Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі

Номер патенту: 110937

Опубліковано: 25.10.2016

Автори: Копитчак Ігор Романович, Павлишин Андрій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі, при якому виконують поздовжній розріз шкіри та підлеглих тканин в місці ураженої ділянки, який відрізняється тим, що розріз виконують довжиною до 2 см, під передню фасцію вводять фасціотом і виконують множинні розрізи у кількості прямо пропорційній об'єму м'язової тканини, розрізи розходяться віялоподібно догори, що зменшує тиск в тканинах фасціального футляра, а зменшення довжини розрізу тканин для введення фасціотома зменшує травматизацію та ймовірність інфікування м'яких тканин, що скорочує термін стаціонарного лікування травматологічних хворих.

Текст

Реферат: Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі при якому виконують поздовжній розріз шкіри та підлеглих тканин в місці ураженої ділянки. Розріз виконують довжиною до 2 см. Під передню фасцію вводять фасціотом і виконують множинні розрізи у кількості прямо пропорційній об'єму м'язової тканини. Розрізи розходяться віялоподібно догори. UA 110937 U (12) UA 110937 U UA 110937 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема до хірургії та травматології, може бути використана при лікуванні хворих із травмами нижніх кінцівок, ускладненими компартментсиндромом. Відомим аналогом є спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартментсиндромі, що включає розріз шкіри та підлеглих тканин пошкодженої ділянки, лінійний розріз передньої фасції ураженого компартмента, який здійснюють підшкірно за допомогою ножиць, зменшуючи таким чином внутрішньом'язовий тиск в травмованій кінцівці [1]. Недоліком аналога є недостатня клінічна ефективність, яка полягає у тому, що одиничний лінійний розріз стінки переднього футляра гомілки ураженої кінцівки не спроможний забезпечити адекватну декомпресію м'яких тканин, а широке розкриття тканин у ході вищезгаданої маніпуляції може бути причиною інфікування ушкоджених м'яких тканин та додаткової травматизації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомий спосіб, в якому шляхом зміни технології фасціотомії, спрямованої на зменшення довжини розрізу шкіри та підлеглих тканин і виконання множинних розрізів ураженого компартмента за допомогою фасціотома, забезпечується оптимальне зменшення тиску в травмованих тканинах, оточених передньою фасцією. Кількість лінійних розрізів фасції прямо пропорційна об'єму тканини в фасціальному мішку, розрізи розходяться віялоподібно догори. Поставлена задача вирішується тим, що під провідниковою анестезією виконують поздовжній розріз шкіри та підлеглих тканин в місці ураженої ділянки, довжиною до 2 см, під передню фасцію вводять фасціотом і виконують множинні розрізи у кількості прямо пропорційній об'єму м'язової тканини, розрізи розходяться віялоподібно догори. Після виконання фасціотомії на вхідну рану накладають асептичну пов'язку. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1: вигляд поперечного розрізу правої гомілки: великогомілкова кістка 1, малогомілкова кістка 2, передній фасціальний футляр 3, латеральний фасціальний футляр 4, глибокий задній фасціальний футляр 5, поверхневий задній фасціальний футляр 6. На Фіг. 2: вигляд напрямку розрізів фасції, які виконуються фасціотомом, що вводиться крізь розріз шкіри та підлеглих тканин. На Фіг. 3: загальний вигляд гомілки з місцем введення фасціотома для розсічення фасції. Отже, корисна модель дозволяє оптимально зменшити тиск в тканинах фасціального футляра за рахунок множинних розрізів, кількість яких прямо пропорційна об'єму тканин в футлярі, розрізи розходяться віялоподібно догори, а зменшення довжини розрізу тканин для введення фасціотома зменшує травматизацію та ймовірність інфікування м'яких тканин, що скорочує термін стаціонарного лікування травматологічних хворих. Джерело інформації: 1. Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. Медсестринство в хірургії. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. - С. 210-212. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі, при якому виконують поздовжній розріз шкіри та підлеглих тканин в місці ураженої ділянки, який відрізняється тим, що розріз виконують довжиною до 2 см, під передню фасцію вводять фасціотом і виконують множинні розрізи у кількості прямо пропорційній об'єму м'язової тканини, розрізи розходяться віялоподібно догори, що зменшує тиск в тканинах фасціального футляра, а зменшення довжини розрізу тканин для введення фасціотома зменшує травматизацію та ймовірність інфікування м'яких тканин, що скорочує термін стаціонарного лікування травматологічних хворих. 1 UA 110937 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: гомілки, компартмент-синдромі, футляра, переднього, спосіб, фасціотомії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110937-sposib-fasciotomi-perednogo-futlyara-gomilki-pri-kompartment-sindromi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб фасціотомії переднього футляра гомілки при компартмент-синдромі</a>

Подібні патенти