Спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів, що поширюються паравертебрально з трансартикулярного доступу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів, що поширюються паравертебрально з трансартикулярного доступу, що є методом нейрохірургічного лікування, який відрізняється тим, що хворим із пухлинами спинномозкових нервів з бокового одностороннього доступу виконують повну фасетектомію та розширену інтерлямінектомію, далі під контролем хірургічного мікроскопа чи ендоскопа видаляють пухлину спинномозкового нерва в міжхребцевому отворі, далі видаляють пухлину екстрадурально інтраканально та наприкінці паравертебрально для зменшення кісткових резекцій хребта, збереження його стабільності при можливості радикального видалення пухлини.

Текст

Реферат: Спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів, що поширюються паравертебрально з трансартикулярного доступу, що є методом нейрохірургічного лікування, причому хворим із пухлинами спинномозкових нервів з бокового одностороннього доступу виконують повну фасетектомію та розширену інтерлямінектомію, далі під контролем хірургічного мікроскопа чи ендоскопа видаляють пухлину спинномозкового нерва в міхребцевому отворі, далі видаляють пухлину екстрадурально інтраканально та наприкінці паравертебрально для зменшення кісткових резекцій хребта, збереження його стабільності при можливості радикального видалення пухлини. UA 111821 U (12) UA 111821 U UA 111821 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до медицини, а саме до спінальної нейрохірургії, і може бути використана для видалення пухлин спинномозкових нервів з паравертебральним поширенням. Найбільш близьким до запропонованого методу є спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів з паравертебральним поширенням з виконанням повної ламінектомії та медіальної фасетектомії як першого етапу втручання та паравертебрального бокового доступу як другого етапу оперативного лікування. [1-4]. Цей метод дозволяє проводити тотальне видалення пухлин. Але, по-перше, таке видалення є травматичним, потребує об'ємних оперативних утручань, а по-друге потребує проводити тяжкі двоетапні оперативні втручання. Задачею запропонованої корисної моделі є розробка такої модифікації способу видалення пухлин спинномозкових нервів з паравертебральним поширенням, котрий дозволить проводити більш радикальне видалення пухлини за одномоментного та менш травматичного оперативного втручання. Поставлена задача вирішується тим, що хворим із пухлинами спинномозкових нервів з бокового одностороннього доступу виконують повну фасетектомію та розширену інтерлямінектомію, далі під контролем хірургічного мікроскопа чи ендоскопа видаляють пухлину спинномозкового нерву в міхребцевому отворі, далі видаляють пухлину екстрадурально інтраканально та наприкінці паравертебрально для зменшення кісткових резекцій хребта, збереження його стабільності при можливості радикального видалення пухлини. Спосіб виконують наступним чином. Обробка операційного поля тричі розчинами антисептиків. Під контролем електроннооптичного перетворювача встановлюють рівень пухлини. Далі хворим виконують боковий односторонній доступ до пухлини. Далі виконують розширену гемілямінектомію та повну фасетектомію на рівні пухлини. Далі під контролем хірургічного мікроскопа чи ендоскопа видаляють в першу чергу пухлину спинномозкового нерву в міхребцевому отворі, далі екстрадурально інтраканально, та наприкінці - паравертебрально, що дозволяє зменшити кісткові резекції хребта, зберегти його стабільність при можливості радикального видалення пухлини. Після видалення пухлини проводять ревізію нервових структур в зоні втручання, оцінюють адекватність декомпресії спинного мозку та його корінців. Рану зашивають пошарово. Метод успішно апробований у ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ" на 116 пацієнтах, ускладнень не виявлено. В порівнянні із прототипом, запропонований спосіб має ряд переваг: - хірургічне втручання є одномоментним і не потребує проведення додаткових втручань; - можливість проводити повне видалення пухлини навколо нервових структур; - можливість проводити пряму чітку візуалізацію компримованих нервових структур; - можливість зменшення необхідності видалення структур хребця. Джерела інформації: 1. Ngerageza JG, Ito K, Aoyama Τ, Murata Τ, Horiuchi Τ, Hongo K. Posterior Laminoplastic Laminotomy Combined with a Paraspinal Transmuscular Approach for Removing a Lumbar Dumbbellshaped Schwannoma: A Technical Note. Neurol Med Chir (Tokyo). 2015 Sep 15;55 (9):756-60. 2. Ohya J, Miyoshi K, Kitagawa T, Sato Y, Maehara T, Mikami Y. Combined Video-Assisted Thoracic Surgery and Posterior Spinal Surgery for the Treatment of Dumbbell Tumor of the First Thoracic Nerve Root. Asian Spine J. 2015 Aug; 9(4):595-9. 3. Goga C, Türe U. The anterolateral transforaminal approach to a dumbbell schwannoma of the C3 nerve root: a 3-dimensional operative video. Neurosurgery. 2015 Mar; 11 Suppl 2:201. 4. Gu BS, Park JH, Roh SW, Jeon SR, Jang JW, Hyun SJ, Rhim SC. Surgical strategies for removal of intra-and extraforaminal dumbbell-shaped schwannomas in the subaxial cervical spine. Eur Spine J. 2015 Oct;24(10):2114-8. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів, що поширюються паравертебрально з трансартикулярного доступу, що є методом нейрохірургічного лікування, який відрізняється тим, що хворим із пухлинами спинномозкових нервів з бокового одностороннього доступу виконують повну фасетектомію та розширену інтерлямінектомію, далі під контролем хірургічного мікроскопа чи ендоскопа видаляють пухлину спинномозкового нерва в міжхребцевому отворі, далі видаляють пухлину екстрадурально інтраканально та наприкінці паравертебрально для зменшення кісткових резекцій хребта, збереження його стабільності при можливості радикального видалення пухлини. 1 UA 111821 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/70, A61B 17/58, A61B 17/00

Мітки: паравертебральної, нервів, спинномозкових, спосіб, поширюються, видалення, пухлин, трансартикулярного, доступу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111821-sposib-vidalennya-pukhlin-spinnomozkovikh-nerviv-shho-poshiryuyutsya-paravertebralno-z-transartikulyarnogo-dostupu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб видалення пухлин спинномозкових нервів, що поширюються паравертебрально з трансартикулярного доступу</a>

Подібні патенти