Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб стимуляції неоангіогенезу, який включає застосування збагаченої тромбоцитами плазми, який відрізняється тим, що для стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини збагачену тромбоцитами плазму отримують шляхом центрифугування, верхній шар плазми з тромбоцитами відбирають з пробірки шприцом та вводять в литковий м'яз гомілки хворого після триразової її обробки 70 % спиртом: у латеральну голівку литкового м'яза у три точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у дві точки - у верхню та нижню частини, при цьому 2 мл збагаченої тромбоцитами плазми відправляють на контроль.

2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що як антикоагулянт використовують гепарин з розрахунку 100 ОД на 10 мл крові.

3. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що центрифугування виконують при температурі 24-30 °C із швидкістю 1000 об./хв в перебігу трьох хвилин.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції неоангіогенезу включає застосування збагаченої тромбоцитами плазми. Для стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини збагачену тромбоцитами плазму отримують шляхом центрифугування. Верхній шар плазми з тромбоцитами відбирають з пробірки шприцом та вводять в литковий м'яз гомілки хворого після триразової її обробки 70 % спиртом: у латеральну голівку литкового м'яза у три точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у дві точки - у верхню та нижню частини, при цьому 2 мл збагаченої тромбоцитами плазми відправляють на контроль. UA 111490 U (12) UA 111490 U UA 111490 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, та може бути використана для стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини. Стимуляція неоангіогенезу - це підсилення репаративних процесів в тканинах і клітинах організму шляхом стимуляції вивільнення або секреції біологічних факторів. Способи стимуляції неоангіогенезу розробляють як в клініці, так і в експериментальній медицині. Так, наприклад, відомі способи стимуляції регенерації кісток, зв'язок і сухожилля шляхом стимуляції вивільнення і/або секреції біологічних факторів, які спроможні підсилювати репаративні процеси [Кириллова И.А. Сочетанное использование остеопластики и обогащенной тромбоцитами плазмы в травматологии и ортопедии. Обзор /И.А. Кириллова, Н.Г. Фомичев, В.Т. Подорожная //Травматол. ортоп. России. - 2008. - Т. 49, № 3. - С. 17-32]. Відоме застосування аутологічних і рекомбінантних продуктів в ортопедії при маніпуляції факторами росту і секреторними білками з метою покращення загоювання кісток і м'яких тканин [Effect of platelet-rich plasma on peri-implant bone repair: a histologic study in dogs /R.V. Garcia, M.A. Gabrielli, E. Hochuli-Vieira et al. //J. Oral Implantol-2010. - Vol. 36, № 4. - P. 281-290]. В експериментальній медицині відомий спосіб фармакологічної корекції ішемії скелетної м'язи ресвератролом [Пат. № 2518965, RU, G09B 23/28, А61К 31/05, А61Р 9/10. /Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Покровский М.В., Назаренко В.Α., Колесник И.М., Трофимов К.С, Покровская Т.Г., Должиков А.А., Ходов СВ., Гудырев О.С., Кочкаров В.И., Ступакова Е.Г. - 3. № 2012152490/14; Заявл. 05.12.2012; Опубл. 10.06.2014. Способ фармакологической коррекции ишемии скелетной мышцы ресвератролом]. Відомий також спосіб, згідно з яким експериментальній тварині протягом 5 днів проводять інтраперитонеальне введення препарату "Актовегін" дозою 50 мкг/кг щоденно 1 раз на добу [Пат. № 2559937, RU, G09B 23/28, А61К 35/14, А61Р 9/10. /Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Орлова А.Ю., Артюшкова Е.Б., Суковатых Б.С, Гордов М.Ю., Абрамова С.А. - 3. № 2014133331/14; Заявл. 12.08.2014; Опубл. 20.08.2015. Способ фармакологической стимуляции неоангиогенеза в лечении острой экспериментальной ишемии конечности]. Відомий спосіб застосування збагаченої тромбоцитами плазми при стимуляції приживлення кісткових трансплантатів в щелепно-лицьовій хірургії [Zhao Y. Research progress of platelet-rich plasma in promoting bone regeneration and repairing /Y. Zhao, W. Zhai //Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. -2010. - Vol. 24, № 8. - P. 1004-1008]. Відомий також спосіб стимуляції неоангіогенезу в експерименті шляхом активації секреції ростових факторів та ініціації їх вивільнення, який передбачає те, що тваринам підшкірно уздовж хребтового стовпа здійснюють ін'єкцію суміші людського жиру, отриманого за стандартною методикою, та плазми, збагаченої тромбоцитами, у співвідношенні 10:1 одноразово, у подальшому експериментальну ділянку досліджують на 14, 28 та 42 добу після введення суміші і при відсутності запалення або інфільтрації визначають активність процесів проліферації ендотеліальних клітин у ділянках неоангіогенезу [Пат. № 62188, UA, A61B 17/00. /Одеський національний медичний університет, Запорожан В.М., Холодкова О.Л., Цепколенко В.О., Нескромна Н.В. - 3. № и201105132; Заявл. 22.04.2011; Опубл. 10.08.2011. Спосіб стимуляції неоангіогенезу в експерименті]. Даний спосіб стимуляції неоангіогенезу є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю та результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі вирішують тим, що у відомомуспособі стимуляції неоангіогенезу, який включає застосування збагаченої тромбоцитами плазми, згідно з корисною моделлю, для стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини збагачену тромбоцитами плазму отримують шляхом центрифугування аутокрові при температурі 24-30 °C в присутності гепарину з розрахунку 100 ОД на 10 мл крові із швидкістю 1000 об./хв в перебігу трьох хвилин, верхній шар плазми з тромбоцитами відбирають з пробірки шприцом та одноразово вводять в литковий м'яз гомілки хворого після триразової її обробки 70 % спиртом: у латеральну голівку литкового м'яза у три точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у дві точки - у верхню та нижню частини, при цьому 2 мл збагаченої тромбоцитами плазми відправляють на контроль. Технічний ефект корисної моделі, а саме створення способу стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини, обумовлений синергізмом заходів та засобів, які заявляються. 1 UA 111490 U 5 10 15 20 25 Спосіб виконують наступним чином. Відбирають аутокров з ліктьової вени і вливають її в пробірки з гепарином з розрахунку 100 ОД на 10 мл крові. Пробірки закривають кришками і поміщають в центрифугу, де центрифугують при температурі 24-30 °C зі швидкістю 1000 об./хв, протягом 3 хвилин, під час яких відбувається відділення плазми, багатої тромбоцитами. Надалі пробірки обережно дістають та відбирають збагачену тромбоцитами плазму шприцом, не зачіпаючи нижній шар крові. Одержану плазму, збагачену тромбоцитами, вводять в литковий м'яз гомілки хворого, яку попередньо триразово обробляють 70 % спиртом. Плазму вводять у латеральну голівку литкового м'яза у три точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у дві точки - у верхню та нижню частини. Два мілілітри збагаченої тромбоцитами плазми відправляють на контроль. Ефективність способу пояснює наступний приклад його клінічного використання. Приклад. Хворий К., 58 років, був прийнятий в клініку з діагнозом: облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Хронічна ішемія 4 ст. Некроз дистальної фаланги 3 пальця правої стопи. Цукровий діабет II тип. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок. Після обстеження і проведення основної програми лікування хворому була виконана стимуляція неоангіогенезу шляхом введення в м'язи гомілки збагаченої тромбоцитами плазми в кількості 12 мл, отриманої шляхом центрифугування при температурі 24 °C 80 мл аутокрові, антикоагульованої гепарином з розрахунку 100 ОД на 10 мл крові, із швидкістю 1000 об./хв протягом 3 хвилин. Верхній шар плазми з тромбоцитами обережно відбирався з пробірок шприцами. Після обробки гомілки 3 рази 70 % спиртом було введено отриману збагачену тромбоцитами плазму в 5 точок литкового м'яза гомілки (у латеральну голівку литкового м'яза у 3 точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у 2 точки - у верхню та нижню частини). Два мілілітри збагаченої тромбоцитами плазми відправлені на контроль (концентрація тромбоцитів 954000/мл). Хворий був виписаний з рекомендаціями. Через 6 місяців визначається загоєння рани на стопі, необмежена дистанція ходьби. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 1. Спосіб стимуляції неоангіогенезу, який включає застосування збагаченої тромбоцитами плазми, який відрізняється тим, що для стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини збагачену тромбоцитами плазму отримують шляхом центрифугування, верхній шар плазми з тромбоцитами відбирають з пробірки шприцом та вводять в литковий м'яз гомілки хворого після триразової її обробки 70 % спиртом: у латеральну голівку литкового м'яза у три точки - у верхню, середню та нижню третини, у медіальну голівку литкового м'яза у дві точки - у верхню та нижню частини, при цьому 2 мл збагаченої тромбоцитами плазми відправляють на контроль. 2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що як антикоагулянт використовують гепарин з розрахунку 100 ОД на 10 мл крові. 3. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що центрифугування виконують при температурі 24-30 °C із швидкістю 1000 об./хв в перебігу трьох хвилин. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/14, A61B 17/00

Мітки: неоангіогенезу, лікуванні, ішемії, людини, кінцівок, спосіб, стимуляції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111490-sposib-stimulyaci-neoangiogenezu-v-likuvanni-ishemi-kincivok-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини</a>

Подібні патенти