Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (пмк), обумовлених стенотичними ураженнями середніх мозкових артерій (сма) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (аа) головного

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями середніх мозкових артерій (СМА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку, що є методом діагностики, який відрізняється тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами СМА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 %-10,0) виконують пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, котра засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої середньої мозкової артерії, штучно підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі планують із застосуванням мікрокатетерної техніки проведення поетапної ендоваскулярної фармангіопластики басейну правої середньої мозкової артерії шляхом пролангованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву середню мозкову артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнка.

Текст

Реферат: Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями середніх мозкових артерій (СМА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку, що є методом діагностики і, причому пацієнтам із артеріальними аневризмами СМА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 %-10,0) виконують пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, котра засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої середньої мозкової артерії, штучно підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі планують із застосуванням мікрокатетерної техніки проведення поетапної ендоваскулярної фармангіопластики басейну правої середньої мозкової артерії шляхом пролангованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву середню мозкову артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнка. UA 111823 U (12) UA 111823 U UA 111823 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до практичної нейрохірургії і може бути використана для забезпечення більш точної діагностики явищ церебрального вазоспазму у хворих з розривами АА СМА головного мозку у гострому періоді геморагічного інсульту. Найбільш близьким до запропонованого методу є метод мультиспіральної комп'ютерної томографії у ангіографічному режимі (МСКТ-АГ) [1,2]. Цей метод дозволяє візуалізувати основні ланки судинної системи головного мозку; надає інформацію стосовно діаметра, довжини і типу ураження відповідних сегментів СМА, також інших судинних структур головного мозку, надає уявлення щодо анатомічної варіабельності будови артеріального кола головного мозку. До недоліків даного методу слід віднести променеве навантаження на пацієнта, необхідність використання контрастної речовини, що негативно впливає на динаміку розвитку церебрального ангіоспазму; відсутність можливості якісно та кількісно оцінити кровотік у будь-яких артеріальних сегментах головного мозку. Задачею запропонованого способу є розробка такого способу оцінки церебрального кровотоку при розривах АА СМА, що дозволить у режимі реального часу діагностувати, об'єктивізувати та визначити показання до профілактики чи лікування церебрального ангіоспазму. Поставлена задача вирішується тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами СМА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) виконують пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіофафію, котра засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої середньої мозкової артерії, штучно підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі планують із застосуванням мікрокатетерної техніки проведення поетапної ендоваскулярної фармангіопластики басейну правої середньої мозкової артерії шляхом пролангованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву середню мозкову артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнка. Спосіб виконується наступним чином. Під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) виконують пункцію правої стегнової артерії. В її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему. Із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію. Остання засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої середньої мозкової артерії. Церебральний кровотік значно сповільнений (гіпоперфузія). З застосуванням мікрокатетерної техніки виконують поетапну ендоваскулярну фармангіопластику басейну правої середньої мозкової артерії шляхом пролангованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву середню мозкову артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв). Контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнка. Даний спосіб успішно впроваджений у клініці судинної нейрохірургії ДУ "Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України". За даною методикою прооперовано 28 хворих, жодних ускладнень лікування не виявлено. Запропонований спосіб має ряд переваг: - надає можливість своєчасної диференційованої діагностики церебрального вазоспазму від гіпоплазії відповідного артеріального сегмента, пов'язаного з анатомічною варіабельністю будови артеріального кола головного мозку; - об'єктивізація показів до медикаментозного чи хірургічного способу лікування явищ церебрального вазоспазму при розривах АА СМА; - оцінка ефективності проведених лікувальних заходів при застосуванні ендоваскулярної фармангіопластики. Джерела інформації: 1. А.П.Ромоданов, Н.М.Мосийчук. Нейрохирургия. Київ, "Вища школа", 1990; 2. В.В.Лебедев, В.В.Крылов. Неотложная нейрохирургия. Москва, "Медицина", 2000; 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями середніх мозкових артерій (СМА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку, що є методом діагностики, який відрізняється 1 UA 111823 U 5 10 тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами СМА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 %-10,0) виконують пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, котра засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої середньої мозкової артерії, штучно підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі планують із застосуванням мікрокатетерної техніки проведення поетапної ендоваскулярної фармангіопластики басейну правої середньої мозкової артерії шляхом пролангованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву середню мозкову артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнка. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61M 5/14

Мітки: ендоваскулярної, вазоспазму, мозкового, артерій, а.а, обумовлених, внаслідок, сма, діагностики, ураженнями, аневризм, головного, середніх, пмк, порушень, спосіб, розривах, кровообігу, артеріальних, стенотичними, мозкових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111823-sposib-endovaskulyarno-diagnostiki-porushen-mozkovogo-krovoobigu-pmk-obumovlenikh-stenotichnimi-urazhennyami-serednikh-mozkovikh-arterijj-sma-vnaslidok-vazospazmu-pri-rozrivakh-art.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (пмк), обумовлених стенотичними ураженнями середніх мозкових артерій (сма) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (аа) головного</a>

Подібні патенти