Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва при туберкульозі, що включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат 3,0 % водний розчин препарату "Dorosept Super" за експозиції 24 години при нормі витрати 1000 мл/м2.

Текст

Реферат: Спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва при туберкульозі включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Як дезінфікуючий препарат використовують 3,0 % водний розчин препарату 2 "Dorosept Super" за експозиції 24 години при нормі витрати 1000 мл/м . UA 111645 U (12) UA 111645 U UA 111645 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до способу знищення збудника туберкульозу сільськогосподарських тварин та атипових мікобактерій на об'єктах тваринництва, і може використовуватися у приватних та колективних сільськогосподарських підприємствах з метою боротьби та профілактики туберкульозної інфекції. Відомий спосіб профілактичної дезінфекції [Патент на корисну модель № 93333 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції предметів догляду за тваринами, опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18]. Даний спосіб є не ефективним при проведенні ветеринарно-санітарних заходів при боротьбі з туберкульозом сільськогосподарських тварин внаслідок високої стійкості мікобактерій до дії дезінфікуючих засобів. Дезінфекцію у тваринництві при туберкульозі рекомендовано проводити відповідно до відомого способу [Патент на корисну модель № 85618 UA, МПК A61L 2/00, A61L 9/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі тварин; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22]. Недоліком цього способу є те, що він передбачає застосування дезінфікуючого препарату, який є токсичним, корозійним, містить дорогі речовини і є економічно не вигідним. Безпосередньо на виробництві дезінфекцію тваринницьких приміщень і об'єктів ветеринарного нагляду при туберкульозі проводять відповідно до "Методических рекомендаций по дезинфекции при туберкулезе животных" (Затв. методичною комісією УНДІЕВ 27.02.1987 р.). За цим способом профілактичну та вимушену дезінфекцію при туберкульозі сільськогосподарських тварин проводять із застосуванням 3 % суміші їдкого натру і формальдегіду, 5 % освітленого розчину хлорного вапна, гіпохлориду кальцію, 5 % розчинів феносмоліну, хлорного вапна. Вимушену дезінфекцію проводять після кожного алергічного дослідження тварин на туберкульоз, профілактичну - згідно з технологічним регламентом, який застосовують на фермі. Цей спосіб є найбільш близьким аналогом. Недоліком найближчого аналога є те, що зазначені хімічні дезінфектанти мають високу корозійну активність, знебарвлюють оброблювані поверхні, мають неприємний запах та викликають подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, є високотоксичними, екологічно небезпечними, не мають бактерицидних властивостей відносно мікобактерій при наявності органічного забруднення. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва при туберкульозі, що включає механічну очистку тваринницьких приміщень, їх дезінфекцію за допомогою зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, згідно з корисною моделлю, як дезінфікуючий препарат використовують "Dorosept Super", який у своєму складі містить похідні хлору, дезінфектант використовують у 2 концентрації 3,0 % водного розчину за експозиції 24 години при нормі витрати 1000 мл/м , щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз запропонованого способу та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що спосіб, який запропонований, відрізняється від існуючого застосуванням нового високоефективного 3,0 % водного розчину дезінфікуючого препарату "Dorosept Super" за 2 експозиції 24 години і нормі витрати 1000 мл/м , який містить похідні хлору, що дозволяє якісно і ефективно провести санітарну обробку об'єктів тваринництва при туберкульозній інфекції, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим й безпечним, дозволяє ефективно інактивувати мікобактерії й прискорити оздоровлення неблагополучних господарств від туберкульозу тварин. Запропонований спосіб виконується таким чином: Перед проведенням дезінфекції виконують механічне очищення об'єктів ветеринарного нагляду від гною, залишків корму, сміття тощо. Очищенню піддають технологічне обладнання від технічного та органічного забруднення. Водою під тиском промивають підлогу, стелю, стіни. Після видалення води з приміщення проводять вологу дезінфекцію препаратом "Dorosept Super", який містить похідні хлору, методом зрошення у концентрації 3,0 % водного розчину за 2 експозиції 24 години і нормі витрати 1000 мл/м . Приклад Для визначення якості проведеної дезінфекції застосовували тест-об'єкти (дерев'яні бруски, керамічна плитка, скло, метал, батист, пластик), які контамінували тест-культурою збудника туберкульозу Mycobacterium bovis. Для цього на кожний тест-об'єкт наносили суміш, що містила 3 3 1 см зависі тест-культури М. bovis і 0,5 см стерильної гноївки. Після застосування препарату з тест-об'єктів робили змиви стерильним ізотонічним розчином в чашки Петрі, вміст яких переносили в центрифугальні пробірки і центрифугували при 1500 об/хв протягом 30 хвилин. Для нейтралізації дії препарату осад в пробірках двічі відмивали стерильним ізотонічним 3 розчином шляхом центифугування. Отриманий осад ресуспендували в 5 см стерильного 1 UA 111645 U 5 10 15 ізотонічного розчину і стерильною піпеткою висівали на живильне середовище для культивування мікобактерій. Пробірки з висівами витримували в термостаті за температури 37 °C протягом трьох місяців і через кожні 3-5 діб проводили облік росту посівів. У неблагополучних щодо туберкульозу господарствах вимушену дезінфекцію вважають задовільною, якщо немає росту мікобактерій на живильному середовищі у всіх пробірках. Результати ефективності запропонованого способу представлені у таблиці 1 та 2. З матеріалів таблиць видно, що зі змивів, відібраних після застосування препарату "Dorosept Super" у концентрації 3,0 % водного розчину за експозиції 24 години і нормі витрати 2 1000 мл/м , в жодному випадку росту мікобактерій на живильних середовищах не спостерігали. Зі змивів, відібраних після застосування 1,0 % та 2 % водного розчину препарату "Dorosept 2 Super" за експозиції 24 години і нормі витрати 1000 мл/м спостерігали ріст мікобактерій на живильних середовищах (Табл. 2). Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва при туберкульозі відповідає сучасним вимогам організації агропромислового виробництва, є ефективним, екологічно безпечним, економічним та простим при застосуванні. Використання запропонованого способу підвищить ефективність оздоровчих заходів в неблагополучних сільськогосподарських підприємствах щодо туберкульозу сільськогосподарських тварин. 20 Таблиця 1 Тест-об'єкти дерево керамічна плитка скло метал батист пластик Режим застосування препарату 3,0 %; 24 години; 2 1000 мл/м Ріст мікобактерій до обробки після обробки препаратом препаратом + + + + + + Таблиця 2 Тест-об'єкти дерево керамічна плитка скло метал батист пластик Режим застосування препарату 1,0-2,0 %; 24 години; 2 1000 мл/м Ріст мікобактерій до обробки після обробки препаратом препаратом + + + + + + + + + + + + Примітка: "+" - ріст мікобактерій наявний; "-" - ріст мікобактерій відсутній. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва при туберкульозі, що включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат 3,0 % водний розчин препарату "Dorosept Super" за експозиції 24 години при нормі витрати 2 1000 мл/м . 30 Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16, A61L 9/14

Мітки: об'єктів, спосіб, туберкульозі, тваринництва, дезінфекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111645-sposib-dezinfekci-obehktiv-tvarinnictva-pri-tuberkulozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції об’єктів тваринництва при туберкульозі</a>

Подібні патенти