Спосіб збільшення виходу маточників і насіння буряку столового

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збільшення виходу маточників і насіння буряку столового, який відрізняється тим, що у фазі 6-7 справжніх листків проводять обробку рослин буряку столового гібереловою кислотою ГК3 у дозі 3 мг/л.

Текст

Реферат: Спосіб збільшення виходу маточників і насіння буряку столового. У фазі 6-7 справжніх листків проводять обробку рослин буряку столового гібереловою кислотою ГK3 у дозі 3 мг/л. UA 110819 U (54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИХОДУ МАТОЧНИКІВ І НАСІННЯ БУРЯКУ СТОЛОВОГО UA 110819 U UA 110819 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технології вирощування буряку столового і може бути використана у рослинництві для отримання якісного маточного матеріалу. Стандартний спосіб базується на сівбі сухого насіння буряку столового [1]. Недоліком даного способу є те, що в овочевих рослин досить часто спостерігають затримку проростання насіння та зниження польової схожості (до 30-50 %). У ґрунті насінню доводиться стикатися з різними умовами зовнішнього середовища: посуха; затоплення; надоптимальні і субоптимальні температури; несприятливі світлові умови; погана аерація; комахи; гризуни; засоленість ґрунту; зараження та швидке розмноження хвороботворних організмів, які передаються крізь ґрунт та насіння; забруднювачі ґрунтів, токсичні гази, накопичування гербіцидів, пестицидів; несприятлива структура і склад ґрунту. Будь-який з цих факторів може здійснювати істотний вплив на якість насіння, що знаходить своє відображення у зниженні схожості, швидкості появи пагонів і густоти стояння. Чим більше насінина знаходиться у ґрунті, тим меншим є її шанс на виживання. Останнім часом найбільш ефективними визначено синтетичні аналоги фітогормонів, які є невід'ємним елементом інтенсивних технологій, регуляторами росту і розвитку рослин. За їх допомогою вирішуються питання, що неможливо реалізувати традиційними заходами та методами. Вони дають змогу не тільки підвищувати врожайність, поліпшувати якість продукції, а й прискорювати строки визрівання, істотно підвищувати стійкість рослин до несприятливих факторів середовища, знижувати обсяги використання фітофармакологічних засобів і добрив, значно покращити екологічний стан ґрунтів і навколишнього середовища [2]. Задачею корисної моделі є встановлення дії регуляторів росту на вирівняність і однорідність маточного матеріалу та розробки ефективних способів щодо їх вирощування з високими продуктивними властивостями. Сутність корисної моделі полягає в тому, що проводиться обробка рослин буряку столового у фазі 6-7 справжніх листків. Спосіб здійснюється наступним чином. Рослини буряку столового обробляють гібереловою кислотою (ГК 3) дозою 3 мг/л у період вегетації у фазі 6-7 справжніх листків. Основний та передпосівний обробіток ґрунту, сівба насіння здійснюється аналогічно до загальноприйнятого способу. Спостереження в період вегетації за розвитком рослин та їх продуктивністю проводять згідно з "Методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві", (2001) [3]. За результатами досліджень доведено, що значний вплив на врожайність коренеплодів буряку столового мали як синтетичні аналоги фітогормонів, так і агрокліматичні умови. При визначенні врожайності коренеплодів встановлено, що вона змінювалася як за роками досліджень, так і залежно від обробки (табл.). У результаті досліджень встановлено, що обробка у фазі 6-7 справжніх листків гібереловою кислотою ГК3 дозою 3 мг/л найбільш ефективно впливала на врожайність маточних коренеплодів сорту Дій, де в середньому за роки досліджень становила 44,3 т/га, що на 9,1 т/га або 20 % вище порівняно з контролем (без обробки) та на товарність коренеплодів (збільшення на 25 %). Поряд з цим, гіберелова кислота викликає позитивні мутації, які змінюють форму коренеплоду, збільшують вміст у ньому бетаніну стійкість до хвороб, довжину і діаметр. Таблиця Урожайність і товарність коренеплодів сортів буряку столового залежно від обробки гібереловою кислотою Препарат Вода (контроль) ГК3 (3 мг/л) Вода (контроль) ГК3 (3 мг/л) Сорт 2013 Урожайність, т/га 2014 2015 середнє 2013 Товарність, % 2014 2015 середнє Бордо харківський 32,1 27,2 35,2 31,5 74 50 93 72 35,5 33,5 59,5 42,8 72 50 82 68 Дій 30,9 32,6 36,4 33,3 84 85 80 83 36,8 38,2 39,5 38,2 97 72 98 89 1 UA 110819 U Продовження таблиці Вода (контроль) ГК3 (3 мг/л) Вода (контроль) ГК3 (3 мг/л) НІР0,5 5 10 15 20 70,1 63,3 65,5 72 80 82 78 74,4 68,6 69,1 74 79 100 84 42,1 40,8 34,2 39,0 64 82 97 81 63,6 2,3 Вітал 63,1 64,3 Багряний 32,2 3,4 56,4 3,6 50,7 93 90 92 92 Поруч з цим гіберелова кислота викликає позитивні мутації, які змінюють форму коренеплоду, довжину і діаметр, зменшують розміри листкової розетки, збільшують вміст бетаніну, стійкість до хвороб, що сприяє скороченню втрат у період вирощування. З появою мутаційної мінливості у сортів від обробки гібереловою кислотою створено конкурентоздатну лінію Кулька з товарною врожайністю до 38,2 т/га і скоростиглістю 80-90 діб. Мутантна лінія Кулька має підвищену комбінаційну здатність, на основі якої створено гібрид Раунд F1, який забезпечує ефект гетерозису за врожайністю (до 76,4-96,4 т/га) і вмістом окремих біохімічних компонентів до 20-30 %. Для селекційної роботи у потомстві від сорту Дій (к-2036) створено лінію (Мn) Десерт, від сорту Багряний лінію (Мn) к-1837, які зберігають товарну врожайність на рівні 45,1 т/га та 58,6 т/га відповідно, з вмістом сухої речовини у коренеплодах 17,3 і 19,0 %, загального цукру 10,9 і 13,8 %, бетаніну 482,8 і 435,9 мг/100 г і вітаміну С 8,5 і 10,8 мг/100 г. Джерела інформації: 1. Сучасні технології в овочівництві / [К.І.Яковенко, Т.К.Горова, А.І.Ящук та ін.]; За ред. К.І.Яковенка. - X.: 2001. - С 62-65. 2. Регуляторы роста на основе n-окисов производных пиридина. Физико-химические свойства и механизм действия / [С.П. Пономаренко, Т.К. Николаенко, В.М. Троян и др.] // Регуляторы роста растений. - К.: РДЭНТП, 1992. - С. 28-52. 3. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко та ін.]; За ред. К.І.Яковенка. - X.: Основа, 2001. - 369 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб збільшення виходу маточників і насіння буряку столового, який відрізняється тим, що у фазі 6-7 справжніх листків проводять обробку рослин буряку столового гібереловою кислотою ГK3 у дозі 3 мг/л. 30 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 53/00, A01C 1/00

Мітки: спосіб, виходу, збільшення, маточників, столового, буряку, насіння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110819-sposib-zbilshennya-vikhodu-matochnikiv-i-nasinnya-buryaku-stolovogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збільшення виходу маточників і насіння буряку столового</a>

Подібні патенти