Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який включає резекцію та видалення панкреатодуоденального комплексу з резекцією ураженої ділянки верхньої брижової вени та її реконструкцією, який відрізняється тим, що для судинної реконструкції попередньо мобілізують верхню брижову вену, ворітну вену, тонкий кишечник та виконують транслатеральний ретроперитоніальний доступ, завдяки чому підвищують мобільність ворітної та верхньої брижової вени та формують венозний анастомоз "кінець в кінець".

Текст

Реферат: Спосіб панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який включає резекцію та видалення панкреатодуоденального комплексу з резекцією ураженої ділянки верхньої брижової вени та її реконструкцією, причому для судинної реконструкції попередньо мобілізують верхню брижову вену, ворітну вену, тонкий кишечник та виконують транслатеральний ретроперитоніальний доступ, завдяки чому підвищують мобільність ворітної та верхньої брижової вени та формують венозний анастомоз "кінець в кінець". UA 111847 U (12) UA 111847 U UA 111847 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для виконання панкреатодуоденальної резекції при місцеворозповсюдженому раку периампулярної зони з пухлинною інвазією верхньої брижової вени на проміжку 3-5 см. Відомий спосіб виконання панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який включає резекцію та видалення панкреатодуоденального комплексу з резекцією ураженої ділянки верхньої брижової вени та її реконструкцією, шляхом формуванням судинного анастомозу з використанням аутовени [Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein reconstruction using femoral and saphenous vein during pancreaticoduodenectomy/Lee DY [et al.]//Journal of Vascular Surgery. - 2010. - Vol. 51(3). - P. 662666]. Недоліком цього способу є висока травматичність, через збільшення тривалості оперативного втручання, що пов'язано з необхідністю додаткового доступу та формуванням судинного анастомозу як з проксимальним, так і дистальними кінцями аутовени, що збільшує ризик виникнення післяопераційних ускладнень. Задачею корисної моделі є розробка такого способу панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який би за рахунок додаткової мобілізації підвищував мобільність проксимального та дистального кінців верхньої брижової вени та дозволяв формувати анастомоз "кінець в кінець". Поставлена задача вирішується тим, що у способі панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який включає резекцію та видалення панкреатодуоденального комплексу з резекцією ураженої ділянки верхньої брижової вени та її реконструкцією, згідно з корисною моделлю, для судинної реконструкції попередньо мобілізують верхню брижову вену, ворітну вену, тонкий кишечник та виконують транслатеральний ретроперитоніальний доступ, завдяки чому підвищують мобільність ворітної та верхньої брижової вени та формують венозний анастомоз "кінець в кінець". Мобілізація верхньої брижової вени, ворітної вени, тонкого кишечнику та виконання транслатерального ретроперитоніального доступу, завдяки чому підвищується мобільність ворітної та верхньої брижової вени, дає можливість сформувати венозний анастомоз "кінець в кінець", дозволяє зменшити травматичність та тривалість операції. Спосіб виконують наступним чином. Виконують верхньо-серединну або білатеральну субкостальну лапаратомію. Після виконання ревізії та прийняття рішення про виконання панкреатодуоденальної резекції з резекцією верхньої брижової вени - розсікають шлунковоободову зв'язку, мобілізують дванадцятипалу кишку за Кохером. Мобілізують тонкий кишечник та виконують транслатеральний ретроперитоніальний доступ, звільняють проксимальний кінець верхньої брижової вени від навколишніх тканин на проміжку 5-7 см до венозних гілок 2-го порядку, завдяки чому підвищують її мобільність. Також в напрямку від воріт печінки мобілізують від навколишніх тканин ворітну вену. Почергово виділяють, перев'язують та пересікають усі артерії, вени та лімфатичні протоки панкреатодуоденального комплексу. Пересікають загальну печінкову протоку, шлунок та проксимальний відділ тонкої кишки. Пересікають перешийок підшлункової залози та пересікають зв'язку гачкоподібного відростка підшлункової залози. Виконують циркулярну резекцію ураженої ділянки верхньої брижової вени та видаляють панкреатодуоденальний комплекс. Підтягують попередньо мобілізовані проксимальний та дистальний кінці верхньої брижової вени та виконують формування венозного анастомозу кінець-в-кінець, не використовуючи аутовени. Перевіряють прохідність венозного анастомозу одразу, через 30 хвилин, та перед ушиванням операційної рани. Послідовно формують панкреатоєюно-, гепатикоєюно- та гастроентероанастомози за стандартною методикою. Виконують остаточний гемостаз та дренування черевної порожнини. Пошарово ушивають рану. Накладають асептичні пов'язки. Приклад. Хворий П., 1945 року народження, історія хвороби 1823, діагноз: Рак головки підшлункової залози T3N0M0. Механічна жовтяниця. Стан після ендобіліарного стентування. Хронічний холангіт. Хронічний холестатичний гепатит. ЖКХ. Хронічний калькульозний 12 холецистит. Загальний аналіз крові: гемоглобін - 132 г\л, еритроцити - 4,38*10 \л, лейкоцити 9 9 9,3*10 \л, тромбоцити 420*10 \л, ШОЕ - 45 мм\год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 28,6 мкмоль\л, білірубін прямий - 17,4 мкмоль\л, АлАТ - 33 мОд\л, АсАТ - 24 мОд\л, загальний білок - 75,2 г\л. При УЗД органів черевної порожнини: печінка не збільшена однорідна, загальна печінкова протока та холедох діаметром 1,8 см, обривається на рівні інтрапанкреатичного відділу, в їх просвіті - стент. Жовчний міхур 5,2*2,3 см, в порожнині конкременти 0,3 та 1,2 см. Підшлункова залоза: головка - 5 см, тіло 1,8 см, хвіст 2,8 см, вірсунгова протока в тілі 0,8 см. В проекції головки неоднорідне гіпоехогенне утворення неправильної форми до 4 см в діаметрі. За даними МРТ: печінка помірно збільшена, структура однорідна. В паренхімі головки 1 UA 111847 U 5 10 15 20 25 30 35 підшлункової залози визначається утворення без чітких контурів діаметром до 2,9 см. Утвір щільно прилягає до верхньої брижової вени та портальній вені та незначно їх компрометує. Щільно прилягає до стінки ДПК, охоплює холедох та головну панкреатичну протоку. В проекції гачкоподібного відростка головки визначається мультикістозне утворення неправильної витягнутої форми з чіткими нерівними контурами, наявністю множинних тонких септ, розмірами 2,9*1,2 см. Після обробки операційного поля виконали білатеральну субкостальну лапаротомію. При ревізії: печінка збільшена, без видимої вогнищевої патології, жовчний міхур містить конкременти від 0,3 до 1,2 см; холедох до 1,8 см в діаметрі. В зоні головки підшлункової залози з залученням медіальної стінки ДПК, з звуженням її просвіту, визначається малорухоме щільне бугристе утворення до 6 см в діаметрі. Виконали мобілізацію ДПК за Кохером та розкрили сальникову сумку. При мобілізації пухлини виявлено її інвазію в верхню брижову вену до 2/3 її діаметра, довжиною 3 см. Виконали транслатеральний ретроперитоніальний доступ, мобілізували тонкий кишечник звільнили проксимальний кінець верхньої брижової вени від навколишніх тканин. Мобілізували від навколишніх тканин ворітну вену. Виконали панкреатодуоденальну резекцію з циркулярною резекцією верхньої брижової вени та моноблочною реґіонарною лімфаденектомією. Сформували венозний анастомоз "кінець в кінець". Реконструктивний етап: на одній петлі за Child почергово сформували позадуободові дуктоєюнальний панкреатоєюноанастомоз та гепатикоєюноанастомоз та попередуободовий гастроентероанастомоз. Дренували черевну порожнину. Рану пошарово ушили. Наклали асептичні пов'язки. Післяопераційний період ускладнився нагноєнням післяопераційної рани. Пацієнт виписаний на 14-ту післяопераційну добу. За запропонованим способом прооперовано 3 хворих без використання аутовени. Середня тривалість оперативного втручання склала 390 хвилини. В той же час при лікуванні 3 хворих, прооперованих способом аналогом, середня тривалість операції склала 430 хвилин, та у всіх випадках використовували аутовену. Таким чином, виконання запропонованого способу дозволяє зменшити травматичність та тривалість оперативного втручання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени, який включає резекцію та видалення панкреатодуоденального комплексу з резекцією ураженої ділянки верхньої брижової вени та її реконструкцією, який відрізняється тим, що для судинної реконструкції попередньо мобілізують верхню брижову вену, ворітну вену, тонкий кишечник та виконують транслатеральний ретроперитоніальний доступ, завдяки чому підвищують мобільність ворітної та верхньої брижової вени та формують венозний анастомоз "кінець в кінець". Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: пухлинною, резекції, вени, спосіб, панкреатодуоденальної, інвазією, брижової, верхньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111847-sposib-pankreatoduodenalno-rezekci-z-pukhlinnoyu-invaziehyu-verkhno-brizhovo-veni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб панкреатодуоденальної резекції з пухлинною інвазією верхньої брижової вени</a>

Подібні патенти