Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит

Номер патенту: 111481

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Костровський Олександр Миколайович, Желтов Андрій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит, шляхом проведення тимпанотомії електрохірургічним обладнанням, який відрізняється тим, що тимпанотомію проводять за допомогою плазмового коблатора з використанням ReFlex-електрода.

Текст

Реферат: Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит, шляхом проведення тимпанотомії електрохірургічним обладнанням. Тимпанотомію проводять за допомогою плазмового коблатора з використанням ReFlex-електрода. UA 111481 U (12) UA 111481 U UA 111481 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме оториноларингології, зокрема хірургічного лікування ексудативного середнього отиту в дітей. Ексудативний отит - це захворювання середнього вуха, на яке найбільш часто хворіють діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Існують як консервативні, так і хірургічні методи лікування отиту. При хірургічному лікуванні зазвичай виконують тимпаностомію, яка полягає в розтині барабанної перетинки (тимпанотомії), та встановлення в розтин спеціальної вентиляційної трубки (шунта) (тимпаностомії) для тривалої вентиляції порожнини середнього вуха. Але такі способи є достатньо складними у виконанні, потребують наявності спеціального шунта, який необхідно через деякий час видаляти, що подовжує терміни лікування, потребує повторного хірургічного втручання. Такий спосіб негативно впливає на психоемоційний стан дитини, що може призводити навіть до нервових розладів. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб, який полягає в проведенні тимпанотомії за допомогою напівпровідникового хірургічного лазера "лазоніл-10П" із довжиною хвилі 0,98 мкм, під контролем жорсткого ендоскопа. Робочий кінець волокна лазера встановлюють на барабанну перетинку в місці передбачуваного формування перфорації, зазвичай це передньонижній квадрант. Діаметр тимпаностоми становить 2-2,5 мм. Після цього ексудат видаляють з барабанної порожнини за допомогою електровідсмоктувача, далі ендоскопами оглядають барабанну порожнину. Потім в порожнину середнього вуха вводять розчин флуімуцил-антибіотика, і гумовою грушею транстімпанально проводять продування. Тривалість операції становить 10-15 хвилин. Тривалість вентиляції забезпечується повільним загоюванням рани без використання шунта (Гаращенко Т.И., Котов Р.В., Полунин М.М., Рахманова И.В., Сапожников Я.М. Метод лазерной тимпаностомии у детей с экссудативным средним отитом. ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, Россия, Москва. http://audiology.ru/files/ru/conference/suzdal2007/suzdal2007_26.html). Цей спосіб ми вважаємо за прототип. Спільною суттєвою ознакою прототипу і корисної моделі, що заявляється, є така: - проведення тимпанотомії електрохірургічним обладнанням. Але при виконанні тимпанотомії за допомогою лазерного обладнання частим ускладненням є виникнення некротичного ушкодження тканин, яке призводить до омозолювання країв рани, грубого рубцювання при загоюванні та стійкої перфорації, що може в подальшому обмежувати рухливість барабанної перетинки та внаслідок цього призводити до зниження слуху. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит, шляхом проведення плазмової тимпанотомії ReFlex-електродом, що забезпечить більш точне втручання, можливість вибору розміру стоми, менше травмування навколишньої тканини, підвищення клінічного ефекту лікування, скорочення тривалості перебування хворого в стаціонарі. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит, шляхом проведення тимпанотомії електрохірургічним обладнанням, згідно з корисною моделлю, тимпанотомію проводять за допомогою плазмового коблатора з використанням ReFlex - електрода. Використання плазмового коблатора для проведення тимпанотомії при лікуванні ексудативного отиту забезпечить максимально точний вплив на необхідні тканини та відсутність опіку, що характерно для електрохірургічного і лазерного обладнання. За його допомогою лікар може розсікати барабанну перетинку, не надаючи при цьому негативного впливу на розташовані поблизу анатомічні структури. Глибина проникаючого впливу становить лише соті частки міліметра. Таким чином, невелика товщина плазмового шару дозволяє скрупульозно дозувати вплив і ретельно розраховувати обсяг розсічення тканини. Корисну модель виконують наступним. Оперативне втручання проводять під загальним знеболенням в положенні хворого, лежачи на спині. Операція здійснюється за допомогою плазмового коблатора з використанням спеціального ReFlex - електрода через вушну лійку з використанням інтраопераційного збільшення. Хірург встановлює електрод у місце, де буде проводитися тимпаностомія. Вибирається режим абляція - кобляція 4:2 та виконується перфорація. При натисненні на педаль коблатора формується тимпаностома. Тривалість операції - 1-2 хвилини. Тимпаностома не потребує спеціального післяопераційного догляду. Вона загоюється самостійно до 2 місяців, що є достатнім для регресії ексудату у вусі. Приклад. Хворий А., 7 років, був прийнятий до ЛОР-відділення ООО "ВітаЦентр" 05.07.14 із діагнозом „Аденоідні вегетації 3-го ступеня. Хронічний ексудативний середній отит." 05.07.14 проведено операцію - аденотомія; за допомогою плазмового коблатора з використанням 1 UA 111481 U спеціального ReFlex - електрода через вушну лійку та інтраопераційного збільшення сформована тимпаностома. У післяопераційному періоді спеціального догляду не проводилося. Завдяки цьому порожнина середнього вуха без ексудату, слух відновлено. Хворий був виписаний у задовільному стані на наступну добу. Огляд через рік - скарг немає. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит, шляхом проведення тимпанотомії електрохірургічним обладнанням, який відрізняється тим, що тимпанотомію проводять за допомогою плазмового коблатора з використанням ReFlex-електрода. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 11/04, A61B 18/00

Мітки: хворих, отит, спосіб, тимпаностомії, ексудативній, дітей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111481-sposib-timpanostomi-v-ditejj-khvorikh-na-eksudativnijj-otit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на ексудативний отит</a>

Подібні патенти