Спосіб переробки трести з льону олійного

Номер патенту: 111028

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Березовський Юрій Всеволодович, Кужель Емма Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб переробки трести льону олійного, що включає розмотування рулонів лляної трести, її м'яття у багатовальцьовій м'яльній машині, тіпання у двосекційній машині Charle та очищення волокна від костриці на трясильних машинах з верхнім і нижнім гребельними полями, при цьому після обробки трести у машині Charle створюють дві потокові лінії, перша з яких призначена для одержання прядомих волокон з довжиною останніх 250…500 мм, а друга для непрядомих волокон з довжиною 10…250 мм, який відрізняється тим, що при розмотуванні рулонів формують шар трести регульованої товщини, а після розподілу волокон, на прядомі і непрядомі, непрядомі волокна шляхом сепарації розподіляють на дві фракції: більш дрібну з яких спрямовують на утворення паливних брикетів, і фракцію з більш довгими волокнами, яку спрямовують на одержання вати, паперу чи продукції легкої промисловості.

2. Спосіб переробки трести льону олійного за п. 1, який відрізняється тим, що в процесі брикетування дрібної фракції лляного волокна до складу брикетів додають домішки з костриці та подрібнених місцевих видів палива.

3. Спосіб переробки трести льону олійного за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що співвідношення кількості лляних волокон та домішок складають з врахуванням питомої теплотворної спроможності домішок, а як місцеві види палива використовують тирсу деревини, вугільний пил, лушпиння насіння чи кукурудзи.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб переробки трести з льону олійного включає розмотування рулонів лляної трести, її м'яття у багатовальцьовій м'яльній машині, тіпання у двосекційній машині Charle та очищення волокна від костриці на трясильних машинах з верхнім і нижнім гребельними полями. При цьому після обробки трести у машині Charle створюють дві потокові лінії, перша з яких призначена для одержання прядомих волокон з довжиною останніх 250…500 мм, а друга для непрядомих волокон з довжиною 10…250 мм. При розмотуванні рулонів формують шар трести регульованої товщини, а після розподілу волокон, на прядомі і непрядомі, непрядомі волокна шляхом сепарації розподіляють на дві фракції: більш дрібну з яких спрямовують на утворення паливних брикетів, і фракцію з більш довгими волокнами, яку спрямовують на одержання вати, паперу чи продукції легкої промисловості. UA 111028 U (12) UA 111028 U UA 111028 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до первинної переробки лубоволокнистих культур, зокрема льону олійного, і може бути використана як засіб для отримання волокна з льону олійного та сировини для фармацевтичної, медичної та паливної галузей виробництва, а також для виробництва товарів легкої промисловості. Відомий спосіб отримання волокна з льону олійного, що включає розмотування рулонів, формування шару незорієнтованих стебел, м'яття вальцями з одночасним витягуванням, скоблінням та потовщенням шару, а також трясіння з вібрацією та тіпання тіпально-чесальним барабаном, при цьому сировину, що надходить з м'яльних вальців, піддають деформації стиску у радіальному напрямку вальців, де одночасно відбувається розтягування і зміщення в осьовому напрямку за рахунок хвилястої поверхні вальців, одночасно послаблюють зв'язки між кострицею і волокном, та створюють умови для додаткового тіпання, причому потім сировину протрушують додатковим трясильно-вібраційним пристроєм [Див. пат. України на кор. мод. № 53465 МПК А01D 45/00, 2010 p.]. Недоліком такого способу є недостатнє очищення волокна від вмісту костриці через міцний зв'язок між нею та волокном у льоні олійному, який є більшим, ніж у інших лубоволокнистих культурах. Відомі також підсумки робіт з очищення і розділення волокна льону олійного, що виконані римським дослідним центром (IPZS) Cappelleto P. L. Fiber valorization of oilseed flax [A. Assirelli, M. Bentini, P. L. Cappelleto, P. Pasini // Flax and other Bast Plants Symposium. - Poznan, Poland: Institute of Natural Fibres, 1997. - Р. 150-151]. Ці розробки мали б велике значення для визначення способу отримання волокна з трести з льону олійного, але як при обробці трести з льону олійного за запропонованими технологіями, так і за традиційною технологією на лінії КПАЛ, не можливо отримати волокно високої якості тому, що воно має закостриченість (не відділену і насипну деревину) 37-40 %, і має високу нерівномірність за довжиною, коефіцієнт варіації до 60 %, що значно обмежує сферу його застосування. Найбільш близьким за технічною суттю до способу, що заявляється, є спосіб одержання волокна з трести з льону олійного, що включає розмотування рулонів на рулонорозмотувачі, м'яття на 19 парах вальців зі збільшенням кількості рифлів на кожному наступному вальці, тіпання на тіпальних секціях машини Charle, очищення волокна від костриці, що проводять на трясильних машинах з верхнім і нижнім гребінними полями. В першій секції машини Charle відстань між живильним вальцем і полем тіпання встановлюють 5 мм, а в другій секції машини Charle відстань між живильним вальцем і полем тіпання встановлюють 30 мм, а в тіпальному барабані другої секції використовують зубчасту гарнітуру, при цьому після другої тіпальної секції створюють дві потокові лінії: перша для одержання прядомих волокон з довжиною 250500 мм, а друга для одержання непрядомих волокон з довжиною 10-250 мм [Див. пат. України на кор. мод. № 77532 МПК A01D 45/06, 2013 p.]. Суттєвим недоліком такого способу є його недостатня універсальність, тому що не врахована можливість переробки непрядомого волокна для виготовлення паливних брикетів. Задачею, на вирішення якої спрямована корисна модель, що заявляється, є розширення асортименту продуктів переробки трести з льону олійного з отриманням безвідходної технології шляхом зміни технологічних операцій. Поставлену задачу вирішують таким чином. У відомому способі отримання волокна з трести з льону олійного, що включає розмотування рулонів лляної трести, її м'яття у багатовальцьовій м'яльній машині, тіпання у двосекційній машині Charle та очищення волокна від костриці на трясильних машинах з верхнім і нижнім гребінними полями, при цьому після обробки трести у машині Charle створюють дві потокові лінії, перша з яких призначена для одержання прядомих волокон з довжиною останніх 250…500 мм, а друга для непрядомих волокон з довжиною 10… 250 мм, згідно з корисною моделлю, що заявляється, при розмотуванні рулонів формують шар трести регульованої товщини, а після розподілу волокон на прядомі і непрядомі, непрядомі волокна шляхом сепарації розподіляють на дві фракції: більш дрібну з яких спрямовують на утворення паливних брикетів з додаванням подрібненої костриці та місцевих видів подрібненого палива, а фракцію з більш довгими волокнами спрямовують на одержання вати, паперу чи текстилю. Крім цього, в процесі брикетування дрібної фракції лляного волокна з подрібненою кострицею до складу брикетів додають домішки з місцевих видів палива, а співвідношення кількості лляних волокон та домішок складають з врахуванням питомої теплотворної спроможності домішок та як місцеві види палива використовують тирсу деревини, вугільний пил, лушпиння насіння чи кукурудзи. Спосіб реалізують наступним чином. 1 UA 111028 U 5 10 15 20 25 30 На першій потоковій лінії тресту льону олійного розмотують з рулону, здійснюючи це на рулонорозмотувачі з регулюванням товщини шару. Для цього пристрій для розмотування рулону вибирають таким, що конструктивно дає можливість регулювання товщини шару трести, який відокремлюють від рулону, з врахуванням початкової якості трести з льону олійного у рулоні (його щільність, вологість). Для оптимізації енерговитрат товщину шару трести збільшують або зменшують перед наступною операцією сушіння. Отриманий шар трести спрямовують у сушарку за допомогою кілкового механізму, а після сушіння подають на м'яльну машину куделеприготувального агрегату (машину Charle), де висушена маса обробляється вальцями, при цьому кількість рифлів на кожній наступній парі вальців збільшена, завдяки чому збільшується інтенсивність впливу на оброблюваний матеріал. Далі у технологічній послідовності волокно транспортером з м'яльної частини подають до пари живильних вальців, а з них до м'яльного барабана діаметром 120 см, оснащеного дванадцятьма бильними планками, а відстань між живильними вальцями та полем тіпання встановлюють рівною 5 мм. Зазор між живильними вальцями та бильними планками тіпального барабана регулюють за допомогою важеля, регулювання зазору здійснюють з врахуванням якості волокна. Відстань між живильними вальцями та полем тіпання тіпального барабана встановлюють 30 мм у другій тіпальній секції. В цій операції створюють дві потокові лінії, розподіляючи волокна на дві частини: прядомі - з довжиною 250-500 мм та непрядомі - з довжиною до 250 мм. На першій потоковій лінії переробку волокна здійснюють на трясильній машині з нижнім гребінним полем. На другій потоковій лінії волокно спрямовують на сепаратор, за допомогою якого його розподіляють на дві фракції: більш дрібну, яку спрямовують для утворення паливних брикетів з наступним додаванням до дрібного волокна костриці та місцевих видів подрібненого палива. Відсепаровану фракцію з більш довгим волокном після відділення від костриці на машинах ВОМ-1 та щипальній машині Щ-1, спрямовують до машини ЧМД-4 для тонкого чесання волокна. Для повного очищення волокна льону олійного прочісують на машинах грубого чесання ЧГ та тонкого чесання ЧМД-4. Таким чином, спосіб переробки трести з льону олійного дає можливість отримати одночасно декілька продуктів переробки: високоякісні прядомі волокна, короткі непрядомі волокна з мінімізацією вмісту костриці, а також можливість отримання додаткового продукту - сировини для виготовлення паливних брикетів, що свідчить про створення безвідходної технології з оптимізацію енерговитрат. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Спосіб переробки трести з льону олійного, що включає розмотування рулонів лляної трести, її м'яття у багатовальцьовій м'яльній машині, тіпання у двосекційній машині Charle та очищення волокна від костриці на трясильних машинах з верхнім і нижнім гребельними полями, при цьому після обробки трести у машині Charle створюють дві потокові лінії, перша з яких призначена для одержання прядомих волокон з довжиною останніх 250…500 мм, а друга для непрядомих волокон з довжиною 10…250 мм, який відрізняється тим, що при розмотуванні рулонів формують шар трести регульованої товщини, а після розподілу волокон, на прядомі і непрядомі, непрядомі волокна шляхом сепарації розподіляють на дві фракції: більш дрібну з яких спрямовують на утворення паливних брикетів, і фракцію з більш довгими волокнами, яку спрямовують на одержання вати, паперу чи продукції легкої промисловості. 2. Спосіб переробки трести з льону олійного за п. 1, який відрізняється тим, що в процесі брикетування дрібної фракції лляного волокна до складу брикетів додають домішки з костриці та подрібнених місцевих видів палива. 3. Спосіб переробки трести з льону олійного за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що співвідношення кількості лляних волокон та домішок складають з врахуванням питомої теплотворної спроможності домішок, а як місцеві види палива використовують тирсу деревини, вугільний пил, лушпиння насіння чи кукурудзи. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01D 45/06

Мітки: спосіб, переробки, олійного, льону, трести

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111028-sposib-pererobki-tresti-z-lonu-olijjnogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки трести з льону олійного</a>

Подібні патенти