Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що між жолобом і основою встановлена додаткова рама, яка дозволяє жолобу здійснювати як повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, так і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба.

Текст

Дивитися

Реферат: Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба. Між жолобом і основою встановлена додаткова рама, яка дозволяє жолобу здійснювати не тільки повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, але і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба. UA 111201 U (54) ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ UA 111201 U UA 111201 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до підйомно-транспортної техніки і може бути використана для транспортування вантажів в різних галузях промисловості та сільського господарства. Відомий інерційний конвеєр, який складається із жолоба, пружних елементів, які жорстко прикріплені до жолоба, опорної рами та кривошипного привода [1]. Недоліком цього пристрою є наявність значних динамічних навантажень в елементах конструкції інерційного конвеєра. Найбільш близьким за технічною суттю є відомий інерційний конвеєр [2], який складається із жолоба, встановленого на котках з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі і привода для реалізації цього руху. Недоліком цього пристрою є наявність сили тертя між вантажем і жолобом в моменти часу, коли його швидкість відносно вантажу буде напрямлена в протилежний бік, що призводить до зменшення продуктивності інерційного конвеєра. Задачею корисної моделі є зменшення сили тертя між вантажем і жолобом в моменти часу, коли його швидкість відносно вантажу буде напрямлена в протилежний бік, для збільшення продуктивності інерційного конвеєра. Поставлена задача вирішується тим, що у інерційному конвеєрі для транспортування сипких матеріалів, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотнопоступальний рух по нерухомій основі і приводу зворотно-поступального руху жолоба, між жолобом і основою встановлена додаткова рама, яка дозволяє жолобу здійснювати не тільки повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, але і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба. Оскільки в запропонованій конструкції інерційного конвеєра для транспортування сипких матеріалів жолоб може здійснювати не тільки повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, але і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба, наприклад від вібратора, який вмикається при зменшенні швидкості руху жолоба, причому частота крутильних коливань набагато більша від частоти повздовжніх коливань, то середнє значення сили тертя в повздовжньому напрямку буде набагато менше від середнього значення сили тертя в дотичному напрямку, отже, вантаж буде рухатися по інерції вздовж жолоба з меншим від'ємним прискоренням, що призводить до збільшення продуктивності інерційного конвеєра. На Фіг. 1 зображено інерційний конвеєр, фронтальний вигляд, на Фіг. 2 - розріз А-А. Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів складається із жолоба 1, який за допомогою роликів 2 встановлений на рамі 3 з можливістю здійснювати крутильні коливання відносно осі симетрії жолоба за допомого вібратора 4. Рама 3 встановлена на котках 5 з можливістю рухатися вздовж осі жолоба конвеєра по нерухомій основі 6, за допомогою привода зворотно-поступального руху 7. Вібратор обладнано пультом керування, який на рисунках не зображено. Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів працює наступним чином. При русі рами 3 разом з жолобом 1 вправо за рахунок привода 7, вантаж, який знаходиться в жолобі, починає рухатися разом із жолобом. В момент часу, коли швидкість жолоба досягне максимального значення, вмикається вібратор 4 і жолоб 1 починає здійснювати крутильні коливання відносно рами 3. Оскільки частота цих коливань набагато більша від частоти поздовжніх коливань жолоба, то швидкість частинок матеріалу відносно жолоба буде набагато більша в дотичному напрямку, ніж у повздовжньому. Отже і сила тертя між матеріалом і жолобом в повздовжньому напрямку буде набагато менша, ніж в разі відсутності коливань. Завдяки цьому сипкий матеріал по інерції буде рухатися по поверхні жолоба навіть при його зворотному русі. Коли жолоб досягне крайнього лівого положення, вібратор вимикається і цикл повторюється. Запропонований інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів дозволяє збільшити продуктивність цього пристрою, а отже, і покращити енергетичні показники процесу транспортування сипких матеріалів цим конвеєром. Джерела інформації: 1. А.с. СССР № 1154169, В65 G 25/00, 1985, Бюл. № 17. 2. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины / Спиваковский А.О. - M: Машиностроение, 1987. - С. 373. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що між жолобом і 1 UA 111201 U основою встановлена додаткова рама, яка дозволяє жолобу здійснювати як повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, так і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба. Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 25/02

Мітки: інерційний, сипких, конвеєр, транспортування, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111201-inercijjnijj-konveehr-dlya-transportuvannya-sipkikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів</a>

Подібні патенти