Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, fe, mg

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, який включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують аквахелати нанометалу Fe та Mg по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного металу) перорально, щоденно, одноразово.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn. Додатково застосовують аквахелати нанометалу Fe та Mg по 0,02 мг (1 мл суміші містить 0,02 мг кожного металу) перорально, щоденно, одноразово. UA 110761 U (12) UA 110761 U UA 110761 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області нанотехнологій і може бути використана в травматології та ортопедії для стимуляції регенерації кісткової тканинах при травмах і переломах. Відомий спосіб полягає в стимуляції регенеративних процесів в кістковій тканині за допомогою застосування суміші наночастин металів та молекул води, як лігандів, комбінація яких утворює наноаквахелати. Аквахелати застосовуються як транспортні системи для перенесення металів крізь клітинні мембрани тканин. Так як кісткова тканина є прикладом нанокомпозиту, регенерацію кісткової системи у вищезгаданому способі стимулюють застосовуючи наноаквахелати металів Ag, Cu, Zn [1]. Недоліком даного способу є те, що для стимуляції обмінних процесів та регенерації кісткової тканини не застосовують аквахелат нанометалу Fe та Mg, як однієї з необхідних складових частин процесу регенерації кістки. Fe відіграє значну роль в процесі росту організму та в процесі побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Залізо необхідне для утворення гемоглобіну, а входячи до складу ферментів (пероксидаза, цитохромоксидаза та ін.), є каталізатором окисних процесів, стимулюючи таким чином обмінні процеси та процеси осифікації безпосередньо. Mg відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин, покращує засвоєння Са та вітамінів групи В. Mg підтримує нормальний перебіг білкового обміну, він необхідний для адекватного засвоєння глюкози, синтезу білків і передачі нервового імпульсу. В організмі Mg допомагає знизити поріг збудливості нервової системи, стимулює імунітет і має протизапальні та протиалергічні властивості. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, в якому регенерацію кісткової тканини при травмах та переломах стимулюють, застосовуючи, окрім наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, аквахелат нанометалу Fe та Mg. Поставлена задача вирішується шляхом перорального застосування водного розчину наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, згідно з корисною моделлю додатково застосовують розчин аквахелату нанометалу Fe та Mg перорально в дозі 1,0 мл одноразово, щоденно, протягом дня (1 мл суміші містить 0,02 мг кожного металу). Приклад Досліди проводили на білих статевозрілих щурах (п=72) масою 200-220 грам, яких утримували на стандартному раціоні віварію. Піддослідних тварин поділили на три групи: І інтактні, II - контрольна група (тварини із травматичним кістковим дефектом), III - тварини із травмою, ліковані сумішшю наноаквахелатів. Тваринам другої та третьої груп за допомогою стоматологічного бору було створено кістковий дефект розміром 2,0 мм в діаметрі у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Рану пошарово ушивали, тваринам проводили антибактеріальну та знеболюючу терапії. Наноаквахелати Ag, Cu, Zn, Fe, Mg вводились перорально за допомогою зонду в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом всього експерименту (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного металу). Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом на 3-ю, 7-у, 14-у та 28-у добу після створення експериментального кісткового дефекту. Утримання тварин та експерименти проводились у відповідності до положень "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей" (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". У сироватці крові вивчали вміст кальцію (за допомогою стандартних наборів реактивів). Математична обробка отриманих даних проводилась у відділі статистичних досліджень Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з використанням статистичних прикладних програм Microsoft Excel 2007 і STATISTICA vlO. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Манна-Уітні. Відмічали подальше лінійне зростання рівня Са на 14-у (+163 %) та 28-у (+168 %) добу у групі лікованих тварин, порівняно з інтактними тваринами. Дані зміни були статистично достовірними у порівнянні і з контрольною групою (див. табл.). 1 UA 110761 U Таблиця Біохімічні зміни репарації кісткової тканини Інтактні 3-й день 7-й день 14-й день 28-й день Лікова- КонтКонттварини Контроль Ліковані Ліковані Контроль Ліковані ні роль роль Са (ммоль/л) 2,2±0,13 3,48±0,17 3,3±0, 3,1*0,2 3,5±0,22 2,4±0,1І 3,6±0,19 2,8±0,1І 3,7±0,21 Показники 5 10 15 Отримані результати свідчать про те, що застосування аквахелату нанометалу Fe та Mg дозволяє збільшити засвоєння Са в організмі тварин за рахунок щоденного перорального введення. Пропонований спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами нанометалів Ag, Cu, Zn, Fe та Mg забезпечує суттєві переваги над відомим, адже додавання аквахелату нанометалу Fe прискорює процеси росту та побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Fe сприяє утворенню гемоглобіну, та прискорює окисні процеси, a Mg покращує засвоєння Са та вітамінів групи В, він необхідний для адекватного засвоєння глюкози, синтезу білків, що в свою чергу забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, який включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують аквахелати нанометалу Fe та Mg по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного металу) перорально, щоденно, одноразово. 20 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00

Мітки: тканини, кісткової, спосіб, регенерації, стимуляції, аквахелатами

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110761-sposib-stimulyaci-regeneraci-kistkovo-tkanini-akvakhelatami-ag-cu-zn-fe-mg.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, fe, mg</a>

Подібні патенти