Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Транспортерний очисник робочих отворів решіт, який включає раму, приводну та натяжні опори, скребкове полотно, який відрізняється тим, що опори встановлені на паралелограмній рамці.

Текст

Реферат: Транспортерний очисник робочих отворів решіт включає раму, приводну та натяжні опори, скребкове полотно. Опори встановлені на паралелограмній рамці. UA 111459 U (12) UA 111459 U UA 111459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області техніки для розділення сипких матеріалів, в даному випадку для очищення та сортування зерна та продуктів його переробки, а також може бути використаний в інших областях для вказаних цілей. Найбільш близьким по технічній суті та досягнутому результату до запропонованої корисної моделі є сепаратори зерноочисних машин [1-6], оснащені коливальними, транспортерними або ударними пристроями для очищення робочих отворів решіт від застряглих часток. Відомий сепаратор зерна, що складається з колосового решета, підсівного решета, а також транспортерного очисника робочих отворів колосового решета скребкового типу, встановленого над ним і коливального очисника підсівного решета [1, 2]. Відомий транспортер-очисник, встановлений над колосовим решетом зерноочисної машини, який переміщує зернову масу по поверхні решета і очищає його отвори від застряглих часток [4]. Відомий також сепаратор [5], що складається з колосового решета, підсівного решета, а також транспортерного очисника робочих отворів решіт, встановлений між ними та виконаний у вигляді суцільної стрічки. Відомий також сепаратор, що складається з колосового решета, підсівного решета, а також транспортерного очисника робочих отворів решіт, встановленого між ними [6]. Недоліком таких пристроїв є те, що при зменшенні довжини еластичних скребків, внаслідок зношення, очищення робочих отворів решіт припиняється. Відновлення працездатності такого механізму можливе лише шляхом регулювання кожного зі скребків або їх заміною, що є трудомісткою операцією. Задачею корисної моделі є спрощення операції регулювання транспортерного очисника робочих отворів решіт скребкового типу для відновлення працездатності, після зношення еластичних скребків. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований транспортерний очисник робочих отворів решіт скребкового типу, який включає раму, приводну та натяжні опори, скребкове полотно, згідно з корисною моделлю, опори встановлені на паралелограмній рамці. Запропоноване технічне рішення дозволяє спростити регулювання зазору між планками транспортера та поверхнями верхнього та нижнього решіт. Суть корисної моделі пояснюється кресленням. Транспортерний очисник робочих отворів решіт скребкового типу складається з рами 1, на якій встановлено приводну 2 та натяжні 3 опори, скребкового полотна 4, верхнього 5 та нижнього 6 решіт і напрямного кожуха 7. Запропонований пристрій працює таким чином. Оброблюваний матеріал надходить на решето 5, під яким встановлено транспортерний очисник робочих отворів решіт скребкового типу. Скребки верхньої гілки очищають отвори решета від застряглих в них часток та транспортують зерно, що просіялось та надійшло на поверхню полотна, до нижнього решета 6. Скребки нижньої гілки запропонованого транспортерного очисника переміщують зерно здовж решітної поверхні нижнього решета. Прохідні частки просіваються крізь отвори решета, а непрохідні транспортуються скребками до його кінця. Для усунення зазору, що виникає внаслідок зношування зовнішньої поверхні скребків, верхні та нижні опори переміщують в протилежні напрями та фіксують їх положення. Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє вирішити задачу спрощення операції регулювання транспортерного очисника робочих отворів решіт скребкового типу для відновлення працездатності, після зношення еластичних скребків. Джерела інформації: 1. Комаристов И.Ю., Петренко М.М. Довідник з механізації післязбиральної обробки зерна. К.: Урожай, 1990. - 182 с. 2. Зерноочистительные машины фирмы "Petkus Wutha" (ФРГ), 1996. - 38 с. 3. В.Μ. Сало. Розробка нової конструкції пневморешітної зерноочисної машини. Том 1. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора / В.М. Сало, С.М. Мороз, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко. - Кіровоград: СПД ФО Лисенко В.Ф., 2014. - 108 с. 4. Пат. 65162 С2 Україна, МПК B65G 47/14. Транспортер-очисник / Васильковський М.І., Васильковський О.М., Лещенко С.М., Мороз С.М., Непик А.В., Петренко Д.І. заявл. 19.05.11; опубл. 25.11.2011. Бюл. № 22. 5. Пат. 101096 Україна, МПК A01F 12/44, B65G 47/14. Сепаратор зерна / Васильковська К.В., Васильковський О.М., Лещенко С.М., Мороз С.М., Петренко Д.І., Шабленко Д.А., заявл. 12.03.15; опубл. 25.08.2015. Бюл. №15. 1 UA 111459 U 6. Пат. 105640 Україна, МПК В07В 4/00. Сепаратор зерна / Васильковський О.М., Васильковська К.В., Лещенко С.М., Мороз С.М., Петренко Д.І., Богославець В.В., заявл. 19.10.15; опубл. 25.03.2016. Бюл. №6. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Транспортерний очисник робочих отворів решіт, який включає раму, приводну та натяжні опори, скребкове полотно, який відрізняється тим, що опори встановлені на паралелограмній рамці. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01F 12/44, B07B 1/00, B65G 47/14

Мітки: пристрій, очисний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111459-ochisnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Очисний пристрій</a>

Подібні патенти