Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям, що складається з напівсферичної чашки з вкладкою, клиноподібної ніжки та сферичної головки, при цьому на проксимальну ділянку ніжки та зовнішню поверхню чашки, які виготовлені зі сплаву титану, нанесено покриття, який відрізняється тим, що покриття товщиною 100-200 мкм виконано з керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту, при цьому покриття нанесено на всю ніжку.

Текст

Реферат: Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям складається з напівсферичної чашки з вкладкою, клиноподібної ніжки та сферичної головки. На проксимальну ділянку ніжки та зовнішню поверхню чашки, які виготовлені з сплаву титану, нанесено покриття. Покриття товщиною 100-200 мкм виконано з керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту, при цьому покриття нанесено на всю ніжку. UA 111830 U (12) UA 111830 U UA 111830 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме - травматології та ортопедії, і може бути використана для відновлення опорної та рухомої функцій нижньої кінцівки людини при оперативному лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань та наслідків травм кульшового суглоба. Відомим аналогом є безцементний ендопротез кульшового суглоба, який включає ніжку з поздовжніми ребрами на передній та задній проксимальних поверхнях, чашку вертлюгової западини з шести секторів у вигляді пелюсток з фіксуючими зубцями та головку, між якими розміщена вкладка, при цьому чашка виконана у формі зрізаного конуса з сферичною вершиною, а ніжка ендопротеза має форму подвійного клина, на більших площинах якого розміщені ребра, та радіус по дузі Адамса не більше анатомічного [Ендопротез кульшового суглоба. Патент України № 33494, МПК 6 А61 F 2/32.-2001. - Опубл. 15.02.2001.- Бюл. № 1,-4 с/ Рибачук О.І. Дукуруза Л.П.,Торчинський В.П., Гончаренко А.Ф., Деркач В.М., Лобунько В.В., Лашнева В.В.]. Фіксація ніжки у кістково-мозковому каналі стегнової кістки здійснюється методом щільної посадки "прес-фіт" за рахунок взаємного тиску завдяки різниці розмірів ніжки і підготовленого кісткового ложа, а фіксація чашки у вертлюговій западині здійснюється за рахунок її розширення в кістковому ложі при установці ендопротеза. Головка ендопротеза має сферичну форму і глухий отвір, яким вона насаджується і закріплюється на шийці ніжки ендопротеза, після чого вправляється у вкладку, з якою складає пару тертя. Недоліком аналога є недостатньо тривалий термін функціонування та недостатньо надійна фіксація в кістковому ложі, внаслідок чого через деякий час після імплантації спостерігаються болі і нестабільність ендопротеза, що скорочує термін його функціонування і потребує повторного оперативного втручання для заміни ендопротеза у цілому або одного з його компонентів. Це пов'язано з тим, що металеві сплави, що використовуються для виготовлення ендопротеза, характеризуються недостатньою біосумісністю і при тривалому перебуванні в організмі у результаті хімічного та фізичного подразнення викликають хронічні запальні, алергічні й імунні реакції несумісності, крім того при безцементній фіксації металеві ніжка і чашка ендопротеза знаходяться в безпосередньому контакті з кісткою, через що при фізіологічному навантаженні на кінцівку виникає мікрорухомість, що призводить до розхитування ендопротеза та утворення металевих продуктів зносу, які мігрують у організм. Все це є причиною передчасної заміни ендопротеза. Тому відома конструкція не забезпечує надійну довготривалу фіксацію ендопротеза в кістці і довготривале його функціонування. Найближчим аналогом до корисної моделі є безцементний ендопротез кульшового суглоба системи ABG-II корпорації Stryker Orthopedics (США) з гідроксіапатитовим покриттям, який складається з напівсферичної чашки з вкладкою, клиноподібної ніжки та сферичної головки, при цьому на зовнішню поверхню чашки і на проксимальну ділянку ніжки, які виконані з сплаву титану, нанесено методом плазмового напилення покриття з гідроксіапатиту товщиною 50 мкм [http://www.delrus.com/index.php?part_name=good&g_id=663]. Недоліком найближчого аналога є недостатня для довготривалого функціонування міцність і надійність фіксації в кістковому ложі, внаслідок чого через деякий час після імплантації спостерігається розхитування компонентів ендопротеза, що скорочує термін його функціонування і потребує повторного оперативного втручання. Це пов'язано з тим, що покриття з гідроксіапатиту, нанесене методом плазмового напилення на зовнішню поверхню чашки і на проксимальну ділянку ніжки, через недостатню щільність і міцність зчеплення з основою, а також тонкість, дефектність і наявність термічних напружень на границі з металом з часом піддається резорбції, а також може відлущуватися або відколюватися від основи, створюючи умови для асептичного розхитування ендопротеза, при цьому частинки гідроксіапатиту, які вивільнюються, можуть потрапляти у суглоб і спричиняти знос за участю третього тіла. Частинки зносу, що утворюються у самому суглобі, можуть підсилювати цей процес. Відомі конструкції ендопротеза не забезпечують надійну довготривалу фіксацію ендопротеза і не виключають можливість його ротації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення безцементного ендопротеза кульшового суглоба з покриттям шляхом нанесення удосконаленого покриття оптимальної товщини на всю ніжку та зовнішню поверхню чашки ендопротеза, що виготовлені з сплаву титану. При цьому виключається можливість корозії металу і резорбція кісткової тканини, підвищуються біосумісність, надійність фіксації ендопротеза у кістці та тривалість його функціонування в організмі пацієнта. Поставлена задача вирішується тим, що безцементний ендопротез кульшового суглоба, який включає напівсферичну чашку з вкладкою, клиноподібну ніжку та сферичну головку, які виконані з сплаву титану, згідно з корисною моделлю, на зовнішню поверхню чашки і на всю 1 UA 111830 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ніжку нанесено покриття з керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту товщиною 100-200 мкм без термічних напружень і мікротріщин на границі з металом. Виконання безцементного ендопротеза з чашкою та ніжкою з покриттям із нетоксичного і повністю біосумісного з навколишніми тканинами керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту товщиною 100-200 мкм без термічних напружень і мікротріщин на границі з металом забезпечує підвищену біосумісність металевих компонентів ендопротеза з організмом і створює умови для надійної вторинної біологічної фіксації ніжки і чашки у кістці, попереджає ротацію ендопротеза та підвищує надійність і тривалість його функціонування. Покриття з керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту без термонапружень та мікротріщин товщиною 100-200 мкм з високою щільністю і міцним зчепленням з титановою основою може бути нанесено відомим способом, наприклад, методом газодетонаційного осадження. Таке покриття на компонентах ендопротеза не піддається резорбції та відлущенню через відсутність термонапружень і мікротріщин, забезпечує добру остеоінтеграцію з кісткою без утворення проміжного шару сполучної тканини і надійну довготривалу біологічну фіксацію, запобігає захисним реакціям організму на введення ендопротеза або реакції відторгнення. Товщина покриття оптимальна для вирішення поставленої задачі, що доказано авторами теоретично і при доклінічних дослідженнях. Оперативне втручання виконують за стандартною технологією безцементної фіксації, що не відрізняється від введення ендопротеза без покриття, індивідуально підбираючи для кожного пацієнта розміри ніжки та чашки. Перед усім здійснюють підготовку поверхонь кісток, що контактують з компонентами ендопротеза. Після остеотомії шийки стегнової кістки, видалення головки стегна та підготовки вертлюгової западини імплантують чашку так, щоб вона заклинювалась у кістці, тому що її розміри більші ніж відповідна впадина. У чашку загвинчують вкладку до повної посадки. Далі встановлюють ніжку ендопротеза, для чого кістковомозкова порожнина стегнової кістки вирізається спеціальними фрезами за формою ніжки ендопротеза, після чого у підготовлене ложе вводять (впресовують) ніжку ендопротеза до повної посадки. На посадочний конус ніжки насаджують головку і вправляють у поставлену чашку вертлюгової западини. Рану пошарово зашивають. Аналогічних технічних рішень зі схожими ознаками стосовно безцементних ендопротезів кульшового суглоба з покриттям з високочистого керамічного стехіометричного гідроксіапатиту без термонапружень та мікротріщин товщиною 100-200 мкм при проведенні патентноінформаційного пошуку не виявлено, отже воно є новим, клінічно та промислово придатним. На сьогодні виготовлено 3 дослідні зразки безцементних ендопротезів кульшового суглоба з ніжкою і чашкою з сплаву титану з покриттям з високочистого керамічного стехіометричного гідроксіапатиту. Ендопротези кульшового суглоба з покриттям з високочистого керамічного стехіометричного гідроксіапатиту використовуватимуться при ендопротезуванні суглобів у травматолого-ортопедичних відділеннях клінічних лікарень і науково-дослідних інститутів, а також у центрах ендопротезування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям, що складається з напівсферичної чашки з вкладкою, клиноподібної ніжки та сферичної головки, при цьому на проксимальну ділянку ніжки та зовнішню поверхню чашки, які виготовлені зі сплаву титану, нанесено покриття, який відрізняється тим, що покриття товщиною 100-200 мкм виконано з керамічного високочистого стехіометричного гідроксіапатиту, при цьому покриття нанесено на всю ніжку. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 27/06, A61L 27/10, A61F 2/32

Мітки: безцементний, покриттям, суглоба, кульшового, ендопротез

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111830-bezcementnijj-endoprotez-kulshovogo-sugloba-z-pokrittyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям</a>

Подібні патенти