Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пресування виробів, що включає встановлення заготовки в контейнер та пресування її через матрицю, який відрізняється тим, що в процесі пресування матеріал заготовки інтенсивно проробляють деформаціями зсуву шляхом продавлювання заготовки повз встановлений в контейнері перпендикулярно осі заготовки вал, що обертається.

Текст

Реферат: Спосіб пресування виробів включає встановлення заготовки в контейнер та пресування її через матрицю. В процесі пресування матеріал заготовки інтенсивно проробляють деформаціями зсуву шляхом продавлювання заготовки повз встановлений в контейнері перпендикулярно осі заготовки вал, що обертається. UA 110980 U (12) UA 110980 U UA 110980 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Спосіб належить до обробки матеріалів тиском, а саме - до прямого пресування, і може бути використаний в машинобудівній, авіаційній, металургійній та інших галузях промисловості для одержання пресованих виробів з підвищеними фізико-механічними властивостями. Відомий спосіб пресування виробів (CПB), при якому до одного з торців заготовки прикладають силу і випресовують матеріал заготовки в перпендикулярному її осі напрямку [див. журнали: 1) Металлы, №3, 2005, с. 36, фіг. 1; 2) "Металловедение и термическая обработка металлов" №9, 2000 с. 28, фиг. 2]. Недолік цього СПВ полягає в нерівномірності витікання матеріалу заготовки внаслідок її одностороннього навантаження, що призводить до неоднорідності механічних властивостей та спотворенню форми отримуваного виробу. Найбільш близьким до пропонованого способу за технічною суттю і ефектом, що досягається, є прийнятий за найближчий аналог СПВ, при якому заготовку встановлюють в контейнер для пресування, прошивають в перпендикулярному її осі напрямку циліндричною голкою, прикладають до обох торців заготовки сили і випресовують через співвісну з голкою матрицю. При цьому голка обертається навколо своєї осі [див. Пат. UA №62940, В21С23/01, 2006]. Основний недолік відомого СПВ полягає в тому, що він не забезпечує в період пресування інтенсивне пластичне пророблювання (подрібнення, ущільнення, перемішування) матеріалу заготовки деформаціями зсуву, що знижує міцність (фізико-механічні властивості) виробів. В основу способу поставлена задача підвищення міцності пресованих виробів шляхом інтенсифікації пластичного пророблювання структури матеріалу заготовки деформаціями. Поставлена задача вирішується тим, що у способі пресування виробів, що включає встановлення заготовки в контейнер та пресування її через матрицю, згідно з корисною моделлю, новим є те, що в процесі пресування матеріал заготовки інтенсивно проробляють деформаціями зсуву шляхом продавлювання заготовки повз встановлений в контейнері перпендикулярно осі заготовки вал, що обертається. Зазначені відмітні ознаки на відміну від найближчого аналога збільшують деформації зсуву, що інтенсифікує пророблювання матеріалу і приводить до зростання міцності виробів. Суть СПВ, що пропонується, пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1, фіг. 2 схема пристрою для реалізації способу, що пропонується; на фіг. 3 - розподілення деформацій зсуву в заготовці. Спосіб здійснюється наступним чином. Заготовка 1 (фіг. 1) встановлюється в контейнер 2, в якому встановлений вал 3, перпендикулярно осі контейнеру. Під дією пуансона 5 матеріал заготовки продавлюють повз вал 3 і матрицю 4. В процесі операції вал 3 обертається приводом 6 (фіг. 2), внаслідок чого на поверхні контакту вала 3 і заготовки 1 виникають активні сили тертя 7 (фіг. 3), які викликають в матеріалі заготовки деформації зсуву 8, що розповсюджуються на глибину Н. При цьому в період пресування матеріал заготовки інтенсивно пророблюється деформаціями зсуву і перемішується, що приводить до подрібнення зерен і утворення більш однорідної структури. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб пресування виробів, що включає встановлення заготовки в контейнер та пресування її через матрицю, який відрізняється тим, що в процесі пресування матеріал заготовки інтенсивно проробляють деформаціями зсуву шляхом продавлювання заготовки повз встановлений в контейнері перпендикулярно осі заготовки вал, що обертається. 1 UA 110980 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B21J 13/00, B30B 15/00, B21J 5/00

Мітки: спосіб, пресування, виробів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110980-sposib-presuvannya-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пресування виробів</a>

Подібні патенти