Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Живильник, який містить бункер із завантажувальними отворами, а в нижній частині телескопічний регулювальний циліндр, вал, на якому кріпиться тарілка, при цьому вал закріплений в опорному вузлі та з'єднаний із приводом, який відрізняється тим, що вал виконаний з осьовим каналом та з'єднаний з радіальними каналами тарілки, в яких розташовані підпружинені кульові клапани відцентрового типу, які відкривають виходи до розпилювача у формі тора.

Текст

Реферат: Живильник містить бункер із завантажувальними отворами, а в нижній частині телескопічний регулювальний циліндр, вал, на якому кріпиться тарілка. Вал закріплений в опорному вузлі та з'єднаний із приводом. Вал виконаний з осьовим каналом та з'єднаний з радіальними каналами тарілки, в яких розташовані підпружинені кульові клапани відцентрового типу, які відкривають виходи до розпилювача у формі тора. UA 111532 U (54) ЖИВИЛЬНИК UA 111532 U UA 111532 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до пристроїв живлення сипкими матеріалами технологічного обладнання і може використовуватися в сільському господарстві, харчовій, переробній, хімічній та інших галузях промисловості. Відомий живильник [Рогинский Г.А. Дозирование сыпучих материалов / Г.А.Рогинский. М.: Химия, 1978 - 176 с], у якому сипкий матеріал подається назовні за допомогою тарілки, що обертається. Проте, за потреби зволоження матеріалу необхідно використовувати додаткові пристрої. Через це в даного типу живильника низька ефективність робочого процесу та обмежена сфера застосування, зокрема в окремих випадках сипкі матеріали окрім дозування потребують додаткової обробки, наприклад, протруювання зернових. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності робочого процесу шляхом створення такого пристрою, в якому конструкція робочого органу дозволяє не лише подачу матеріалу, але і його одночасне зволожування (змочування). Поставлена задача вирішується тим, що у живильнику, який містить бункер із завантажувальними отворами, а в нижній частині телескопічний регулювальний циліндр, вал, на якому кріпиться тарілка, при цьому вал закріплений в опорному вузлі та з'єднаний із приводом, згідно з корисною моделлю, вал виконаний з осьовим каналом та з'єднаний з радіальними каналами тарілки, в яких розташовані підпружинені кульові клапани відцентрового типу, які відкривають виходи до розпилювача у формі тора. Завдяки обертальному руху і дії відцентрової сили на кульки клапанів відкривається прохід для рідини, яка зволожує матеріал, що сходить із зовнішньої поверхні тарілки. Завдяки цьому підвищується ефективність робочого процесу та суттєво розширюється сфера застосування даного живильника. Такий живильник дає змогу зволожувати матеріал лише в його робочому стані та синхронізувати виконання операцій без додаткових пристроїв і джерел енергії. Корисна модель пояснюється принциповою схемою на кресленні. Живильник містить бункер 1 з завантажувальними отворами 9, з телескопічним циліндром 2, робочий орган, який складається з вала 3 з осьовим каналом 10, опорного вузла 4, приводу 5 і тарілки 6, в середині якої знаходяться радіальні канали 11 з відцентровими підпружиненими кульовими клапанами 7 та розпилювач у формі тора 8. Живильник працює наступним чином. Сипкий матеріал через завантажувальні отвори 9 засипається в бункер 1 та надходить на зовнішню поверхню тарілки 6, яка приводиться в обертальний рух за допомогою вала 3, закріпленого у верхній частині бункера в опорному вузлі 4 та приводу 5. Подача живильником матеріалу регулюється частотою обертання вала 3 та зазором між тарілкою 6 і телескопічним циліндром 2. Одночасно з цим в осьовий канал 10 вала 3 з резервуара або системи подається вода (або згідно з технологічним процесом - будь-який інший розчин), яка надходить в радіальні канали 11 тарілки 6. В неробочому стані пристрою вода залишається в каналах тарілки. З досягненням необхідної частоти обертання тарілки 6 і відповідної жорсткості пружини кульового клапана 7 та під дією відцентрової сили відкривається прохід води до розпилювача 8, через який зволожує матеріал, що одночасно сходить із зовнішньої поверхні тарілки 6. Таким чином, запропонована конструкція живильника уможливлює одночасне поєднання операції подачі та зволоження сипкого матеріалу, за рахунок чого підвищується ефективність технологічного процесу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Живильник, який містить бункер із завантажувальними отворами, а в нижній частині телескопічний регулювальний циліндр, вал, на якому кріпиться тарілка, при цьому вал закріплений в опорному вузлі та з'єднаний із приводом, який відрізняється тим, що вал виконаний з осьовим каналом та з'єднаний з радіальними каналами тарілки, в яких розташовані підпружинені кульові клапани відцентрового типу, які відкривають виходи до розпилювача у формі тора. 1 UA 111532 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 37/12

Мітки: живильник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111532-zhivilnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Живильник</a>

Подібні патенти