їх масовому співвідношенні 1:1. Безпека таких конструкцій була показана в багатьох дослідженнях. Однак ефективність відомих методів генної стимуляції виявилася не дуже високою [Yla-Herttuala S. Vascular endothelial growth factors: biology and current status of clinical application in cardiovascular medicine / S. Yla-Herttuala, T.T. Rissanen, I. Vajanto // JMCC.2007. - Vol. 49. - P. 1015-1026; Rissanen T.T. Current status of cardiovascular gene therapy / T.T. Rissanen, S. Yla-Herttuala // Мої. Ther.-2007. - Vol. 15.-P. 1233-1247]. Відомий також спосіб лікування облітеруючих захворювань нижніх кінцівок. Для цього з 400600 мл крові хворого отримують еритроцитарну масу і збагачену тромбоцитами плазму, яка містить тромбоцити в кількості, в 1,5-2,5 рази перевищуючу їх вміст у аутокрові. Еритроцитарну масу інфузійно повертають хворому. Збагачену тромбоцитами плазму вводять в м'які тканини гомілки і стопи, починаючи з верхньої третини гомілки, за один сеанс, віялоподібно і дифузно розподіляючи її в тканинах. Введення таким чином збагаченої тромбоцитами плазми забезпечує виділення факторів росту тромбоцитів в кількості, достатній для ангіогенезу, що забезпечує ефективне лікування в поєднанні з мінімальними побічними ефектами за рахунок скорочення обсягу введеного препарату і зменшення кількості процедур [Пат. № 2319492, RU, МПК А61К 35/14, А61Р 9/14. / Драгунов А.Г., Катанов Е.С. - З. № 2005139194/14; заявл. 13.12.2005; опубл. 20.03.2008. Способ лечения облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей]. Даний спосіб стимуляції неоангіогенезу за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу способів стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі стимуляції неоангіогенезу за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми, згідно з корисною моделлю, для стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок додатково до основної програми лікування збагачену тромбоцитами аутоплазму в кількості 5 млн. та більше тромбоцитів у об'ємі 10-12 мл плазми вводять в латеральну та медіальну голівки литкового м'яза ураженої гомілки за одну процедуру на максимальну глибину з обов'язковим контролем запобігання пункції судин. Технічний ефект корисної моделі, а саме розширення арсеналу способів стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми, обумовлений синергізмом заходів та їх кількісних значень. Заявлений спосіб забезпечує високу якість лікування, оскільки дозволяє отримати стимулюючий ефект завдяки збагаченій тромбоцитами аутоплазмі. Кількість тромбоцитів 5 млн. та більше в об'ємі аутоплазми 10-12 мл забезпечує високу терапевтичну ефективність способу. Терапевтичну ефективність способу забезпечує також введення одержаної аутоплазми в латеральну та медіальну голівки литкового м'яза на максимальну глибину. А травматичність способу досягають контролем запобігання пункції судин та введенням збагаченої тромбоцитами аутоплазми за одну процедуру, що також скорочує термін лікування хворого. Спосіб виконують наступним чином. 1 UA 111896 U 5 10 15 Збагачену тромбоцитами плазму, отриману з аутокрові шляхом м'якого центрифугування, вводять у латеральну та медіальну голівки литкового м'яза ураженої гомілки на максимальну глибину з обов'язковим контролем пункції судин (не вводити у судинно-нервовий пучок, а вводити в м'язи). Аутоплазму збагачують із розрахунку 5 млн. та більше тромбоцитів у об'ємі 1012 мл плазми. Процедуру здійснюють додатково до основної програми лікування. Ефективність способу пояснює наступний приклад. Приклад. Хворий К., 58 років, був прийнятий в клініку з діагнозом: Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Хронічна ішемія 4 ст. Некроз дистальної фаланги 3 пальця правої стопи. Цукровий діабет II тип. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок. Після обстеження і проведення основної програми лікування хворому була виконана стимуляція неоангіогенезу шляхом введення в литковий м'яз гомілки збагаченої тромбоцитами плазми в кількості 12 мл, отриманої шляхом центрифугування 80 мл аутокрові. Після обробки гомілки 3 рази 70 % спиртом було введено отриману збагачену тромбоцитами аутоплазму в 3 точки латеральної голівки литкового м'яза та у 2 точки медіальної голівки литкового м'яза. Хворий був виписаний з рекомендаціями. Через 6 місяців реєструється загоєння рани на стопі, необмежена дистанція ходьби. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб стимуляції неоангіогенезу за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми, який відрізняється тим, що для стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок додатково до основної програми лікування збагачену тромбоцитами аутоплазму в кількості 5 млн. та більше тромбоцитів у об'ємі 10-12 мл плазми вводять в латеральну та медіальну голівки литкового м'яза ураженої гомілки за одну процедуру на максимальну глибину з обов'язковим контролем запобігання пункції судин. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: критичній, кінцівок, нижніх, стимуляції, тромбоцитами, збагаченої, допомогою, спосіб, аутоплазми, неоангіогенезу, ішемії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111896-sposib-stimulyaci-neoangiogenezu-pri-kritichnijj-ishemi-nizhnikh-kincivok-za-dopomogoyu-zbagacheno-trombocitami-autoplazmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми</a>

Подібні патенти