Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини, що включає внутрішньоплевральне введення комбінації антисептичних і антибактеріальних препаратів, який відрізняється тим, що як антисептик використовують препарат мірамістин у вигляді 0,005 % розчину, який вводять в поєднанні з антибіотиками, до яких збережена чутливість патогенної мікрофлори пункційним шляхом або через дренаж в плевральну порожнину.

Текст

Спосіб місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини, що включає внутрішньоплевральне введення комбінації антисептичних і антибактеріальних препаратів, який відрізняється тим, що як антисептик використовують препарат мірамістин у вигляді 0,005 % розчину, який вводять в поєднанні з антибіотиками, до яких збережена чутливість патогенної мікрофлори пункційним шляхом або через дренаж в плевральну порожнину. Корисна модель відноситься до області медицини, а саме: до пульмонології і торакальної хірургії, і може бути використана для лікування неспецифічних плевритів та емпієм плевральної порожнини. Відомі способи місцевого лікування плевритів та емпієм плевральної порожнини [Болезни органов дыхания: Руководство для врачей в 4 т. Под ред. Палеева Н.Р., Т.2. Частная пульмонология /Алексеева М.И., Ворохов А.И., Замотав И.П. и др. - М.: Медицина, 1989. - 512 с , Соколов В.А. Плевриты. - Екатеринбург: Изд-во «Баско», 1998. - 240 с ] , які заключаються в промиванні плевральної порожнини і внутрішньо-плевральному введенні антибіотиків і антисептиків. Ознаками, що співпадають з суттєвими ознаками запропонованого способу, є промивання плевральної порожнини і внутрішньо-порожнинне введення антибіотиків і антисептиків при неспецифічних плевритах та емпіємах плевральної порожнини. Способи-аналоги мають наступні недоліки: необхідність індивідуального підбору антибіотиків згідно чутливості патогенної мікрофлори, низька ефективність лікування неспецифічних плевритів і емпієм плевральної порожнини, викликаних полістійкими штамами неспецифічної мікрофлори, відсутність імуномодулюючого впливу на імунітет хворого. В якості прототипу обрано спосіб місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини [Болезни органов дыхания: Руководство для врачей в 4 т. Под ред. Палеева Н.Р., Т.2. Ча стная пульмонология / Алексеева М.И., Ворохов А.И., Замотав И.П. и др. - М.: Медицина, 1989. 512 с ] , який заключається у внутрішньоплевральному введенні антисептиків - хлоргексидину, діоксидіну та антибіотиків широкого спектру дії пункційно або через дренаж. Ознаками, що співпадають з суттєвими ознаками запропонованого способу, є: внутрішньоплевральне введення комбінації антисептичних і антибактеріальних препаратів. Причинами, які перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення ефективності місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини, зниження порогу чутливості неспецифічної патогенної мікрофлори, які стали причиною цих захворювань, зменшення термінів лікування хворих, що страждають на неспецифічні емпієми плевральної порожнини), є: відсутність терапевтичного ефекту у випадках лікарської стійкості неспецифічної патогенної мікрофлори, відсутність синергічного ефекту при внутрішньо-порожнинному введенні розчинів, які містять антисептик і антибіотик, можливість розвитку побічних реакцій, пов'язаних з непереносимістю антибіотиків і антисептиків, тривалим курсом терапії, особливо при неспецифічних емпіємах плевральної порожнини. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини шляхом заміни різних антисептиків на препарат мірамістин, який застосовують один або в сполученні з антибіотиками широкого спектру дії, що 1 ю 11057 Кількість розчину при промиванні підбирають дозволяє досягнути очікуваного технічного резульіндивідуально в залежності від висоти розташутату: підвищити ефективність місцевого лікування вання бронхо-плевральної нориці - при наповненні неспецифічних емпієм плевральної порожнини, розчином порожнини емпієми і попаданні його в знизити поріг чутливості патогенної неспецифічної норицю у хворого з'являється кашель, а в роті мікрофлори, стійких до антибактеріальних препалікарський присмак. Після промивання в порожниратів, підвищити імунітет хворого, знизити трину вводять розчин антибіотику згідно чутливості до валість лікування. патогенної мікрофлори і дренаж пережимають на Поставлена задача рішається тим, що в спо1 годину. собі місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини, який включає внутрішньоПри ускладненому перебігу емпієми параплевральне введення комбінації антисептичних і лельно з дренуванням можливо введення мікродантибактеріальних препаратів, згідно корисної ренажу в верхньому її полюсі, де встановлюють моделі, в якості антисептику використовують премікроіригатор. Шляхом діалізу плевральної порожпарат мірамістин у вигляді 0,005% розчину, який нини через верхній ірригатор розчин мірамістину вводять в поєднанні з антибіотиками, до яких збепостійно крапельне зрошує стінки порожнини режена чутливість патогенної мікрофлори емпієми, а через нижній дренаж йде відтік ексудапункційним шляхом або через дренаж в плевральту. Один - два рази на день через мікроірригатор ну порожнину. вводять антибіотики, при цьому зрошення мірамістином тимчасово припиняють, а дренаж Розчин мірамістину має антисептичний вплив пережимають на 1-2 години. на стінку порожнини, а як поверхнево-активна речовина має здатність розрихлювати капсулу патоПри терапії емпієм, ускладнених бронхогенних мікроорганізмів, тим самим покращити інплевральною норицею, дуже важливе значення траклітинне проникнення антибіотиків, підвищуючи має санація і лікування самої бронхіальної нориці, їх ефективність. Мірамістин має також оскільки від швидкості його загоювання залежать імуномодулюючий вплив на імунітет хворого. терміни розправлення тканини легені та облітерації ураженої плевральної порожнини. В цьоМіж сукупністю суттєвих ознак заявляемого му зв'язку зрошення устя нориці тільки з боку способу і технічним результатом, який може бути плевральної порожнини недостатньо і паралельно досягнутий, проявляється наступний причиннонеобхідно проводити лікування ії з боку слідчий зв'язок: використання 0,005% розчину бронхіального дерева шляхом інгалювання 0,005% мірамістину підвищує ефективність місцевого розчину мірамістину, ендотрахеальними вливанлікування неспецифічних емпієм плевральної понями або під час лікувальної бронхоскопії. рожнини, знижує поріг чутливості патогенної мікрофлори при їх полістійкості до антибіотиків, Спосіб може бути також застосований при має імуномодулюючий вплив на імунітет хворого, післяопераційному плевриті та емпіємі, парапневзменшує тривалість курсу терапії, а також забезманичному плевриті, різних видах ексудативних печує отримання того ж лікувального ефекту, що і плевритів і трасудації в плевральну порожнину з в способі-прототипі, за відсутності перелічених метою профілактики їх інфікування. Показаннями ознак технічний результат недосяжний. для застосування запропонованого способу є також малий травматичний гемоторакс і гемоторакс, Спосіб здійснюють наступним чином. що згорнувся. Перед початком лікування хворому на неспецифічну емпієму плевральної порожнини провоЗастосування способу ілюструється наступним дять рентгеноскопію органів грудної клітки, під час клінічним прикладом. якої в проекції порожнини емпієми відмічають найПриклад більш оптимальну точку для її пункції. По залиХворий М., 51 роки, знаходився в легеневошеній на шкірі мітці пункційною голкою виконують хірургічному відділенні протитуберкульозного диспрокол грудної клітки до отримання ексудату. Далі пансеру з діагнозом: гостра неспецифічна емпієма вміст порожнини емпієми максимально видаляють правої плевральної порожнини з бронхіальною і останню багатократно промивають 0,005% рознорицею. Надійшов зі скаргами на високу темпечином мірамістину до прозорого ексудату. В майратуру тіла до 39,7° С, кашель з виділенням бутньому, після отримання результатів антигнійного мокротиння, загальну слабкість, задишку біотикограми видаленого ексудату, введення в спокої, біль в правій половині грудної клітки. мірамістину доцільно сполучати з антибіотиками, Хворів протягом 14 днів, коли з'явились вище педо яких збережена чутливість патогенної релічені скарги. При надходженні у відділенні мікрофлори. Пункції порожнини емпієми спочатку рентгенологічне в правій половині грудної клітки проводять щоденно, а по мірі її санації та зменвизначалось тотальне колабування легені, в плевшення об'єму інтервал між ними збільшують до ральній порожнині відмічався горизонтальний повної облітерації плевральних листків. рівень рідини до 3 ребра. Хворому було виконано торакоцентез правої плевральної порожнини з її Якщо перебіг емпієми ускладнився утворендренуванням та активною аспірацією ексудату. ням бронхо-плевральної нориці, проводять тораБактеріологічне в ексудаті виявлено гемолітичний коцентоз і дренування плевральної порожнини. стрептокок, чутливий до трьох із десяти При цьому дренаж встановлюють в нижньому її досліджених антибіотиків. Пацієнту на тлі відділі і підключають до аспіраційної системи інтенсивної антибіотикотерапії і комплексного патриампульна система, водяний відсмоктувач, безтогенетичного лікування здійснювалась санація інерційний відсмоктувач. Промивання порожнини порожнини емпієми запропонованим способом, емпієми розчином мірамістину в цьому випадку паралельно вводився розчин мірамістину у вигляді здійснюють через дренаж 2-3 рази на день. інгаляцій і шляхом лікувальних бронхоскопій. Через 20 днів лікування у хворого відмічалось закриття бронхо-плевральної нориці. Дренаж було видалено, і місцеве лікування здійснювалось пункційний способом. Через 54 дні після початку лікування права легеня повністю розправилась, порожнина емпієми облітерувалась. Хворий був виписаний на амбулаторне лікування під спостереження пульмонолога за місцем мешкання. Запропонованим способом було проліковано 23 хворих на неспецифічний плеврит та гостру емпієму плевральної порожнини. Аналіз результатів лікування показав, що порожнина емпієми повністю облітерувалась у 87% пацієнтів основної групи, які лікувалися запропонованим способом і у 72% контрольної, що лікувались без використання мірамістину. Терміни госпіталізації хворих основної групи в стаціонарі Комп'ютерна верстка М. Клюкін 11057 становили 53,4+24,2 доби, контрольної - 68,5±29,7. Таким чином, перехід процесу в хронічну фазу перебігу спостерігався у більшої кількості пацієнтів контрольної групи. Тривалість стаціонарного лікування у хворих основної групи була в середньому на 15 днів більше. Наведені приклади підтверджують ефективність використання запропонованого способу у хворих, що страждають на неспецифічні плеврити та емпієми плевральної порожнини - більш рання санація і облітерація плевральної порожнини, менший процент переходу гострих плевритів та емпієм в хронічну фазу перебігу, скорочення термінів стаціонарного лікування. Спосіб може бути використаний для консервативної терапії хворих на неспецифічні плеврити і емпієми плевральної порожнини. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for local treatment of non-specific empyema of pleural cavity

Автори англійською

Hryshyn Mykhailo Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ местного лечения неспецифических эмпием плевральной полости

Автори російською

Гришин Михаил Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: плевральної, лікування, неспецифічних, місцевого, спосіб, порожнини, емпієм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11057-sposib-miscevogo-likuvannya-nespecifichnikh-empiehm-plevralno-porozhnini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб місцевого лікування неспецифічних емпієм плевральної порожнини</a>

Подібні патенти