Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб закритої транскутанної ахілотомії, що передбачає застосування етапних гіпсових пов'язок з поступовою корекцією всіх елементів деформації, який відрізняється тим, що до та після ахілотомії виконують ультразвукове дослідження для достовірного підтвердження перетинів Ахілового сухожилка.

Текст

Реферат: Спосіб закритої транскутанної ахіллотомії, що включає застосування етапних гіпсових пов'язок з поступовою корекцією всіх елементів деформації. До та після ахіллотомії виконують ультразвукове дослідження для достовірного підтвердження перетинів Ахіллового сухожилка. UA 111651 U (54) СПОСІБ ЗАКРИТОЇ ТРАНСКУТАННОЇ АХІЛЛОТОМІЇ UA 111651 U UA 111651 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до дитячої ортопедії, і може бути застосований при консервативному лікуванні клишоногості у дітей до 1 року. Вроджена клишоногість є однією з найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату та виявляється від 0,6 до 3 випадків на 1000 новонароджених [1], і знаходиться на першому місці серед вроджених захворювань опорно-рухового апарату [2]. При відсутності або незадовільних результатах лікування клишоногість призводить до інвалідності, внаслідок якої виникають значні труднощі з адаптацією таких пацієнтів в суспільстві та економічні втрати з боку держави. Найближчим аналогом до способу, що заявляється, вибраний спосіб лікування клишоногості за І. Понсеті, що передбачає застосування етапних гіпсових пов'язок з поступовою корекцією всіх елементів деформації. Суть способу полягає в наступному: - гіпсування починається з 7-10 дня після народження дитини; - спочатку, за допомогою етапних гіпсових пов'язок, виправляється порожниста стопа (кавус), потім варус (інверсія і аддукція одночасно); - пов'язки накладаються за типом гонітних до верхньої третини стегна на 7 днів; - підошвове згинання стопи (еквінус) корегується підшкірним перетином Ахіллового сухожилка, що виконується із точкового доступу по задній поверхні гомілки на 1 см вище п'яткового бугра в проекції ахіллового сухожилка. Проте, під час виконання закритої транскутанної ахіллотомії, особливо при тяжкій формі клишоногості, виникають труднощі щодо контролю повного перетину Ахіллового сухожилка. В результаті чого не відбувається повна корекція підошвового згинання стопи. Це в свою чергу веде до виникнення рецидиву та необхідності у проведенні відкритого оперативного втручання. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності лікування вродженої клишоногості у дітей за рахунок достовірного підтвердження перетину Ахіллового сухожилка після виконання закритої транскутанної черезшкірної ахіллотомії шляхом використання ультразвукового дослідження. Технічний результат, що досягається при здійсненні корисної моделі, полягає у зменшені виникнення рецидиву та необхідності у проведенні відкритого оперативного втручання. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб включає застосування етапних гіпсових пов'язок з поступовою корекцією всіх елементів деформації, в якому згідно з корисною моделлю до та після закритої транскутанної ахіллотомії виконують ультразвукове дослідження Ахіллового сухожилка. Спосіб здійснюється наступним чином: під час виконання дослідження пацієнт знаходиться у положенні на животі з розміщенням ультразвукового датчика строго паралельно Ахілловому сухожилку у задній поздовжній проекції. При цьому можливим є дослідження структури Ахіллового сухожилка, що виглядає як гіпоехогенна смуга обмежена гіперехогенним паратеноном. Внутрішня структура сухожилка представлена лінійними фібрилярними, гіпер- та гіпоехогенними структурами, що чергуються між собою. В проксимальному відділі визначається м'язово-сухожилковий перехід, в дистальному - місце прикріплення до п'яткової кістки. В ході дослідження проводять вимірювання кількісних (ширина, товщина сухожилка, довжина діастазу) та якісних (однорідність та чіткість структури) характеристик Ахіллового сухожилка на 1 см вище п'яткового бугра. Приклад здійснення корисної моделі. Хворий А., 4-місячного віку, історія хвороби № 1006, знаходився на стаціонарному лікуванні в ортопедо-травматологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з 26.11.15 по 28.11.15 із діагнозом: вроджена ідіопатична лівостороння клишоногість. Згідно класифікації Dimeglio [5] - 12 балів, що відповідає III ступеню цієї класифікації. Лікування проводилося згідно з методом І. Понсеті з використанням етапних гіпсових пов'язок за допомогою яких вдалося виправити кавус, варус, а також аддукцію стопи. З метою корекції підошвового згинання стопи 27.11.15 в умовах операційної було виконано закриту транскутанну ахіллотомію під місцевим знеболенням (мазь з вмістом лідокаїну та прилокаїну). В ході лікування проводилося ультразвукове дослідження Ахіллового сухожилка, на апараті Toshiba Nemio MX (Японія) з лінійним датчиком 5-9 МГц, до та після ахіллотомії з метою достовірного підтвердження його перетину. Надалі в положенні корекції була накладена гіпсова пов'язка до верхньої третини стегна. Пацієнт був виписаний із стаціонару на 3 тижні. Через 3 тижні виконано зняття гіпсової пов'язки, одягнуті брейси. Результат лікування хороший за Крестьяшиним І.В. (2011). 1 UA 111651 U 5 10 15 20 В порівнянні з найближчим аналогом спосіб, що заявляється, дозволяє достовірно підтвердити перетин Ахіллового сухожилка, що в результаті дає змогу зменшити відсоток рецидивів. У клініці дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був апробований спосіб, що заявляється. Отримані добрі функціональні результати дозволяють рекомендувати його для широкого впровадження в практичну медицину. Джерела інформації: 1. Бландинский В.Ф., Вавилов М.А., Громов И.В. Рецидивы косолапости у детей после лечения по методу Понсети / Травматология и ортопедия России – 2013-1 (67), с. 99-103; 2. Клычкова И.Ю., Лапкин Ю.А. и др. Современные представления о методах консервативного лечения косолапости / Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста, 2014 - т. 2, № 4, с. 20-31; 3. Зубарев А.Р. Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей // А.Р. Зубарев, Н.А. Неменова. - М.: Видар-М, 2006. - 136 с. 4. Agarwal A., Akhtar Qureshi N. et all. Ultrasonographic evaluation of Achilles tendons in clubfeet before and after percutaneous tenotomy // Journal of Orthopaedic Surgery. - 2012; 20 (1): 71-4. 5. Dimeglio A. Bensahel H., et all. Classification of clubfoot // Journal of Children's Orthopaedics, B. - 1995. - 4. - p. 129-136. 6. Nasr P., Berman L., Rehm A. Ultrasonographic findings after Achilles tenotomy during Ponseti treatment for clubfeet: Is ultrasound a reliable tool to assess tendon healing // Journal of Children's Orthopaedics. - 2014 8:405-411. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб закритої транскутанної ахіллотомії, що передбачає застосування етапних гіпсових пов'язок з поступовою корекцією всіх елементів деформації, який відрізняється тим, що до та після ахіллотомії виконують ультразвукове дослідження для достовірного підтвердження перетинів Ахіллового сухожилка. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 2/08, A61B 17/00

Мітки: спосіб, ахіллотомії, транскутанної, закритої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111651-sposib-zakrito-transkutanno-akhillotomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб закритої транскутанної ахіллотомії</a>

Подібні патенти