Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення, що складається із транспортера книжкових блоків, станини, на якій встановлена плита, до якої закріплений інструментальний вузол, виконаний як планетарна передача з закріпленими на сателітних осях зубчастих коліс дисковими ножами, який відрізняється тим, що інструментальний вузол закріплений на плиті, яка паралельна до площини корінця, а дискові ножі закріплені під гострим кутом до осей обертання сателітних зубчастих коліс планетарної передачі.

Текст

Реферат: Винахід належить до поліграфії, а саме - до брошурувальних машин. Заявлений пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення складається із транспортера книжкових блоків, станини, на якій встановлена плита, до якої закріплений інструментальний вузол, виконаний як планетарна передача з закріпленими на сателітних осях зубчастих коліс дисковими ножами. Інструментальний вузол закріплений на плиті, яка паралельна до площини корінця. Дискові ножі закріплені під гострим кутом до осей обертання сателітних зубчастих коліс планетарної передачі. Застосування винаходу забезпечує досягнення перехресного нанесення дугоподібних канавок однакової глибини на корінці книжкового блока. UA 110871 C2 (12) UA 110871 C2 UA 110871 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Винахід належить до поліграфії, а саме - до брошурувальних машин, і може бути використаний в устаткуванні для підготовки корінцевої частини скомплектованих книжкових блоків до операції незшивного клейового скріплення. Відомий пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення, який складається з транспортера книжкових блоків, станини, на якій встановлена плита, яка має можливість повертання на 1°…15° відносно площини корінця блока, і на якій закріплений інструментальний вузол, виконаний як планетарна передача з закріпленими на її сателітних осях плоскими або дисковими ножами [1]. Проте, таке технічне рішення характеризується рядом недоліків: - неоднакова глибина утворених канавок по ширині блока; - нанесення канавок лише в одному напрямку, що зменшує площу контакту між корінцем та клеєм; - складність виготовлення та монтажу планетарної конічної передачі. В основу винаходу поставлено задачу створення пристрою для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення, у якому зміною конструкції привода дискових різців та способу його фіксування забезпечується перехресне нанесення дугоподібних канавок однакової глибини на корінці книжкового блока. Поставлена задача створення пристрою для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення, що складається із транспортера книжкових блоків, станини, на якій встановлена плита, до якої закріплений інструментальний вузол, виконаний як планетарна передача з закріпленими на сателітних осях зубчастих коліс дисковими ножами, згідно з винаходом, вирішується тим, що інструментальний вузол закріплений на плиті, яка паралельна до площини корінця, дискові ножі закріплені під гострим кутом до осей обертання сателітних зубчастих коліс планетарної передачі. Таким чином, технічний результат полягає в нанесенні на корінець книжкового блока перехресних канавок однакової глибини і на основі цього підвищується міцність його клейового незшивного скріплення. Пристрій (креслення) складається з кареток 1 транспортера із затиснутим книжковим блоком КБ, плити 2, водила 3, нерухомого зубчастого колеса 4 закріпленого на станині 5, сателітних зубчастих коліс 6, до осей яких під гострим кутом у закріплені дискові ножі 7. Пристрій працює наступним чином. Скомплектований книжковий блок КБ подається каретками 1 транспортера у зону підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення. Під час транспортування КБ під плитою 2, закріпленою паралельно до площини корінця, дискові ножі 7, що приводяться в рух від сателітних коліс 6, які обертаються навколо власних осей та осі нерухомо закріпленого на станині 5 зубчастого колеса 4 за допомогою водила 3, на корінець книжкового блока шляхом дворазового врізання з відносним ковзанням дискових ножів 7 відносно корінця КБ, що спричинює зменшення технологічних навантажень, наносяться дугоподібні перехресні канавки однакової глибини. Повне утворення рельєфу на корінці здійснюється багаторазовим обертанням водила 3 з сателітними зубчастими колесам 6 та дисковими різцями 7. Джерело інформації: 1. Патент № 82521 України, МПК B26D 1/00, В42С 5/00. Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення / Топольницький П.В (Укр.), Коломієць А.Б… (Укр.), Корнатовська О.Л. (Укр.), - № а200512213; Заявл. 19.12.2005; опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8. - 2 с. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення, що складається із транспортера книжкових блоків, станини, на якій встановлена плита, до якої закріплений інструментальний вузол, виконаний як планетарна передача з закріпленими на сателітних осях зубчастих коліс дисковими ножами, який відрізняється тим, що інструментальний вузол закріплений на плиті, яка паралельна до площини корінця, а дискові ножі закріплені під гострим кутом до осей обертання сателітних зубчастих коліс планетарної передачі. 1 UA 110871 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Knysh Oleh Bohdanovych, Rehei Ivan Ivanovych, Kolomiets Andrii Borysovych

Автори російською

Кныш Олег Богданович, Регей Иван Иванович, Коломиец Андрей Борисович

МПК / Мітки

МПК: B26D 1/153, B26D 3/10, B42C 5/04

Мітки: пристрій, незшивного, клейового, блока, корінця, скріплення, книжкового, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110871-pristrijj-dlya-pidgotovki-korincya-knizhkovogo-bloka-do-nezshivnogo-klejjovogo-skriplennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до незшивного клейового скріплення</a>

Подібні патенти