Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, при якому проводять клаптеву операцію Цішинського-Відмана-Неймана, який відрізняється тим, що кісткові порожнини заповнюють матеріалом "Easy Graft", що при з'єднанні з рідинами ротової порожнини твердне і набуває форму монолітного, але пористого імпланта, проводять мобілізацію слизово-окісного клаптя, укладають його на місце, ушивають в міжзубних проміжках швами для стимуляції остеогенезу, призначають антирезорбент "Бонвіва".

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, при якому проводять клаптеву операцію Цішинського-Відмана-Неймана. Кісткові порожнини заповнюють матеріалом "Easy Graft", що при з'єднанні з рідинами ротової порожнини твердне і набуває форму монолітного, але пористого імпланта. Проводять мобілізацію слизово-окісного клаптя, укладають його на місце, ушивають в міжзубних проміжках швами для стимуляції остеогенезу, призначають антирезорбент "Бонвіва". UA 111887 U (12) UA 111887 U UA 111887 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології, зокрема до способів хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, де обов'язковим етапом комплексного лікування розвинутих стадій генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією є клаптеві операції, за допомогою яких досягається не лише довготривала стабілізація у перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, але й отримується суттєвий приріст кісткового субстрату. Генералізований пародонтит - поширене захворювання, частота якого збільшується з віком і характеризується запальними й резорбційнодеструктивними процесами у тканинах пародонта хворого [Мазур И.П. Применение ибандроновой кислоты в комплексном лечении при генерализованном пародонтите в стадии обострения / И.П. Мазур, П.В. Леоненко // Український медичний часопис. - 2013. - № 1. - С. 6572]. Серед численних факторів, що призводять до виникнення генералізованого пародонтиту є остеопенія і остеопороз кісткової тканини щелеп, яка виконує опорну функцію тканин пародонта і водночас як складова частина кісткової системи організму є резервним депо мінералів. Хірургічні методи лікування є невід'ємною частиною комплексного лікування генералізованого пародонтиту. Оперативне лікування захворювань пародонту є найбільш ефективним методом отримання стабільних позитивних результатів [Стоматов А.В. Эффективность использования аутогенного тромбоцитарного геля в сочетании с внутрикостным введением натрия гипохлорита при хирургическом лечении больных хроническим пародонтитом: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 "Стоматология" / А.В. Стоматов. Волгоград, 2012. – 30 с.]. Самі по собі хірургічні втручання на пародонті, все ж таки не створюють достатніх умов для ліквідації патологічного процесу в кісткових структурах щелепних кісток, бо не враховується мінеральна щільність скелету та особливості метаболізму кісткової тканини у людей різного віку та статі [Георгієв Т.Д. Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра мед. наук: 14.01.22 / Т.Д. Георгієв. - Одеса, 2005. – 32 с.]. Численними дослідженнями підтверджуються переваги методик хірургічного лікування із застосуванням остеопластичних матеріалів для стимуляції процесів репарації тканин пародонта [Яриніч-Бучинська Н.П. Результати рентгенологічного дослідження хворих на генералізований пародонтит після хірургічного лікування / Н.П. Яриніч-Бучинська, В.К. Югов, П.М. Скрипніков // Новини стоматології. - Львів, 2007. - № 3. – С. 41-44]. Відомим аналогом є спосіб оперативного втручання при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією - радикальна операція Цішинського-Відмана-Неймана [Тимофеев А.А. Руководство по честно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - Київ, 2000. – 1024 с.], яка полягає у проведенні 2-х вертикальних розрізів від краю ясен до перехідної складки по краях патологічного процесу, горизонтальних розрізів по краю ясен з вестибулярної та язичної (піднебінної) сторін, висіченні ножицями зміненого краю ясен шириною близько 2 мм, видаленні грануляційної тканини, зубних відкладень, обробці краю альвеолярної кістки та поліруванні кореня зуба, мобілізації слизово-окісного клаптя, укладанні його на місце, ушиванні в міжзубних проміжках швами. Основними недоліками аналога є дуже низька стимуляція кісткоутворення (згідно з клінікорентгенологічними дослідженнями), внаслідок чого відбувається збереження кісткових карманів та рухомості зубів, відсутнє підсилення щільності кісткової тканини щелеп. В основу корисної моделі поставлена задача підсилення стимуляції кісткоутворення, яка обумовлює усунення кісткових карманів, укріплення рухомих зубів із збільшенням щільності кісткової тканини, стабілізації процесу, збереження тривалої ремісії. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, при якому проводять клаптеву операцію ЦішинськогоВідмана-Неймана, згідно з корисною моделлю, у кісткові кармани імплантують остеопластичний матеріал "Easy Graft", який повністю резорбується з одночасною регенерацією нової кісткової тканини та для стимуляції остеогенезу призначають антирезорбент "Бонвіва". Корисну модель виконують наступним чином. Порожнину рота зрошують розчинами антисептиків і проводять знеболювання Sol. Ubistesini 4 %. Проведення 2-х вертикальних розрізів від краю ясен до перехідної складки по краях патологічного процесу та горизонтальних розрізів по краю ясен з вестибулярної та язичної (піднебінної) сторін, висіченні ножицями зміненого краю ясен шириною близько 2 мм, видаленні грануляційної тканини, зубних відкладень, обробці краю альвеолярної кістки та поліруванні кореня зуба, кісткові порожнини заповнюють матеріалом "Easy Graft". При з'єднанні з рідинами ротової порожнини "Easy Graft" твердне і набуває форму монолітного, але пористого імпланта. Проводять мобілізацію слизово-окісного клаптя, укладають його на місце, ушивають в 1 UA 111887 U 5 міжзубних проміжках швами. Призначають "Бонвіва" по 1 таб. 1 раз в місяць протягом трьох місяців. Таким чином, корисна модель дозволить підвищити ефективність хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, підсилити стимуляцію кісткоутворення, яка обумовлює усунення кісткових карманів, укріплення рухомих зубів із збільшенням щільності кісткової тканини, стабілізувати процес із збереженням тривалої ремісії. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, при якому проводять клаптеву операцію Цішинського-Відмана-Неймана, який відрізняється тим, що кісткові порожнини заповнюють матеріалом "Easy Graft", що при з'єднанні з рідинами ротової порожнини твердне і набуває форму монолітного, але пористого імпланта, проводять мобілізацію слизово-окісного клаптя, укладають його на місце, ушивають в міжзубних проміжках швами для стимуляції остеогенезу, призначають антирезорбент "Бонвіва". Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56, A61C 8/00

Мітки: остеопенією, хворих, спосіб, пародонтиту, генералізованого, лікування, хірургічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111887-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-generalizovanogo-parodontitu-u-khvorikh-z-osteopeniehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією</a>

Подібні патенти