Комбінований пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів

Номер патенту: 110584

Опубліковано: 10.10.2016

Автор: Бернацький Віктор Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, розміщених навколо основного циліндричного корпусу з пропелерами всередині, який відрізняється тим, що за межами циліндричного корпусу додатково використовуються пропелери, які розміщені на одній горизонтальній осі з пропелерами, розміщеними в основному циліндричному корпусі, і пристрій приводиться в дію внаслідок одночасового впливу потоку урагану на пропелери, розміщені в основному циліндричному корпусі, і на пропелери, розміщені за межами циліндричного корпусу.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 110584 U UA 110584 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області штучної зміни погодних умов, і може бути використана для ослаблення і боротьби з ураганами та іншими стихійними процесами в атмосфері біля поверхні Землі. Відомо пристрій для боротьби з ураганами [1], взятий як аналог. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів розміщених на осях в циліндричних корпусах. На вході і виході повітряного потоку пропелерів розміщено каплеподібні обтікачі. На рівні циліндричних корпусів, на горизонтальних осях розміщені дві S-подібні пластини, на які діє горизонтальний потік урагану. Обертальний рух від них передається на осі з вентиляторами. Вентилятори створюють потік повітря, напрямлений проти потоку урагану. Це приводить до зменшення енергії урагану. Недоліком вказаного пристрою є те, що при роботі пристрою охоплюється відносно невелика зона повітряної маси урагану. Ефективність роботи пристрою буде не високою. Тому потрібно використовувати велику кількість пристроїв на шляху урагану. Вказаний недолік компенсується в пристрої із збільшеною зоною дії проти ураганів [2], взятого як прототип. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів. Ці корпуси розміщені навколо основного циліндричного корпусу з пропелерами всередині. Пристрій приводиться в дію горизонтальним потоком, урагану, діючого на систему пропелерів в основному циліндричному корпусі. З метою збільшення обертового моменту сили, який передається на вісь з пропелерами в основному циліндричному корпусі, запропоновано комбінований пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів. В даному пристрої за межами циліндричного корпусу додатково використовуються пропелери, які розміщені на одній горизонтальній осі з пропелерами, розміщеними в основному циліндричному корпусі. Пристрій приводиться в дію внаслідок одночасового впливу потоку урагану на пропелери розміщені в основному циліндричному корпусі, і на пропелери розміщені за межами циліндричного корпусу. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності боротьби з ураганами. Поставлена задача вирішується тим, що в комбінованому пристрої із збільшеною зоною дії проти ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, розміщених навколо основного циліндричного корпусу з пропелерами всередині, за межами циліндричного корпусу додатково використовуються пропелери, які розміщені на одній горизонтальній осі з пропелерами, розміщеними в основному циліндричному корпусі, і пристрій приводиться в дію внаслідок одночасного впливу потоку урагану на пропелери, розміщені в основному циліндричному корпусі, і на пропелери, розміщені за межами циліндричного корпусу. На кресленні приведено переріз запропонованого комбінованого пристрою із збільшеною зоною дії проти ураганів. Введені наступні позначення: пропелери - 1, закріплені на осі - 2 в основному циліндричному корпусі - 3, вентилятори - 4, розміщені в додаткових циліндричних корпусах - 5 на осях - 6 з каплеподібними об тікачами - 7 та - 8, осі - 9, через які обертальний рух передається від осі - 2 на осі - 6, розміщені в циліндричних корпусах - 5, система кріплення 10, повітряний потік урагану - 11, пропелери - 12 розміщені на одній горизонтальній осі - 2 з пропелерами - 1, розміщеними в основному циліндричному корпусі - 3. Зменшення енергії ураганів відбувається наступним чином: Горизонтальний потік урагану 11, діючи на пропелери - 1 в основному циліндричному корпусі - 3 приводить в обертальний рух горизонтальну вісь - 2. Одночасно цей самий горизонтальний потік діє на додаткові пропелери 12, приводячи їх в обертальний рух. При цьому збільшується обертальний момент сили, який діє на вісь - 2. За допомогою осей - 9 цей рух передається на осі - 6, розміщені в додаткових циліндричних корпусах - 5. Обертаючись в циліндричних корпусах - 5, вентилятори - 4 створюють потік повітря напрямлений проти потоку повітряної маси урагану. Дякуючи тому, що на вісь - 2 одночасно діє обертання пропелерів - 1 та - 12, збільшується обертовий момент сили, який передається на вісь з пропелерами в основному циліндричному корпусі. Ефективність роботи пристроїв буде зростати. При цьому енергія горизонтального потоку урагану зменшується під дією повітряного потоку вентиляторів - 4 розміщених в циліндричних корпусах-5, навколо основного циліндричного корпусу - 3 з пропелерами - 1 всередині. Таким чином, запропонований пристрій має високу ефективність боротьби з ураганами. Це досягається тим, що за межами основного циліндричного корпусу, додатково використовуються пропелери, які розміщені на одній горизонтальній осі з пропелерами розміщеними в основному циліндричному корпусі. При цьому відбувається збільшення обертового моменту сили, який 1 UA 110584 U 5 передається на вісь з пропелерами в основному циліндричному корпусі. Як наслідок, зростає обертовий момент сили, який діє на осі з вентиляторами, які розміщені в додаткових циліндричних корпусах. Використання сукупності пристроїв, розміщених горизонтально дає можливість суттєво зменшувати енергію ураганів та їх руйнівну силу. Використані джерела при складанні заявки 1. Бернацький В.А. Пристрій для боротьби з ураганами. Патент України на корисну модель № 83762 від 25.09. 2013, Бюл. № 18. 2. Бернацький В.А. Пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів. Патент України на корисну модель № 10813 від 10.08.2015, Бюл. № 15. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Комбінований пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, розміщених навколо основного циліндричного корпусу з пропелерами всередині, який відрізняється тим, що за межами циліндричного корпусу додатково використовуються пропелери, які розміщені на одній горизонтальній осі з пропелерами, розміщеними в основному циліндричному корпусі, і пристрій приводиться в дію внаслідок одночасового впливу потоку урагану на пропелери, розміщені в основному циліндричному корпусі, і на пропелери, розміщені за межами циліндричного корпусу. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Bernatskyi Viktor Antonovych

Автори російською

Бернацкий Виктор Антонович

МПК / Мітки

МПК: A01G 15/00, B01F 7/22

Мітки: зоною, збільшеною, комбінований, ураганів, пристрій, дії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110584-kombinovanijj-pristrijj-iz-zbilshenoyu-zonoyu-di-proti-uraganiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів</a>

Подібні патенти