Пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок

Номер патенту: 110859

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок, що містить штангу з пружиною, яка повертається на осі, який відрізняється тим, що на кінцях штанги розташовані повітряний клапан та напірний клапан, з’єднані зі штангою за допомогою шарнірів, причому штанга утримується у визначеному положенні завдяки пружному елементу.

Текст

Реферат: UA 110859 U UA 110859 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до пристроїв для промивання молокопроводу доїльних установок. Відомий спосіб визначення чистоти промивання молокопроводу [Патент на корисну модель № 93007 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб визначення чистоти промивання молокопроводу / Палій А.П. - № u201404517; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17] та спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу [Патент на корисну модель № 96609 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу / Палій А.П. - № u201409666; Заявл. 04.09.2014; Опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3]. Недоліками зазначених способів є те, що вони включають використання спеціальних засобів, забезпечують визначення чистоти промивання молокопроводу на кінцевій ланці технологічного процесу. Існує пристрій для визначення чистоти промивання молокопроводу [Патент на корисну модель № 99926 Україна, МПК A01J 7/00. Пристрій для визначення чистоти промивання молокопроводу / Палій А.П. - № u201501130; Заявл. 11.02.2015; Опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12] та пристрій для визначення якості очищення зовнішньої поверхні молокопроводів [Патент на корисну модель № 100875 Україна, МПК А23С 7/00, A01J7/00. Пристрій для визначення якості очищення зовнішньої поверхні молокопроводів / Палій А.П. № u201502221; Заявл. 13.03.2015; Опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15]. Недоліками даних пристроїв є те, що вони не забезпечують достатньої ефективності при промиванні розповсюджених молокопровідних систем доїльних установок, включають використання ряду складних допоміжних технічних засобів. Відомий спосіб миття та дезінфекції молочно-доїльного обладнання [Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока [Текст] - М: ВО Агропромиздат, 1987. - С. 3]. Недоліком цього способу є слабке видалення налиплих на внутрішній поверхні молокопроводу молочно-жирних згустків та іншого забруднення, при цьому залишкові речовини можуть потрапляти в молоко при наступному доїнні корів та знижувати якість кінцевого продукту. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є пристрій для визначення якості промивання молочної лінії [Патент на корисну модель № 91982 Україна, МПК A01J 7/00. Пристрій для визначення якості промивання молочної лінії / Палій А.П. - № u201401526; Заявл. 17.02.2014; Опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14]. Пристрій для визначення якості промивання молочної лінії складається з ділянки труби, яка має отвір, пробки, хомутів для кріплення пробки, предметної пластини та з'єднувальних муфт. Пристрій працює наступним чином: на прямій ділянці молокопроводу за допомогою з'єднувальних муфт закріплюється ділянка труби. Отвір заглушується пробкою з закріпленою в ній предметною пластиною. По закінченню роботи доїльної установки, а також під час здійснення технічного обслуговування предметна пластина вилучається для визначення якості промивання, а отвір заглушується змінною пробкою. Це рішення вибрано за прототип. Недоліками цього пристрою є те, що він не забезпечує переходу руху промивної рідини від ламінарного до турбулентного, він включає спеціальні навички для його використання. В основу корисної моделі поставлена задача розробити пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок, що включає застосування повітряного клапана та напірного клапана, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки, що дає змогу забезпечити ефективність пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для промивання молокопровідних систем доїльних установок, що містить штангу з пружиною, яка повертається на осі, згідно з корисною моделлю, на кінцях штанги розташовані повітряний клапан та напірний клапан, з'єднані зі штангою за допомогою шарнірів, причому штанга утримується у визначеному положенні завдяки пружному елементу. Порівняльний аналіз заявленого пристрою та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що пристрій, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для здійснення промивання молокопровідних систем доїльних установок застосовують повітряний клапан та напірний клапан, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки, що підвищує ефективність промивання молокопроводу, і як наслідок, якість молока. На кресленні схематично представлено запропонований пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок. 1 UA 110859 U 5 10 15 Пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок складається з штанги з пружиною 3, яка провертається на осі 6. На кінцях штанги 3 розташовані напірний клапан 2 промивання мийною рідиною та повітряний клапан 5, які з'єднані з штангою 3 за допомогою шарнірів 4. Штанга 3 утримується у визначеному положенні пружним елементом. Пристрій працює наступним чином: мийна рідина, рухаючись по трубопроводу 1 промивання, створює потік зі швидкістю V і швидкісним напором Р, який діє на клапан 2 та, долаючи опір пружини штанги 3, закриває його, перекриваючи рух потоку. Одночасно з закриттям напірного клапана 2 штангою 3, яка рухається на осі 6, через шарнір 4 відкривається повітряний клапан 5, в результаті чого деякий об'єм повітря (А) поступає в трубопровід 1 промивання, здійснюючи в ньому турбулентний рух промивної рідини. Як тільки напірний клапан 2 закривається, потік рідини в трубопроводі 1 промивання припиняється, сила впливу Р від потоку рідини на напірний клапан 2 також припиняється. Під дією пружного елемента штанги 3 і вакууму в трубопроводі 1 промивання повітряний клапан 5 закривається, а напірний клапан 2 відкривається. Далі процес повторюється. Перевагами запропонованого пристрою є те, що він простий і зручний у застосуванні, забезпечує перехід від ламінарного руху промивної рідини до турбулентного, що дозволяє підвищити ефективність промивання молокопроводу доїльних установок. Даний пристрій забезпечує підвищення якості молока. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок, що містить штангу з пружиною, яка повертається на осі, який відрізняється тим, що на кінцях штанги розташовані повітряний клапан та напірний клапан, з’єднані зі штангою за допомогою шарнірів, причому штанга утримується у визначеному положенні завдяки пружному елементу. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/02

Мітки: пристрій, молокопровідних, промивання, доїльних, установок, систем

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110859-pristrijj-dlya-promivannya-molokoprovidnikh-sistem-dolnikh-ustanovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для промивання молокопровідних систем доїльних установок</a>

Подібні патенти