Комбінований пристрій для зменшення енергії буревіїв

Номер патенту: 111431

Опубліковано: 10.11.2016

Автор: Бернацький Віктор Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований пристрій для зменшення енергії буревіїв, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси буревію за допомогою системи вентиляторів, розміщених на горизонтальних осях в основних циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку вентиляторів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, і на рівні циліндричних горизонтальних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з вентиляторами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра, який відрізняється тим, що на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, додатково розміщені пропелери, які приводяться в рух горизонтальним потоком буревію.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 111431 U UA 111431 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області штучної зміни погодних умов, і може бути використана для ослаблення і боротьби з ураганами та іншими стихійними процесами в атмосфері біля поверхні Землі. Відомим є пристрій для ліквідації ураганів [1]. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи пропелерів, розміщених на осях в циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів. S-подібні пластини розміщені на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів. Це приводить до збільшення в 2-рази обертального моменту сили, який передається на осі з пропелерами. Той самий горизонтальний потік урагану одночасово діє на дві S-подібні пластини. В результаті, зусилля яке передається на осі з пропелерами, буде в 2-рази більшим. Недоліком вказаного пристрою є те, що повітряний потік, створений пропелерами і напрямлений проти потоку урагану, буде діяти на відносно невелику зону урагану. Тому потрібно збільшувати кількість пристроїв для боротьби з ураганами. Найближчим аналогом є пристрій для зменшення енергії буревіїв[2]. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осях в горизонтально розміщених циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів. На вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами. Для збільшення зони фронту урагану на яку діє пристрій, на рівні циліндричних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з вентиляторами всередині. На них обертальний рух передається від осей основного циліндра. Недоліком вказаного пристрою є те, що повітряний потік, який приводить в дію пристрій, буде діяти на відносно невелику площу S-подібних пластин. Тому зусилля яке передається на осі з вентиляторами, буде недостатньо високим. Ефективність роботи пристрою буде невисокою. В основу корисної моделі поставлена задача: збільшення ефективності роботи пристрою для боротьби з буревіями. Поставлена задача вирішується тим, що в комбінованому пристрої для зменшення енергії буревіїв, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси буревію за допомогою системи вентиляторів, розміщених на горизонтальних осях в основних циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку вентиляторів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, і на рівні циліндричних горизонтальних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з вентиляторами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра, на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, додатково розміщені пропелери які приводяться в рух горизонтальним потоком буревію. Тобто, той самий горизонтальний потік буревію буде одночасово діяти на Sподібні пластини і на пропелери, які додатково розміщені на горизонтальних осях з вентиляторами, розміщеними в циліндричному корпусі. Це приведе до збільшення моменту сили, який передається на осі з вентиляторами. На кресленні приведено переріз запропонованого універсального пристрою для зменшення енергії буревіїв. Введені наступні позначення: вентилятори - 1, закріплені на осі - 2 в основному циліндричному корпусі - 3, вентилятори - 4, закріплені на осях - 6 в додаткових циліндричних корпусах - 8, з каплеподібними обтікачами - 7, на вході і виході повітряного потоку з корпусів - 8, дві S-подібні пластини - 5, прикріплені нерухомо до вертикальних осей - 9 у верхній і нижній частині корпусу - 3 від яких, через зубчату передачу - 10, обертальний рух передається на вісь 2, в основному циліндричному корпусі - 3 а від неї на вісь - 6 з вентиляторами - 4, система кріплення - 11, горизонтальний повітряний потік урагану - 12, пропелери - 13 додатково розміщені на осі - 2. Зменшення енергії ураганів відбувається наступним чином: горизонтальний потік буревію - 12, діючи на дві S-подібні пластини - 5, приводить в обертальний рух вертикальні осі - 9, від яких, через зубчату передачу - 10, цей рух передається на горизонтальну вісь - 2 з вентиляторами - 1. Цей рух передається також від осі - 2, на осі - 6, розміщені в додаткових циліндричних корпусах - 8. Той самий горизонтальний потік буревію-12 буде одночасово діяти і на пропелери - 13, якідодатково розміщені на горизонтальних осях - 2 з вентиляторами - 1, розміщеними в основному циліндричному корпусі - 3. Обертаючись в циліндричних корпусах - 3 та - 8, вентилятори - 1 та - 4 створюють потік повітря напрямлений проти горизонтального потоку маси урагану. При цьому енергія урагану зменшується. Використання пропелерів - 13, додатково розміщених на осі - 2, з боку входу повітря в циліндричний корпус - 3, приведе до збільшення моменту сили, який передається на осі - 2 та - 6 з вентиляторами - 1 та - 4. Той самий горизонтальний потік буревію - 12 буде одночасово діяти на пропелери - 13, які додатково розміщені на горизонтальних осях - 2 з вентиляторами - 1, і на дві S-подібні пластини 1 UA 111431 U 5 10 15 - 5. Все це, в порівнянні з прототипом, приводить до підвищення ефективності роботи пристрою для боротьби з буревіями, і суттєвого зменшення енергії горизонтального потоку буревіїв. При цьому можна в кілька разів зменшити число пристроїв, розміщених проти потоку буревіїв. Таким чином, запропонований пристрій має високу ефективність боротьби з буревіями. Це викликано тим, що на одних горизонтальних осях з вентиляторами додатково розміщені пропелери, на які діє горизонтальний потік буревію. При цьому збільшується результуючий момент сили, який передається на осі з вентиляторами. Використання сукупності пристроїв, розміщених горизонтально, дає можливість суттєво зменшувати енергію ураганів. Це приводить до зменшення їх руйнівної сили та заощадження гігантських фінансових ресурсів. Використані джерела при складанні заявки: [1]. Бернацький В.А. Пристрій для ліквідації ураганів. Патент України на корисну модель № 61948 від 10.08.2011, Бюл. №15 [2]. Бернацький В.Α., Савойський Г.С. Пристрій для зменшення енергії буревіїв. Патент України на корисну модель № 100909 від.10.08.2015, Бюл.№15. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Комбінований пристрій для зменшення енергії буревіїв, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси буревію за допомогою системи вентиляторів, розміщених на горизонтальних осях в основних циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку вентиляторів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з вентиляторами, і на рівні циліндричних горизонтальних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з вентиляторами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра, який відрізняється тим, що на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, додатково розміщені пропелери, які приводяться в рух горизонтальним потоком буревію. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Bernatskyi Viktor Antonovych

Автори російською

Бернацкий Виктор Антонович

МПК / Мітки

МПК: B01F 7/22, A01G 15/00

Мітки: буревіїв, енергії, комбінований, зменшення, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111431-kombinovanijj-pristrijj-dlya-zmenshennya-energi-bureviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований пристрій для зменшення енергії буревіїв</a>

Подібні патенти