Пристрій для закріплення заготовки на верстаті

Номер патенту: 111069

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Ткаченко Микола Васильович, Бабич Валентин Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для закріплення заготовки на верстаті, що виконаний у вигляді затискного пристосування з гідроприводом затиску заготовки, який має насос і дросель, який відрізняється тим, що насос через диференціальний механізм кінематично з'єднаний із приводом обертання шпинделя верстата.

Текст

Реферат: UA 111069 U UA 111069 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі машинобудування, зокрема до технологічної оснастки металорізальних верстатів, і може бути використана при точній обробці деталей. Широко відомі пристосування для металорізальних верстатів, у яких гідравлічний привод використовується для затиску заготовки [1]. Недоліком цих затискних пристосувань є те, що сила затиску заготовки не залежить від технологічного навантаження, що знижує точність обробки. Відомий пристрій [2] для закріплення заготовок на верстаті, що приймається за прототип. Він складається з пристосування та гідравлічного привода затиску. Цей пристрій не забезпечує можливість керування зусиллям закріплення заготовки у функції технологічного навантаження, що діє на заготовку під час її обробки, що знижує точність обробки і обмежує технологічні можливості його використання. Задачею корисної моделі є розширення технологічних можливостей пристрою для закріплення заготовок і підвищення точності обробки шляхом керування зусиллям затиску заготовки у залежності від технологічного навантаження. Поставлена задача вирішується тим, що у запропонованому пристрої насос гідроприводу затиску заготовки через диференціальний механізм кінематично з'єднаний із приводом обертання шпинделя верстата. Пристрій, що заявляється, зображено на кресленні. Пристрій виконаний у вигляді затискного пристосування 1 із гідроприводом затиску заготовки. Затискним пристосуванням може бути, наприклад, цангова гідрооправка, що має хвостовик для закріплення у шпинделі верстата, фланець і робочу частину із затискними елементами. Гідропривід затиску містить насос 2 і дросель 3. При цьому насос 2 з'єднаний із третьою ланкою диференціального механізму 4, установленого в приводі 5 обертання шпинделя 6 верстата. Працює пристрій так. Оброблювана на верстаті заготовка встановлюється у затискне пристосування 1 і закріплюється при подачі під тиском масла від насоса 2 до затискних елементів цангової гідрооправки. При вмиканні привода 5 обертальний рух передається диференціалу 4, який кінематично з'єднаний із насосом 2 і шпинделем 6. Регульований дросель 3, установлений у каналі зливу масла, забезпечує необхідний перепад тиску. Спочатку опір обертанню шпинделя 6 перевищує опір обертанню насоса 2, тому зразу починає обертатися насос 2, створюючи необхідний тиск у цанговій оправці, яка затискає заготовку. По мірі збільшення тиску в оправці опір обертанню насоса збільшується, і насос зменшує оберти. Одночасно збільшує оберти шпиндель. Під час різання, коли шпиндель сприймає робоче навантаження, насос знову збільшує оберти і доводить тиск у порожнинах оправки до необхідної величини, причому величина цього тиску буде пропорційною величині робочого навантаження шпинделя. Отже, тиск у оправці буде автоматично регулюватися у функції технологічного навантаження (сили різання). Істотні відмінності пристрою полягають у тому, що запропоноване з'єднання приводів затиску заготовки і головного руху верстата забезпечує підвищення точності обробки шляхом керування зусиллям закріплення заготовки у функції технологічного навантаження. Це виключає надлишкову силу закріплення, що знімає пружну деформацію заготовки, підвищує точність обробки, особливо тонкостінних заготовок, та розширює технологічні можливості, а отже, забезпечує позитивний ефект при використанні запропонованого пристрою. Джерела інформації: 1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. - Л.: Машиностроение, 1975. - 656 с. 2. Брон Л.С., Тартаковский Ж.Э. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий. - М.: Машиностроение, 1974. - 328 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Пристрій для закріплення заготовки на верстаті, що виконаний у вигляді затискного пристосування з гідроприводом затиску заготовки, який має насос і дросель, який відрізняється тим, що насос через диференціальний механізм кінематично з'єднаний із приводом обертання шпинделя верстата. 1 UA 111069 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 31/40

Мітки: пристрій, заготовки, верстаті, закріплення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111069-pristrijj-dlya-zakriplennya-zagotovki-na-verstati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для закріплення заготовки на верстаті</a>

Подібні патенти