Спосіб лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби

Номер патенту: 111097

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Дорощук Віктор Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування увеїту, що включає введення субкон'юнктивальних препаратів, який відрізняється тим, що на тлі атропінізації ока застосовують периокулярні ін'єкції фармазину, а через добу субкон'юнктивально вводять по 2 мл дексазону, 800-1000 ОД гепарину в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 мг урокінази в 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл 5 %-ого розчину аскорбінової кислоти, тривалість лікування становить 8-9 діб.

Текст

Реферат: Спосіб лікування увеїту включає введення субкон'юнктивальних препаратів. На тлі атропінізації ока застосовують периокулярні ін'єкції фармазину. Через добу субкон'юнктивально вводять по 2 мл дексазону, 800-1000 ОД гепарину в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 мг урокінази в 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл 5 %-ого розчину аскорбінової кислоти. Тривалість лікування становить 8-9 діб. UA 111097 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ФІБРИНОЗНОГО УВЕЇТУ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ UA 111097 U UA 111097 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до ветеринарної офтальмології. Відомий аналог [Патент RU №2223755, опубл. 20.02.2004 г. "Способ лечения рецидивирующего иридоциклохориоидита лошадей"], який включає введення субкон'юнктивального препарату, що містить мас. % атропін сульфат 0,02-0,1; дексаметазон 0,6-1,0; гентаміцин 0,6-1,0; новокаїн 0,3-0,5; вода - решта, причому введення проводять 1 раз на добу з інтервалом 4-5 діб, протягом 20-30 діб. Основним недоліком відомого аналога є відносно слабкий прояв фібринорезорбтивного процесу, поява ущільнення фібринових тяжів на тлі посилення опалесценції камерної рідини (внаслідок ексудації) та значна тривалість лікування (20-30 діб). Задачею корисної моделі є створення нового способу лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб лікування увеїту, що включає введення субкон'юнктивальних препаратів, згідно з пропонованим рішенням, на тлі атропінізації ока застосовують периокулярні ін'єкції фармазину, а через добу субкон'юнктивально вводять по 2 мл дексазону, 800-1000 ОД гепарину в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 мг урокінази в 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл 5 %-ого розчину аскорбінової кислоти, тривалість лікування становить 8-9 діб. Опис пропонованого способу. Молодняку великої рогатої худоби на тлі атропінізації ока застосовували периокулярно ін'єкції фармазину; субкон'юнктивально вводили (через добу) по 2 мл дексазону, 800-1000 ОД гепарину в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 мг урокінази в 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл 5 %-вого розчину аскорбінової кислоти. Вираховували відсоток вилікуваних тварин, середню тривалість лікування та коефіцієнт лікувальної ефективності (діленням відсотку вилікуваних тварин на середню тривалість їх лікування). Таблиця Ефективність лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби Тварини 30 35 40 45 50 Кількість хворих тварин 10 Вилікувано без ускладнень, % Середня тривалість лікування, діб 80 8,375 Коефіцієнт лікувальної ефективності 9,55 Застосування периокулярних ін'єкцій фармазину мало на меті наблизити дію антибіотика до вогнища ураження. Вибір антибіотика пояснюється здатністю фармазину добре проникати всередину клітин, у першу чергу в лейкоцити, де за несприятливих для себе умов локалізуються стрептококи. Останні проявляють високу чутливість до дії антибіотиків макролідового ряду. Використання дексазону (глюкокортикоїд) пояснюється його високою протизапальною і імуносупресивною активністю; аутоімунні механізми у патогенезі увеїту надають хворобі стану невиліковування. Ін'єктування гепарину мало на меті зменшити інтенсивність фібринозної ексудації, оскільки гепарин має виражену здатність зменшувати формування фібрину з фібриногену. Субкон'юнктивальний шлях уведення лікувальних розчинів забезпечує швидке і досить повне проникнення останніх у камери ока і у його судинну оболонку. З метою фібринолітичного ефекту додатково вводили (через добу) протеолітичний фермент урокіназу. Через 7-10 діб застосування урокінази у більшості хворих тварин відбулося помітне або повне розсмоктування тяжів фібрину у камерах ока. З метою посилення фібринолітичної дії урокінази хворим тваринам субкон'юнкти вально вводили аскорбінову кислоту, що зумовлювало зниження рН камерної рідини. У обґрунтуванні механізму посилення фібринолізу враховуємо, що кінці молекул фібриногену мають значний негативний заряд; це зумовлено присутністю великої кількості залишків аспарату і глутамату у А-ділянці ланцюга А-альфа і у ділянці В-ланцюга В-бета. Крім цього, В-ділянка ланцюга В-бета містить негативні заряди залишків тирозин-О-сульфату. Негативно заряджені кінці молекул фібриногену не тільки сприяють розчиненню його у воді, вони відштовхують кінці інших молекул фібриногену, що попереджує їх агрегацію. 1 UA 111097 U 5 10 15 20 25 30 У зв'язку з цим представляється доцільним застосування слабких розчинів кислот, зокрема, аскорбінової, у вигляді субкон'юнктивальних ін'єкцій у відносно великій дозі (0,5 мл 5 % розчину), оскільки нейтралізація від'ємно заряджених ділянок молекули фібриногену буде знижувати розчинність молекул і сприяти їх агрегації, що перешкоджає ферментативному гідролізу фібриногену і фібрину в т.ч. тромбіном. Найбільша антитромбінова активність властива антитромбіну III, який має незначну ендогенну активність і значно активується за допомогою гепарину. Останній викликає коферментні зміни антитромбіну III, які приводять до можливості зв'язування з усіма сериновими протеазами, включаючи трипсин. Оптимальна доза гепарину у лікуванні увеїту складає 800-1000 ОД. Застосування урокінази з метою посилення фібринорезорбтивного ефекту комплексної терапії зумовлено її здатністю активувати плазміноген, розщеплюючи його у двох ділянках і перетворюючи у плазмін. Плазмін є найбільш потужною сериновою протеазою сироватки крові, здатною розривати пептидні зв'язки у молекулі фібрину. Таким чином, оптимальним варіантом лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби є комплексна багатокомпонентна терапія, спрямована проти етіологічного фактора і зумовленого ним комплексу ускладнень, які посилюють тяжкість хвороби в процесі її перебігу і які неминуче призводять до втрати зорової функції ураженого ока. Технічне рішення корисної моделі, що включає комбінацію периокулярних ін'єкцій фармазину і субкон'юнктивального введення комбінації препаратів, що дозволяє поєднати етіотропне лікування, а також полікомпонентну різнобічну патогенетично обґрунтовану терапію і досягти повного розсмоктування тяжів фібрину у камерах ока; надає змогу підвищити коефіцієнт ефективності лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби, зменшити середню тривалість лікування і знизити ризик виникнення ускладнень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лікування увеїту, що включає введення субкон'юнктивальних препаратів, який відрізняється тим, що на тлі атропінізації ока застосовують периокулярні ін'єкції фармазину, а через добу субкон'юнктивально вводять по 2 мл дексазону, 800-1000 ОД гепарину в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 мг урокінази в 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл 5 %-ого розчину аскорбінової кислоти, тривалість лікування становить 8-9 діб. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00, A61K 31/00

Мітки: молодняку, великої, рогатої, лікування, фібринозного, худоби, спосіб, увеїту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111097-sposib-likuvannya-fibrinoznogo-uvetu-molodnyaku-veliko-rogato-khudobi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування фібринозного увеїту молодняку великої рогатої худоби</a>

Подібні патенти