Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для нарізання наскрізних отворів, що містить хвостовик, ріжучу частину, частину та зубці, що калібрують, який відрізняється тим, що містить циліндричний хвостовик, до якого жорстко закріплена робоча частина, яка складається з ріжучої частини, та частини, що калібрує, яка, у свою чергу, містить ряд змінних круглих ріжучих елементів, що встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого.

Текст

Реферат: Пристрій для нарізання наскрізних отворів містить хвостовик, ріжучу частину, частину та зубці, що калібрують. Містить циліндричний хвостовик, до якого жорстко закріплена робоча частина, яка складається з ріжучої частини, та частини, що калібрує, яка, у свою чергу, містить ряд змінних круглих ріжучих елементів, що встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого. UA 110873 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ НАСКРІЗНИХ ОТВОРІВ UA 110873 U UA 110873 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до інструментів, призначених для механічної обробки як металевих, так і неметалевих матеріалів різанням, і може бути використана для нарізання наскрізних отворів циліндричної форми. Відомою є конструкція суцільного спірального свердла [1], що складається з ріжучої, напрямної або калібруючої частин, хвостовика і з'єднувальної частини. Ріжуча і напрямна частини в сукупності складають робочу частину свердла, що має дві гвинтові канавки. Недоліком конструкції є те, що нарізані отвори мають низьку якість оброблених поверхонь, в плані утворення високої шорсткості, оскільки головним джерелом виникнення геометрії шорсткості служить форма та регулярний періодичний рух периферії ріжучої частини, що генерують такі ж регулярні нерівності на обробленій поверхні. Низька точність геометричної форми, оскільки ріжучі лопатки зрізують не однаковий шар матеріалу одна щодо іншої, що супроводжується виникненням різних сил різання, які сприяють інтенсивності поперечних коливань свердла. Точність розміру отвору досягається в межах 10-14 квалітетів. Відомою є конструкція суцільної циліндричної прошивки для прошивання наскрізних отворів [1], що складаються з корпусу, на якому виконана напрямна, ріжуча, частина, що калібрує, та кінцева частини, причому на ріжучій та частині, що калібрує, виконані за одне ціле з корпусом зубці (ріжучі елементи). А діаметр по зубцях прошивки, рівномірно збільшується щодо першого зубця, розташованого біля напрямної частини, в бік частини, що калібрує, завдяки чому виконуються обробка циліндричного наскрізного отвору. Недоліком конструкції є те, що вона не передбачає обробляти отвори у суцільному матеріалі, тобто потребує заздалегідь виконаного наскрізного отвору, що знижує загальну продуктивність виготовлення виробу з отвором високою якістю оброблених поверхонь. В основу корисної моделі поставлена задача на підвищення якості оброблених поверхонь циліндричного отвору при різанні суцільного матеріалу. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для нарізання наскрізних отворів складається з циліндричного хвостовика, до якого жорстко закріплена робоча частина, яка складається з ріжучої частини, та частини, що калібрує, яка, у свою чергу, містить ряд змінних круглих ріжучих елементів, що встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого. На кресленні зображено загальний вигляд пристрою для нарізання наскрізних отворів із позиціями переміщення виробу. Пристрій для нарізання наскрізних отворів складається з циліндричного хвостовика, 1, до якого жорстко закріплена робоча частина, 2, яка складається з ріжучої частини, 3, та частини, що калібрує, 4, яка, у свою чергу, містить ряд змінних круглих ріжучих елементів, 5, що встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого. Пристрій для нарізання наскрізних отворів працює наступним чином. Пристрій для нарізання наскрізних отворів хвостовиком, 1, влаштовують у шпиндель верстата (на кресленні не вказано), після чого пристрою для нарізання наскрізних отворів надається обертовий, D n, та осьовий, Ds (повздовжня подача), кінематичні рухи, що спрямовує ріжучу частину, 3, на заготовку, 6, у результаті чого нарізується чорновий отвір, точність розміру і форми якого становить в межах 10-14 квалітетів (креслення І позиція). При подальшій повздовжній подачі, Ds, пристрою, чорновий отвір заготовки, 6, потрапляє на частину, що калібрує, 4, яка своїми круглими ріжучими елементами, 5, зрізує залишкові нерівності циліндричної форми та формує низьку шорсткість поверхні (креслення II позиція). Причому, коли ріжучі елементі, 5, зрізують нерівності отвору, працює лише повздовжня подача, Ds, не дивлячись на те, що ріжуча частина, 3, продовжує обертатись. Це тому, що ряд змінних круглих ріжучих елементів, 5, встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого. Після калібрування отвору, заготовка, 6, потрапляє на хвостовик, 2, (креслення III позиція). Далі пристрій для нарізання наскрізних отворів знімається зі шпинделя верстата, і заготовка, 6, знімається з хвостовика, 1, або пристрою надається зворотний рух подачі, D s. Використання пристрою для нарізання наскрізних отворів, що заявляється, дозволить підвищити якість оброблених поверхонь в плані зниження шорсткості та підвищення точності геометричної форми циліндричного отвору. Джерела інформації: 1. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. - 455 с. [С. 104-105]. 2. Четвериков С.С. Металлорежущие инструменты. - М.: Высшая школа, 1965. - 209 с. [стр. 209, рис. 190]. 60 1 UA 110873 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для нарізання наскрізних отворів, що містить хвостовик, ріжучу частину, частину та зубці, що калібрують, який відрізняється тим, що містить циліндричний хвостовик, до якого жорстко закріплена робоча частина, яка складається з ріжучої частини, та частини, що калібрує, яка, у свою чергу, містить ряд змінних круглих ріжучих елементів, що встановлені з можливістю обертання незалежно один щодо іншого. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 51/08

Мітки: наскрізних, отворів, пристрій, нарізання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110873-pristrijj-dlya-narizannya-naskriznikh-otvoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нарізання наскрізних отворів</a>

Подібні патенти