Пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин, що містить резервуар для вирощування гідробіонтів, джерело світла, компресор, розпилювач повітря, систему трубопроводів, насос, тонкошаровий відстійник, додатковий резервуар для культивування рослин, що розміщений на поверхні води резервуара, призначеного для культивування гідробіонтів, який відрізняється тим, що містить альтернативне джерело енергії як сонячну батарею, колону для озонування та озонатор і мобільні садки в кожному з резервуарів, для одночасного вирощування п'явок та раків сумісно з рибою.

Текст

Дивитися

Реферат: Пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин містить резервуар для вирощування гідробіонтів, джерело світла, компресор, розпилювач повітря, систему трубопроводів, насос, тонкошаровий відстійник, додатковий резервуар для культивування рослин, що розміщений на поверхні води резервуара, призначеного для культивування гідробіонтів. Пристрій містить альтернативне джерело енергії як сонячну батарею, колону для озонування та озонатор і мобільні садки в кожному з резервуарів, для одночасного вирощування п'явок та раків сумісно з рибою. UA 110565 U (12) UA 110565 U UA 110565 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв, призначених для інтенсивного вирощування гідробіонтів (риба, раки, п'явки) і рослин в системах (пристроях) замкнутого водопостачання (ПЗВ). Даний пристрій може бути застосований в рибництві, тепличному господарстві, рибальстві (для довготривалого утримання живої виловленої риби) а також торгівлі і інших галузях народного господарства, де необхідно довготривало зберігати живі гідробіонти і вирощувати рослини. Відомий пристрій замкнутого водопостачання (Ю.А. Привезенцев. Выращивание рыб в малых водоемах. - М.: "Колос", 2000. - 126 с.), що містить резервуар, призначений для утримання гідробіонтів, фільтри для очищення води від продуктів життєдіяльності живих організмів, насосне устаткування. Недоліком є складність конструкції та експлуатації, високе споживання енергії. Найбільш близьким по суті і результату, що досягається, є пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин (UA 74880 А01К 63/04; А01G 33/00; А01G 31/00), що містить резервуар для вирощування гідробіонтів, джерело світла, компресор, розпилювач повітря, систему трубопроводів, насос, тонкошаровий відстійник, додатковий резервуар для культивування рослин, що розміщений на поверхні води резервуара, призначеного для культивування гідробіонтів. Недоліком відомої конструкції є високе споживання енергії, відсутність озонування, відсутня технологічна можливість одночасного використання декількох гідробіонтів. Задачею, що вирішується заявленою корисною моделлю, є зниження споживання енергії, одночасне вирощування декількох гідробіонтів, озонування води. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій містить альтернативне джерело енергії як сонячну батарею, колону для озонування та озонатор і мобільні садки в кожному з резервуарів, для одночасного вирощування п'явок та раків сумісно з рибою. Загальними ознаками пристрою, що заявляється, є резервуар для вирощування гідробіонтів, джерело світла, компресор, розпилювач повітря, систему трубопроводів, насос, тонкошаровий відстійник, додатковий резервуар для культивування рослин, що розміщений на поверхні води резервуара, призначеного для культивування гідробіонтів. Відмінною ознакою пристрою, що заявляється, є альтернативне джерело енергії, як сонячна батарея, колона для озонування та озонатор і мобільні садки в кожному з резервуарів, для одночасного вирощування п'явок та раків сумісно з рибою. За наявними у авторів відомостями сукупність ознак, що заявляються і характеризують суть корисної моделі, не відома на даному рівні техніки. Суть корисної моделі, що заявляється, не випливає явно з відомого авторам рівня техніки. Сукупність ознак, що характеризують відомі рішення, не забезпечує досягнення нових результатів і тільки наявність перерахованих вище відмінних ознак забезпечує одержання нового, більш високого технічного результату. Корисна модель пояснюється кресленням, де приведена схема пристрою для замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин. Згідно з яким, установка замкнутого водопостачання має резервуар 1 для культивування гідробіонтів - риби та раків, п'явок 13, механічний 2 та біологічний 3 фільтри, насос 4, контейнери з рослинами (листя салатів, суниця, овочі тощо) 5, рефлектор 6, колону для озонування 8 та озонатор 7, колону для аерації 9, 10, лінію водопостачання очищеної води 11, боковий потік 12, раки 13, додаткове джерело енергії, сонячна батарея 14. Пристрій працює наступним чином. Резервуар з гідробіонтами наповнюється водою, вода надходить до контейнерів 5 з гравієм, де культивуються листя салатів, овочі тощо, з контейнерів вода надходить до механічного 2 та біологічного 3 фільтрів, після чого очищена вода насосом 4 подається до колон 8, 9, де озонується та збагачується киснем - аерується. Після проходженням послідовних рівнів очищення вода надходить до резервуара з гідробіонтами 1. Впродовж всього циклу на кожній стадії рослини "накопичують" необхідну кількість органічних речовин з води після життєдіяльності гідробіонтів, вода очищується поступово шляхом фільтрів та циркуляційним шляхом знову надходить до резервуара 1. За умов перепадів електроенергії або механічних проблем у схемі є додаткове джерело енергії - сонячна батарея 14. Продукти життєдіяльності риб містять поживні речовини для рослин, не є токсичними для самих риб. Рослини поглинають ці речовини, що забезпечує їм необхідне харчування, і тим самим, очищають воду для риб (при цьому рослини і риби ростуть більш активно). Очищена вода повертається назад до риб, потім цикл повторюється. Ґрунтом для рослин в даному випадку використовується самий звичайний керамзит або гравій. 1 UA 110565 U 5 10 15 Рослини і керамзит виконують роль біологічного фільтра. У зв'язку з цим можна збільшити кількість утримання риб в ємності без ризику їх захворювання або отруєння продуктами життєдіяльності. Вода додається лише в міру поглинання рослинами, випаровування в повітрі або видалення біомаси з системи. Відходи життєдіяльності риб є чудовим натуральним добривом для овочів або квітів. Значно підвищується врожайність і прискорюється дозрівання плодів. У помідорах, вирощених на аквапоніці, вміст нітратів зазвичай менше в п'ять-десять разів, ніж у кращих ґрунтових, а смак і аромат нічим не поступається. В процесі своєї життєдіяльності риби виділяють у воду велику кількість аміаку. Аміак небезпечний для риб, але бактерії, які селяться в субстраті (керамзит, гравій і т.д.), переробляють аміак на менш безпечний нітрит, а нітрити бактерії переробляють в нітрат. Нітрат у свою чергу споживається рослинами, забезпечуючи рибам чисту воду (симбіоз). Отже, немає необхідності вносити хімічні елементи, а потрібно лише періодично годувати рибу. Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана як пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин, що містить резервуар для вирощування гідробіонтів, джерело світла, компресор, розпилювач повітря, систему трубопроводів, насос, тонкошаровий відстійник, додатковий резервуар для культивування рослин, що розміщений на поверхні води резервуара, призначеного для культивування гідробіонтів, який відрізняється тим, що містить альтернативне джерело енергії як сонячну батарею, колону для озонування та озонатор і мобільні садки в кожному з резервуарів, для одночасного вирощування п'явок та раків сумісно з рибою. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 33/00, A01K 63/04, A01G 31/00

Мітки: комбінованого, водопостачання, вирощування, рослин, пристрій, замкнутого, інтенсивного, гідробіонтів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110565-pristrijj-zamknutogo-vodopostachannya-dlya-kombinovanogo-intensivnogo-viroshhuvannya-gidrobiontiv-i-roslin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій замкнутого водопостачання для комбінованого інтенсивного вирощування гідробіонтів і рослин</a>

Подібні патенти