Дворівневий відцентровий фільтр

Номер патенту: 111538

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Семенюк Микола Віталійович, Плашихін Сергій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дворівневий відцентровий фільтр, що містить корпус, тангенціальний вхідний патрубок, дворівневу сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщених один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери, який відрізняється тим, що сепараційна камера апарата виконана у вигляді двох поверхів.

Текст

Реферат: Дворівневий відцентровий фільтр містить корпус, тангенціальний вхідний патрубок, дворівневу сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщених один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери. Сепараційна камера апарата виконана у вигляді двох поверхів. UA 111538 U (54) ДВОРІВНЕВИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ ФІЛЬТР UA 111538 U UA 111538 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до техніки очищення промислових викидів від завислих в газі частинок і може бути використано в харчовій, будівельній, хімічній, енергетичній, металургійній та інших галузях промисловості, де виникає необхідність в очищенні газу при значній різниці в розмірах твердих частинок (від 5 до 5000 мкм), їх форми та інших фізичних характеристик. Аналогом є відцентровий фільтр UA 78157 С2 (В04С 5/00). Відцентровий фільтр містить корпус з тангенціальним вхідним патрубком і системою послідовно з'єднаних криволінійних каналів прямокутної форми із замкнутими контурами, циліндричний бункер, пилозбірник глибиною не менше 1,4 висоти каналів, що сполучений з корпусом. До недоліків аналога можна віднести значне винесення часток з апарата та великі габаритні розміри. Найближчим аналогом є багатоканальний відцентровий фільтр UA 88270U (B04C 1/00). Багатоканальний відцентровий фільтр містить корпус і систему каналів, вхідний і вихідний патрубки. Корпус апарата, циліндровий або спіральний, має додатковий канал для повернення часток у вхідний патрубок для додаткової сепарації у каналах. Нижня частина півобичайок різної висоти закрита кришкою повністю або частково залежно від фізичних властивостей твердих часток, що вловлюються. Основним недоліком найближчого аналога є великі габаритні розміри. Задача корисної моделі є підвищення ефективності вловлювання твердих часток пилу та зменшення габаритних розмірів апарата. Поставлена задача вирішується тим, що дворівневий відцентровий фільтр, що містить корпус, тангенціальний вхідний патрубок, дворівневу сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщених один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери, згідно з корисною моделлю, сепараційна камера апарата виконана у вигляді двох поверхів. За рахунок удосконалення апарату у вигляді дворівневої сепараційної камери, що дозволяє збільшити площу пиловідвідних кільцевих щілин, а отже зменшити габаритні розміри та підвищити ефективність вловлювання твердих часток. Таким чином, площа поперечного перерізу сепараційної камери збільшується вдвічі, що дозволяє використовувати дворівневий відцентровий фільтр з підвищеною витратою газу, без значних змін в габаритах. На фіг. 1 зображений загальний вигляд дворівневого відцентрового фільтра, на фіг. 2 - вид збоку фіг. 1. Дворівневий відцентровий фільтр (фіг. 1) складається з: вхідного 1 та вихідного 9 патрубків, першого 5 та другого 6 рівнів сепараційної камери 2 з криволінійними каналами, зміщеними один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини 4, що з'єднані з бункером 8 пиловідвідною кільцевою щілиною 7 першого та другого каналів 3. Дворівневий відцентровий фільтр працює наступним чином: запилений газовий потік по тангенціальному вхідному патрубку 1 надходить в сепараційну камеру 2. Внаслідок руху по криволінійній траєкторії тверді частинки концентруються на периферії кожного з каналів 3 та мають можливість переходу з даного каналу в попередній по ходу руху потоку через рециркуляційні щілини 4. За рахунок відцентрових сил важкі фракції пилу концентруються біля зовнішньої стінки першого каналу першого 5 та другого 6 рівня сепараційної камери та відводяться через кільцеву щілину 7 до бункера 8, де велика маса частинок осідає, а ті, що продовжують витати дрібні фракції повертаються через щілину в зону активної фільтрації і знову сепаруються. Очищений від пилу газовий потік виводиться з апарата через вихідний патрубок 9. В результаті організації внутрішніх циркулюючих потоків в системі каналів утворюється динамічний газопиловий шар, який і є фільтром для часток, що знову надходять на очищення газу. Таким чином, у дворівневому відцентровому фільтрі реалізована високоефективна очистка газового потоку від твердих часток за рахунок виконання сепараційної камери на два поверхи. Це дозволяє суттєво знизити габаритні розміри апарата та підвищити ефективність вловлювання часток. Процес вловлювання пилу протікає в оптимальному аеродинамічному режимі при наступних співвідношеннях основних конструктивних параметрів пропонованого пристрою: - відношення внутрішнього діаметра d вихідного парубка до внутрішнього діаметра D корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин d/D=0,1…0,3; - відношення діаметра кільцевої щілини d1 до внутрішнього діаметра D циліндричного корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин d1/D=0,1…0,4; - відношення висоти вхідного патрубка до діаметра внутрішнього корпусу - a/D=0,1…0,5; 1 UA 111538 U - відношення ширини вхідного патрубка до діаметра внутрішнього корпусу - b/D=0,05…0,3; - відношення ширини вхідного патрубка до висоти вхідного патрубка - b/а=0,1…0,5; ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Дворівневий відцентровий фільтр, що містить корпус, тангенціальний вхідний патрубок, дворівневу сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщених один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери, який відрізняється тим, що сепараційна камера апарата виконана у вигляді двох поверхів. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04C 1/00

Мітки: фільтр, дворівневий, відцентровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111538-dvorivnevijj-vidcentrovijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дворівневий відцентровий фільтр</a>

Подібні патенти