Спосіб ізоляції та обмеження водоприливів в свердловинах магнітоактивними речовинами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в нафтових свердловинах, що включає закачування в привибійну зону свердловини тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами, який відрізняється тим, що в свердловину перед закачуванням тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами над верхнім рівнем інтервалу перфорації спускають свердловинний магнітний генератор.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як рідину-носій тампонуючого складу використовують водний розчин поліакриламіду з поверхнево-активними речовинами.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що концентрація магнітоактивних речовин у тампонуючому складі знаходиться у межах від 5 до 60 %.

Текст

Реферат: Спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в нафтових свердловинах включає закачування в привибійну зону свердловини тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами. В свердловину перед закачуванням тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами над верхнім рівнем інтервалу перфорації спускають свердловинний магнітний генератор. UA 111217 U (54) СПОСІБ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПРИЛИВІВ В СВЕРДЛОВИНАХ МАГНІТОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ UA 111217 U UA 111217 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до нафтогазовидобувної промисловості, зокрема до способів ізоляції та обмеження водоприпливів в нафтових свердловинах. На сьогоднішній час запропоновано багато способів ізоляції та обмеження водоприпливів. Переважна частина ефективних методів включає використання різних полімерних матеріалів та композицій на їх основі. Проте всі без винятку технологічні процеси, в тому числі і на основані на використанні полімерних матеріалів і композицій на їх основі, мають недоліки. Полімерні матеріали та їх композиції, на жаль, не достатньо перекривають перфораційні отвори в водоносній частині колектора. Висока ефективність робіт з ізоляції та обмеження водоприпливів в видобувні свердловини знаходиться в прямій залежності від можливості перекриття перфораційних отворів в експлуатаційній колоні. Вирішення цієї проблеми досягається шляхом використання магнітоактивних речовин. Відомий спосіб обмеження притоку води в свердловину, що включає нагнітання ізолюючого складу у вигляді піни, після нагнітання ізолюючого складу у пласт нагнітають магнітоактивну суспензію і одночасно спускають магніт на рівень привибійної зони водоносної частини пласта [Патент України № 10628 А, кл. Е21В43732, 1996 р.]. Недоліком вищезазначеного способу є незначна міцність водоізолюючого екрана. Відомий спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в свердловинах, що включає закачування в привибійну зону свердловини тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами з наступним впливом на нього магнітного поля [Балакирев Ю.А., Светлицкий В.М., Акульшин А.И. Прочность структуры, создаваемой магнитоактивными изоляционными растворами при воздействии на них магнитным полем. - К., 1989 - с. 6-10]. Недоліком цього способу є невисока міцність ізолюючої структури, неможливість використання у широкому інтервалі глибин, тиску та температур та використання при різних параметрах пластової системи. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в свердловинах магнітоактивними речовинами, у якому за рахунок використання свердловинного магнітного генератора та введення до тампонуючого розчину магнітоактивних речовин необхідної концентрації досягається міцність ізолюючого екрану, і як наслідок підвищується ефективність ізоляції та обмеження водоприпливів. Для вирішення поставленої задачі запропоновано спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в свердловинах магнітоактивними речовинами, що включає закачування в привибійну зону свердловини тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами, у якому згідно з корисною моделлю, в свердловину перед закачуванням тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами над верхнім рівнем інтервалу перфорації спускають свердловинний магнітний генератор, причому як рідину-носій використовують водний розчин поліакриламіду з поверхнево-активними речовинами, а концентрація магнітоактивних речовин у тампонуючому складі знаходиться у межах від 5 до 60 %. Якість та ефективність ізоляційних робіт залежать від міцності частини водоізоляційного екрану, що розташований в безпосередній близькості (на відстані 10-12 см) від перфораційних отворів обсадної колони. Спосіб здійснюють наступним чином: У свердловині, яка підлягає обробці, проводять промислово-геолого-геофізичні дослідження, які дозволять встановити робочі та обводнені інтервали пласта. Потім у свердловину на насосно-компресорних трубах (НКТ) спускають свердловинний магнітний генератор до інтервалу локалізації тріщин, а до гирла свердловини підключають агрегати для нагнітання в свердловину тампонуючого складу. Тампонуючий склад готують змішуванням магнітоактивних речовин (часточки магнетиту або гематиту), концентрація яких не повинна перевищувати 60 % з рідиною-носієм. Як рідину-носій використовують водний розчин поліакриламіду (ПАА) з поверхнево-активними речовинами (неонол, ОП-10 або сульфанол НП-3). Рідину-носій потрібної в'язкості подають по комунікаціях взмішувач. Закачування тампонуючого складу на основі магнітоактивних речовин в тріщини та пористе середовище заводненої частини привибійної зони продуктивного пласта відбувається за допомогою насосного агрегату. Тампонуючий склад закачують в свердловину через НКТ при відкритому затрубному просторі в необхідному об'ємі. Продавлювання складу проводять пластовою водою в об'ємі, що дорівнює об'єму НКТ при закритому затрубному просторі. Тиск не повинен перевищувати тиск гідророзриву пласта. По закінченні продавлювання тампонуючого складу створюють магнітне поле свердловинним генератором магнітного поля, під впливом якого дисперсні часточки магнітоактивного розчину спрямовуються до свердловинного магнітного генератора, створюючи міцний магнітоактивний водоізоляційний екран між генератором і експлуатаційною колоною, а також в тріщинах та пористому середовищі пласта. 1 UA 111217 U 5 10 15 Освоєння свердловини відбувається після завершення ізоляційних робіт без додаткової зупинки. За запропонованим способом ізоляції та обмеження водоприпливів в свердловинах магнітоактивними речовинами були проведені випробування на родовищах України та Росії, що мають різні колекторські умови (колекторський та теригенний), відрізняються параметрами пластів і вміщенням флюїдів. Випробування були направлені також на адаптацію даного способу у кліматично-географічних умовах розташування родовищ. Середня глибина продуктивного пласта родовищ дорівнювала 1811-1845, 3264-3353, 2193-2320 м. При проведенні випробувань пластовий тиск дорівнював 13,5-33, МПа, а температура знаходилась у діапазоні - 50-90 °C. За способами експлуатації свердловини поділялись на газліфтові, які експлуатують штанговими глибинними насосами та електровідцентровими насосами. За результатами випробувань способу ізоляції та обмеження водоприпливів у видобувних свердловинах можемо зробити висновок про їх позитивний результат. Запропонований спосіб ефективний в умовах теригенних та карбонатних колекторів. Це дозволяє однаково ефективно проводити ізоляційні роботи як у поровому, так і в тріщино-поровому колекторах. Використання запропонованого способу можливе в достатньо широкому інтервалі глибин, тиску та температур на родовищах з високов'язкою нафтою та в різних кліматичних умовах. Крім цього спосіб може знайти використання в ремонтно-ізоляційних роботах для виправлення негерметичності цементного кільця при ліквідації заколонних перетоків. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Спосіб ізоляції та обмеження водоприпливів в нафтових свердловинах, що включає закачування в привибійну зону свердловини тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами, який відрізняється тим, що в свердловину перед закачуванням тампонуючого складу з магнітоактивними речовинами над верхнім рівнем інтервалу перфорації спускають свердловинний магнітний генератор. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як рідину-носій тампонуючого складу використовують водний розчин поліакриламіду з поверхнево-активними речовинами. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що концентрація магнітоактивних речовин у тампонуючому складі знаходиться у межах від 5 до 60 %. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Myroniuk Oleksandr Serhiiovych

Автори російською

Миронюк Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/00

Мітки: спосіб, ізоляції, магнітоактивними, обмеження, речовинами, свердловинах, водоприливів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111217-sposib-izolyaci-ta-obmezhennya-vodopriliviv-v-sverdlovinakh-magnitoaktivnimi-rechovinami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ізоляції та обмеження водоприливів в свердловинах магнітоактивними речовинами</a>

Подібні патенти