Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, який відрізняється тим, що перерозподіл нормальних реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній і горизонтальній площинах та зміною кута прикладеної сили тяги на крюку.

Текст

Реферат: Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів. Перерозподіл нормальних реакцій здійснюється за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній і горизонтальній площинах та зміною кута прикладеної сили тяги на крюку. UA 110797 U (54) СПОСІБ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ НА МОСТИ ДВОВІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ UA 110797 U UA 110797 U 5 10 15 20 25 Корисна модель може бути використана при розробці конструкцій машин, а також під час їх експлуатації, наприклад в умовах аграрного виробництва. Відомим аналогом є спосіб підвищення тягово-зчіпних властивостей повнопривідних колісних тракторів, які реалізуються зміною кута дії сили тяги на крюку зчіпки трактора (RU № 2264924). До недоліків аналога можна віднести обмеженість його використання, а саме регулювання розподілу навантаження лише за рахунок зміни одного експлуатаційного показника - кута прикладеної сили. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб зниження негативного впливу кінематичної невідповідності трансмісії повнопривідних машин (RU № 2202477). Недоліком найближчого аналога є те, що перерозподіл реакцій ґрунту по ведучим осям трактора пропонується тільки зміною кута дії сили тяги на крюку трактора, що обмежує можливості такого способу в його реалізації і знижує універсальність. Жоден з вище перерахованих методів не дозволяє, знаючи головні експлуатаційні параметри причіпного пристрою, підібрати оптимальні конструктивні параметри, які б забезпечували рівномірний перерозподіл реакцій ґрунту на колеса. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого способу для забезпечення нового технічного результату, який полягає у забезпеченні рівномірного ущільнюючого впливу коліс на ґрунт, або покращення керованості за рахунок збільшення зчіпної сили передніх керованих коліс з ґрунтом. Поставлена задача вирішується тим, що у способі розподілу навантаження на мости двохвісного транспортного засобу, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, згідно з корисною моделлю, перерозподіл реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній і в горизонтальних площинах та шляхом зміни кута прикладеної сили тяги на крюку. Суть корисної моделі полягає у досягненні необхідного відношення k реакцій ґрунту Y1, Y2 на передній і задній мости, яке видно з умов рівноваги агрегату (фіг. 1): k Gl1  Pкр(atg  b) Y1  . Y2 Gl1  Pкр[(a  l)tg  b] Зміна відношення k досягається шляхом підбору конструктивних параметрів a і b та кута 30 35 40 . Для отримання значень a , b і  , які забезпечують необхідне відношення k , треба для кожної конкретної машини побудувати графіки, що відображають залежність між параметрами a і b (це прямі лінії) при різних значеннях кута  (фіг. 2). Параметри a і b можуть змінюватися в реально можливих межах, які визначаються конструкцією конкретної машини. Відкладаючи на графіку конструктивно можливі значення параметрів a і b , отримаємо прямокутник ABCD. Координати будь-якої точки усередині цього прямокутника задовольняють рівнянню (1). Кут  для вибраної точки знаходиться інтерполяцією двох найближчих його значень (наприклад пунктирна лінія для  = 25°). Реалізація корисної моделі можлива при конструюванні машини, а також під час експлуатації за допомогою пристосувань, які б дозволяли змінювати параметри a , b і  для задоволення рівності (1). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, який відрізняється тим, що перерозподіл нормальних реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній і горизонтальній площинах та зміною кута прикладеної сили тяги на крюку. 1 UA 110797 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 23/00, B60D 99/00

Мітки: засобу, спосіб, навантаження, розподілу, транспортного, мости, двовісного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110797-sposib-rozpodilu-navantazhennya-na-mosti-dvovisnogo-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розподілу навантаження на мости двовісного транспортного засобу</a>

Подібні патенти