Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Інерційний конвеєр, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що жолоб встановлений з можливістю здійснювати як зворотно-поступальний рух, так і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в горизонтальній площині.

Текст

Реферат: Інерційний конвеєр складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотнопоступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба. Жолоб встановлений з можливістю здійснювати не тільки зворотно-поступальний рух, але і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в горизонтальній площині. UA 111199 U (54) ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР UA 111199 U UA 111199 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до підйомно-транспортної техніки і може бути використана для транспортування вантажів в різних галузях промисловості та сільського господарства. Відомий інерційний конвеєр, який складається із жолоба, пружних елементів, які жорстко прикріплені до жолоба, опорної рами та кривошипного привода [1]. Недоліком цього пристрою є наявність значних динамічних навантажень в елементах конструкції інерційного конвеєра. Найбільш близьким за технічною суттю є відомий інерційний конвеєр, який складається із жолоба, встановленого на котках з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і привода для реалізації цього руху [2]. Недоліком цього пристрою є наявність сили тертя між вантажем і жолобом в моменти часу, коли його швидкість відносно вантажу буде напрямлена в протилежний бік, що призводить до зменшення продуктивності інерційного конвеєра. Задачею корисної моделі є зменшення сили тертя між вантажем і жолобом в моменти часу, коли його швидкість відносно вантажу буде напрямлена в протилежний бік, для збільшення продуктивності інерційного конвеєра. Для вирішення задачі в інерційному конвеєрі, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотнопоступального руху жолоба, жолоб встановлений з можливістю здійснювати не тільки зворотнопоступальний рух, але і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в горизонтальній площині. Оскільки в запропонованій конструкції інерційного конвеєра жолоб може здійснювати в горизонтальній площині коливальні рухи не тільки в повздовжньому, але й і в поперечному напрямках, наприклад від вібратора, який вмикається в момент часу, коли швидкість руху жолоба в повздовжньому напрямку стає меншою від швидкості руху вантажу, причому частота поперечних коливань набагато більша від частоти повздовжніх коливань, то середнє значення сили тертя в повздовжньому напрямку буде набагато менше від середнього значення сили тертя в поперечному напрямку, отже вантаж буде рухатися по інерції вздовж жолоба з меншим від'ємним прискоренням, що призводить до збільшення продуктивності інерційного конвеєра. На фіг. 1 зображено інерційний конвеєр, фронтальний вигляд, на фіг. 2 - розріз А-А. Інерційний конвеєр складається із жолоба 1, який встановлений на кульках 2, з можливістю рухатися як вздовж, так і поперек осі конвеєра по нерухомій основі 3, привода зворотнопоступального руху 4, та вібратора 5 для здійснення поперечних коливань жолоба. Вібратор обладнано пультом керування, який на рисунках не зображено. Інерційний конвеєр працює наступним чином. При русі жолоба 1 вправо за рахунок привода 4, вантаж, який знаходиться на жолобі, починає рухатися разом із жолобом. В момент часу, коли швидкість жолоба досягне максимального значення, вмикається вібратор для здійснення поперечних коливань жолоба. Оскільки частота цих коливань набагато більша від частоти поздовжніх коливань жолоба, а сила тертя завжди напрямлена в протилежний бік від вектора відносної швидкості руху матеріалу по поверхні жолоба, то і сила тертя між матеріалом жолобом буде в більшості спрямована в поперечному напрямку, а отже в повздовжньому напрямку її значення буде мати мінімальну величину. Отже, матеріал по інерції буде рухатися по поверхні жолоба доти, доки жолоб не почне рухатися в необхідному напрямку. В цей момент часу вібратор вимикається і цикл повторюється. Запропонований інерційний конвеєр дозволяє збільшити продуктивність цього пристрою а отже і покращити енергетичні показники процесу транспортування матеріалів цим конвеєром. Джерела інформації: 1. А.с. СССР № 1154169, В65 G 25/00, 1985, № 17. 2. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины /Спиваковский А.О., Дячков В.К. - Μ: Машиностроение, 1987. – С. 373. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Інерційний конвеєр, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що жолоб встановлений з можливістю здійснювати як зворотно-поступальний рух, так і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в горизонтальній площині. 1 UA 111199 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 25/02

Мітки: інерційний, конвеєр

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111199-inercijjnijj-konveehr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інерційний конвеєр</a>

Подібні патенти