Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини, що включає внутрішньоплевральне введення протитуберкульозних препаратів пункційно або через дренаж, який відрізняється тим, що спочатку здійснюють промивання порожнини емпієми 0,005 % розчином мірамістину, а потім вводять в неї комбінацію розчину мірамістину з розчинним протитуберкульозним препаратом, причому пункції порожнини проводять щоденно, а в подальшому інтервал між ними збільшують до повної облітерації плевральних листків.

Текст

Спосіб місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини, що включає внут рішньоплевральне введення протитуберкульозних препаратів пункційно або через дренаж, який відрізняється тим, що спочатку здійснюють промивання порожнини емпієми 0,005 % розчином мірамістину, а потім вводять в неї комбінацію розчину мірамістину з розчинним протитуберкульозним препаратом, причому пункції порожнини проводять щоденно, а в подальшому інтервал між ними збільшують до повної облітерації плевральних листків. Корисна модель відноситься до області медицини, а саме: до фтизіатрії і фтизіохірургії, і може бути використана для лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини. Відомі способи місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини [Пилипчук М.С., Петренко В.І. Фтизіатрія: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1998., Перельман М.И., Корякин В.А., Протопопова Н.М. Туберкулез: Учебник. -М.: Медицина, 1990. 304с], які заключаються в промиванні плевральної порожнини і внутрішньоплевральному введенні протитуберкульозних препаратів. Ознаками, що співпадають із суттєвими ознаками запропонованого способу, є промивання плевральної порожнини й внутрішньопорожнинне введення протитуберкульозних препаратів при туберкульозних плевритах та емпіємах плевральної порожнини. Способи-аналоги мають наступні недоліки: необхідність індивідуального підбору антибактеріальних препаратів згідно чутливості мікобактерій туберкульозу - МБТ, низька ефективність лікування туберкульозних плевритів і емпієм плевральної порожнини, викликаних полістійкими штамами МБТ, відсутність імуномодулючого впливу на імунітет хворого. В якості прототипу обрано спосіб місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини, [Пилипчук М.С., Петренко В.І. Фтизіатрія: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1998], який заключається у внутрішньоплевральному введенні розчинних протитуберкульозних препаратів пункційно або через дренаж. Ознаками, що співпадають із суттєвими ознаками запропонованого способу, є: внутрішньоплевральне введення протитуберкульозних препаратів пункційно або через дренаж. Причинами, які перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення ефективності місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини, зниження порогу чутливості МБТ і зменшення термінів лікування хворих, що страждають на туберкульозні плевриті та емпієми плевральної порожнини), є: відсутність терапевтичного ефекту у випадках лікарської стійкості МБТ, відсутність синергічного ефекту при внутрішньопорожнинному введенні розчинів, які містять протитуберкульозні препарати, тривалим курсом терапії особливо при туберкульозних емпіємах плевральної порожнини. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини шляхом використання комплекса протитуберкульозний препарат та мірамістин, причому останній застосовують у вигляді 0,005% розчину, цей комплекс вводять пункційним шляхом або через дренаж в плевральну порожнину, що дозволяє досягнути очікуваного технічного результату: підвищити ефективність місцевого лікування туберкульозних плевритів та емпієм плевральної порожнини, зни CD О) 11061 зити поріг чутливості МБТ, стійких до протитуберкульозних препаратів, півіщити імунітет хворого, знизити тривалість лікування. Поставлена задача рішається тим, що в способі місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини, який включає внутрішньоплевральне введення протитуберкульозних препаратів пункційно або через дренаж, згідно корисної моделі, спочатку здійснюють промивання порожнини емпієми 0,005% розчином мірамістину, а потім вводять в неї комбінацію розчина мірамістину з розчинним протитуберкульозним препаратом, причому пункції порожнини проводять щоденно, а в по дальшому інтервал між ними збільшують до повної облітерації плевральних листків. Розчин мірамістину має антисептичнний вплив на стінку емпієми, а як поверхнево-активна речовина має здатність розрихлювати капсулу МБТ, тим самим покращує інтраклітинне проникнення протитуберкульозних препаратів, підвищуючи їх ефективність, також мірамістин має також імуномодулюючий вплив на імунітет хворого. Між сукупністю суттєвих ознак заявляемого способу і технічним результатом, який може бути досягнутий, проявляється наступний причиннослідчий зв'язок: використання комплексу - 0,005% розчин мірамістину та протитуберкульозний препарат підвищує ефективність місцевого лікування туберкульозних плевритів та емпієм плевральної порожнини, знижує поріг чутливості МБТ при їх полістійкості до протитуберкульозних препаратів, має імуномодулюючий вплив на імунітет хворого, зменшує тривалість курсу терапії, також забезпечує отримання того ж лікувального ефекту, що і в способі - прототипі, за відсутності перелічених ознак технічний результат недосяжний. Спосіб здійснюють наступним чином. Перед початком лікування хворому на емпієму плевральної порожнини проводять рентгеноскопію органів грудної клітки, під час якої в проекції порожнини плеврита або емпієми відмічають найбільш оптимальну точку для її пункції. По залишеній на шкірі мітці пункційною голкою виконують прокол грудної клітки до отримання ексудату. Далі вміст порожнини максимально видаляють і останню багатократно промивають 0,005% розчином мірамістину до прозорого ексудату. Далі в порожнину вводять розчин мірамістину в комбінації з розчинним протитуберкульозним препаратом в загальноприйнятих дозуваннях. Пункції порожнини плеврита або емпієми спочатку проводять щоденно, а по мірі її санації та зменшенні об'єму інтервал між ними збільшують до повної облітерації плевральних листків. Якщо перебіг емпієми ускладнився утворенням бронхо-плевральної нориці, проводять торакоцентез і дренування плевральної порожнини. При цьому дренаж встановлюють в нижньому її відділі і підключають до аспіраційної системи триампульна система, водяний відсмоктувавч, безінерційний відсмоктувач. Промивання порожнини емпієми розчином мірамістину в цьому випадку здійснюють через дренаж 1-2 рази на день. Кількість розчину при промиванні підбирають інди відуально і в залежності від висоти розташування бронхо-плевральної нориці - при наповненні розчином порожнини емпієми і попаданні його в норицю у хворого з'являється кашель, а в роті лікарскьий присмак. Після промивання в порожнину вводять комплекс - 0,005% розчин мірамістину + розчинний протитуберкульозний препарат в загальноприйнятих дозуваннях і дренаж пережимають на 1 годину. При ускладненому перебігу емпієми паралельно з дренуванням можливо і введення мікродренажу в верхньому її полюсі, де встановлюють мікроіригатор. Шляхом діалізу плевральної порожнини через верхній ірригатор розчин мірамістину постійно крапельне зрошує стінки порожнини емпієми, а через нижній дренаж йде віттік ексудату. Кількість розчину мірамістину при цьому способі лікування досягає 2-х, - 3-х літрів на день. Один раз на день через мікроірригатор вводять розчинний протитуберкульозний препарат в загальноприйнятих дозуваннях, при цьому зрошення мірамістином тимчасово припиняють, а дренаж пережимають на 1 - 2 години. Термін санації туберкульозних емпієм значно великий, при цьому необхідно стежити за станом дренажного отвору. У випадку формування плевро-торакальної нориці дренажну трубку необхідно видалити, а норицю ушити лігатурою. В майбутньому дренування можна здійснюють в другій ділянці грудної клітки. При терапії туберкульозних емпієм, ускладнених бронхо-плевральною норицею, дуже важливе значення має санація і лікування самої бронхіальної нориці, оскільки від швидкості її загоювання залежать терміни розправлення тканини легені та облітерації ураженої плевральної порожнини. В цьому зв'язку паралельно необхідно проводити лікування і з боку бронхіального дерева шляхом інгалювання 0,005% розчину мірамістину, ендотрахеальними вливаннями або під час лікувальної бронхоскопії. В розчин мірамістину треба ввести розчинний протитуберкульозний препарат. Застосування способу ілюструється наступним клінічним прикладом. Приклад. Хворий В., 46 років, знаходився на стаціонарному лікуванні в легенево-хірургічному відділенні з діагнозом лівостороння хронічна туберкульозна емпієма плевральної порожнини з бронхоплевральною норицею. МБТ (+). П'ять місяців тому був госпіталізований в протитуберкульозний диспансер з діагнозом гостра туберкульозна емпієма лівої плевральної порожнини з бронхоплевральною норицею, МБТ(+). В диспансері хворому на тлі антибактеріальної та інтенсивної патогенетичної терапії здійснюється санація порожнини емпієми пункційним шляхом і дренуванням. Порожнина емпієми промивалась антисептиками, і вводились спочатку стрептоміцин, потім канаміцин. В ексудаті бактеріологічне виявлені МБТ, стійкі до 4 протитуберкульозних препаратів. Проводима терапія і санація порожнини емпієми ефекту не дали, бактеріовиділення тривало. Пацієнт переведений в легенево-хірургічне відділення, де курс антибактеріальної терапії і патогенетичної терапії тривав і після повторного дренування порожнини емпієми, проводилась її санація запропо 11061 нованим способом В результаті лікування через 2 МІСЯЦІ вдалося стабілізувати процес і добитися стерильності ексудату з припиненням бактерювиділення Хворому виконана плевректомія з ушиванням бронхоплевральної нориці Післяопераційний період протікав без ускладнень, ліва легеня розпрямилась, плевральна порожнина повністю облітерувалась Через 2,5 МІСЯЦІ хворий був виписаний і направлений на санаторне лікування Запропонованим способом було проліковано 17 хворих на гостру і хронічну туберкульозну емпієми плевральної порожнини При аналізі результатів лікування відмічалась більш рання санація плевральної порожнини з припиненням бактерювиділення - в середньому на ЗО днів, більший про Комп'ютерна верстка Д Дорошенко 6 цент облітерації порожнин - 85% - в основній групі і 65% - в контрольній Тривалість лікування хворих основної групи була в середньому на 18 днів короче Наведені приклади підтверджують ефективність використання запропонованого способу у хворих, що страждають на туберкульозні емпієми плевральної порожнини - більш рання санація і облітерація плевральної порожнини, припинення бактерювиділення, а також скорочення термінів стаціонарного лікування Спосіб може бути використаний для консервативної терапії хворих на туберкульозні емпієми плевральної порожнини, особливо у пацієнтів з полірезистентністю МБТ до антибактеріальних препаратів Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м К и ї в - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for local treatment of tuberculous empyema of pleural cavity

Автори англійською

Hryshyn Mykhailo Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ местного лечения туберкулезных эмпием плевральной полости

Автори російською

Гришин Михаил Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 31/00

Мітки: лікування, місцевого, спосіб, туберкульозних, емпієм, плевральної, порожнини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11061-sposib-miscevogo-likuvannya-tuberkuloznikh-empiehm-plevralno-porozhnini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб місцевого лікування туберкульозних емпієм плевральної порожнини</a>

Подібні патенти