Шпиндельний вузол металорізального верстата

Номер патенту: 111026

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Ткаченко Микола Васильович, Бабич Валентин Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шпиндельний вузол металорізального верстата, що має установлений на підшипниках шпиндель і систему його гідравлічного охолодження, який відрізняється тим, що канал для прокачування охолоджувальної рідини виконаний у вигляді гвинтової канавки, що охоплює шпиндель, а вузол оснащений датчиком температури, який через порівнювальний і програмний пристрої з'єднаний із механізмом керування дроселем подачі охолоджувальної рідини.

Текст

Реферат: Шпиндельний вузол металорізального верстата має установлений на підшипниках шпиндель і систему його гідравлічного охолодження. Канал для прокачування охолоджувальної рідини виконаний у вигляді гвинтової канавки, що охоплює шпиндель. Вузол оснащений датчиком температури, який через порівнювальний і програмний пристрої з'єднаний із механізмом керування дроселем подачі охолоджувальної рідини. UA 111026 U (12) UA 111026 U UA 111026 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області машинобудування і, зокрема - до верстатобудування. Відомо, що шпиндельні вузли верстатів під час роботи нагріваються, особливо в області передньої опори, розташованої ближче до зони різання. Це призводить до температурних деформацій вузла, які впливають як на працездатність опори, так і на точність обробки [1]. Відомі конструкції шпиндельних вузлів не дозволяють керувати температурою вузла, що знижує точність обробки. Відомий шпиндельний вузол металорізального верстата [2], прийнятий за прототип, який оснащений механізмом керування подачею змащувально-охолоджувальної рідини, виконаним у вигляді встановленого в шпинделі торсіонного валика з отворами, що можуть бути з'єднані з каналами насоса подачі змащувально-охолоджувальної рідини. Відомий шпиндельний вузол не дозволяє керувати його температурою, що знижує точність обробки. Задачею пропозиції є підвищення точності обробки шляхом стабілізації температури нагрівання шпиндельного вузла. Поставлена задача досягається тим, що у запропонованому шпиндельному вузлі канал для прокачування охолоджувальної рідини виконаний у вигляді гвинтової канавки, що охоплює шпиндель, а вузол оснащений датчиком температури, який через порівнювальний і програмний пристрої з'єднаний із механізмом керування дроселем подачі охолоджувальної рідини. Схема запропонованого шпиндельного вузла наведена на кресленні. Він складається з установленого на підшипниках 1 шпинделя 2 і системи його гідравлічного охолодження, канал для прокачування охолоджувальної рідини якої виконаний у вигляді гвинтової канавки 3, що охоплює шпиндель. Вузол оснащений датчиком 4 температури, з'єднаним із порівнювальним 5 і програмним 6 пристроями, а також механізмом керування 7 дроселем 8, установленим у каналі подачі охолоджувальної рідини. Шпиндельний вузол працює так. При обертанні шпиндельного вузла охолоджувальна рідина через дросель 8 подається у гвинтову канавку 3, прокачується через неї і зливається з протилежного боку шпинделя в бак. При цьому температура шпиндельного вузла контролюється датчиком 4 і порівнюється пристроєм 5 із запрограмованим у пристрої 6 значенням. Якщо контрольоване значення температури нижче запрограмованого, то механізм керування 7 прикриває заслінку дроселя 8, і потік охолоджувальної рідини через гвинтову канавку 3 зменшується. При нагрівання шпиндельного вузла, коли контрольоване значення температури стає вищим від запрограмованого, механізм керування 7 відкриває заслінку дроселя 8, і потік охолоджувальної рідини через гвинтову канавку 3 збільшується, внаслідок чого температура шпиндельного вузла буде знижуватися. Таким чином система гідравлічного охолодження стабілізує температуру нагрівання шпиндельного вузла. Поставлена мета досягається. Стабілізація температури шпиндельного вузла підвищує його точність, а отже і точність обробки. Запропонований шпиндельний вузол може знайти застосування в алмазно-розточувальних і багатоцільових верстатах. Джерела інформації: 1. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроит. втузов/ Под ред. В.Э. Пуша. - М.: Машиностроение, 1985. - 576 с. 2. Ах. 493298 СССР. М. Кл. В 23b 19/02; В 23b 47/00. Шпиндельный узел металлорежущего станка/ Пестунов В.М., Лебедев Ю.В. - Бюл. № 44, 1975 г. - С. 24. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Шпиндельний вузол металорізального верстата, що має установлений на підшипниках шпиндель і систему його гідравлічного охолодження, який відрізняється тим, що канал для прокачування охолоджувальної рідини виконаний у вигляді гвинтової канавки, що охоплює шпиндель, а вузол оснащений датчиком температури, який через порівнювальний і програмний пристрої з'єднаний із механізмом керування дроселем подачі охолоджувальної рідини. 1 UA 111026 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23Q 1/00, B23G 1/18, B23B 47/04, B23Q 5/00

Мітки: металорізального, вузол, верстата, шпіндельний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-111026-shpindelnijj-vuzol-metalorizalnogo-verstata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шпиндельний вузол металорізального верстата</a>

Подібні патенти