Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб місцевого лікування абсцесів легень, що включає внутрішньопорожнинне введення комбінації антисептичних препаратів чи антибіотиків пункційним шляхом або мікродренуванням, який відрізняється тим, що як антисептик використовують 0,005 % розчин мірамістину, яким спочатку промивають порожнину, а потім вводять його в порожнину один або в сполученні з антибіотиками широкого спектра дії, причому пункції проводять 2-3 рази на тиждень, а по мірі санації і зменшення порожнини інтервал між ними збільшують.

Текст

Спосіб місцевого лікування абсцесів легень, що включає внутрішньопорожнинне введення комбінації антисептичних препаратів чи антибіотиків пункційним шляхом або мікродренуванням, який відрізняється тим, що як антисептик використовують 0,005 % розчин мірамістину, яким спочатку промивають порожнину, а потім вводять його в порожнину один або в сполученні з антибіотиками широкого спектра дії, причому пункції проводять 23 рази на тиждень, а по мірі санації і зменшення порожнини інтервал між ними збільшують. Корисна модель відноситься до області медицини, а саме: до пульмонології і торакальної хірургії, і може бути використана для лікування гострих та хронічних абсцесів легень. Відомі способи місцевого лікування абсцесів легень [Болезни органов дыхания: Руководство для врачей в 4 т. Под ред. Палеева Н.Р., Т.2. Частная пульмонология / Алексеева М.И., Борохов А.И., Замотав И.П. и др. - М.: Медицина, 1989. 512 с. 4 с , Федоров Б.П., Воль-Эпштейн Г.Л. Абсцессы легких М.: Медицина, 1976.], які заключаються в місцевому внутрішньопорожнинному введенні антибіотиків і антисептиків. Ознаками, які співпадають із суттєвими ознаками запропонованого способу, є внутрішньопорожнинне введення антибіотиків, і антисептиків при абсцесі легені. Способи-аналоги мають наступні недоліки: необхідність індивідуального підбору антибіотиків згідно чутливості патогенної мікрофлори, особливо викликаних полістійкими штамами неспецифічної мікрофлори, низьку ефективність лікування абсцесу легені, відсутність імуномодулюючого впливу на імунітет хворого. В якості прототипу обрано спосіб місцевого лікування абсцесів легень [Болезни органов дыхания: Руководство для врачей в 4 т. Под ред. Палеева Н.Р., Т.2. Частная пульмонология / Алексеева М.И., Борохов А.И., Замотав И.П. и др. - М.: Медицина, 1989. - 512 с ] , який заключається у эндобронхиальном і внутрішньо-порожнинному введенні антисептика діоксидину, чи антибіотиків широкого спектру дії. Ознаками, які співпадають із суттєвими ознаками запропонованого способу, є: внутрішньопорожнинне введення комбінації антисептичних препаратів чи антибіотиків пункційним шляхом або мікродренуванням. Причинами, які перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення ефективності місцевого лікування абсцесів легень, зниження порогу чутливості неспецифічної патогенної мікрофлори, що стала причиною цієї хвороби, зменшення термінів лікування) є: відсутність терапевтичного ефекту у випадках лікарської стійкості неспецифічної патогенної мікрофлори, відсутність синергічного ефекту при внутрішньопорожнинному введенні розчинів, які містять антисептик і антибіотик, відсутність імуномодулюючого впливу на імунітет хворого, тривалий курс терапії. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу місцевого лікування абсцесів легень шляхом заміни різних антисептиків на препарат мірамістин, який застосовують у вигляді 0,005% розчину і вводять пункційним шляхом або мікродренуванням порожнин один або в сполученні з антибіотиками широкого спектру дії, що дозволяє досягнути очікуваного технічного результату: підвищити ефективність місцевого лікування абсцесу легені, знизити поріг чутливості патогенної неспецифічної мікрофлори, стійкий до антибактеріальних препаратів, підвищити імунітет хворого, зменшити тривалість лікування цих хворих. Поставлена задача рішається тим, що в спо (О ю О) 11056 собі місцевого лікування абсцесів легень, який включає внутрішньо-порожнинне введення комбінації антисептичних препаратів чи антибіотиків пункційним шляхом або мікродренуванням, згідно корисної моделі, в якості антисептику використовують 0,005% розчин мірамістину, яким спочатку промивають порожнину, а потім вводять в неї один або в сполученні з антибіотиками широкого спектру ди, причому пункції проводять 2-3 рази на тиждень, а по мірі санації і зменшення порожнини, інтервал між ними збільшують Розчин мірамістину має антисептичнний вплив на стінку порожнини, а як поверхнево-активна речовина, має здатність розрихлювати капсулу патогенних мікроорганізмів, тим самим покращувати проникнення в них антибіотиків, підвищуючи їх ефективність Мірамістин має також імуномодулюючий вплив на імунітет хворого Між сукупністю суттєвих ознак заявляемого способу і технічним результатом, який може бути досягнутий, проявляється наступний причиннослідчий зв'язок використання 0,005% розчину мірамістину підвищує ефективність місцевого лікування абсцесу легені, знижує поріг чутливості патогенноїмікрофлори при їх ПОЛІСТІЙКОСТІ до антибіотиків, зменшує тривалість курсу терапії, використання 0,005% розчину мірамістину забезпечує отримання того ж лікувального ефекту, що і в способі-прототипі, за відсутності перелічених ознак технічний результат недосяжний Спосіб здійснюють наступним чином Лікування починають з рентгеноскопії органів грудної клітки, під час якої ретельно визначається топографія порожнини, її розміри і глибина розташовані по відношенню до плеври Після рентгеноскопії на шкірі грудної клітки хворого встановлюється мітка, найбільш зручна для пункції порожнини По наміченій точці під місцевою анестезією виконують плевральну пункцію і далі голку вводять в порожнину деструкції Критерієм нахождения просвіта голки в порожнини є виділення гнійного вмісту і повітря при зворотній тракци поршня шприца Після максимального видалення гною порожнину промивають 0,005% стерильним розчином мірамістину Об'єм промиваємого розчину залежить від розмірів порожнини, але в середньому становить 3,0-5,0мл Промивання здійснюють декілька раз до чистого вмісту, після чого голка видаляється Якщо під час пункції у хворого з являється кашель з лікарським присмаковим в роті, маніпуляцію слід негайно припинити, голку видалити, а хворому створити максимальний спокій При наступній пункції промивання або введення препарату слід почати з меншого об'єму розчину Пункції проводять спочатку 2-3 рази на тиждень, потім, по мірі санації і зменшення порожнини, інтервал між ними збільшують Мірамістин можна вводити в сполученні з антибіотиками згідно чутливості до них патогенної мікрофлори, висіваємої із мокротиння або із вмісту порожнини Якщо пункції погано переносяться хворим, можливо мікродренування порожнини мікроірригатором через просвіт пункційної голки або по пісочному проводнику В цьому випадку промивання і введення мірамістину виконують через мікроірригатор за аналогічною методикою За наявності ендобронхіту паралельно вводять 0,005% розчин мірамістина інгаляційним способом шляхом ендотрахеальних вливань і лікувальних бронхоскопій Пункції доцільно проводити 2 рази на тиждень, тривалість курсу залежить від динаміки процесу і клініко-рентгенолопчної картини При поганій переносимості пункційного способу в порожнину встановлюється мікроірригатор через просвіт голки або по пісочному проводнику В цьому випадку введення розчину мірамістина слід починати з другого дня після маніпуляції, і зрошення порожнини сумішшю препаратів проводиться щоденно Застосування способу ілюструється наступним КЛІНІЧНИМИ прикладом Приклад Хворий В , 37 років, знаходився в пульмонологічному відділенні протитуберкульозного диспансеру з діагнозом гострий абсцес правої легені Поступив зі скаргами на високу температуру тіла до 38,7°С, кашель з виділенням мокротиння гнійного характеру, загальну слабкість, задишку при фізичному навантаженні Хворів протягом 5 днів При надходженні у відділення рентгенологічне в правої легені визначалась порожнина розпаду розмірами 5,0х5,0см з горизонтальним рівнем рідини та інфільтративними змінами в оточуючій легеневій тканині Із мокротиння було висіяно гемолітичний стафілокок, стійкий до 5 із 12 визначаємих антибіотиків Бронхоскопічно діагностовано гнійний двосторонній ендобронхіт У відділенні хворому проведено курс інтенсивної терапії, який включає загальнозміцнюючу і антибютикотерапію В порожнину абсцесу пункційним способом вводився 0,005% розчин мірамістину за запропонованим способом Паралельно ендобронхіально здійснювалось введення 0,005% розчину мірамістину у вигляді лікувальних фібробронхоскопій 1 раз на тиждень і щоденно у вигляді інгаляцій В результаті проведеного лікування КЛІНІЧНИЙ легеневозапальний синдром нормалізувався протягом 18 днів, ендобронхіт вилікувано протягом 20 днів, рентгенологічно порожнина абсцесу облітерувалась на 34 день перебування в пульмонологічному відділенні Хворий був виписаний на амбулаторне лікування Запропонованим способом було проліковано 17 хворих на гострий абсцес легені Аналіз результатів лікування показав, що на момент виписки із відділення порожнина абсцесу повністю облітерувалась у 94% пацієнтів, що лікувалися запропонованим нами способом, і у 75% хворих, які отримували терапію за загальноприйнятими методиками Терміни стаціонарного лікування в основній групі становили 47,9±39,8 діб, в контрольній - 60,9±43,5, тобто тривалість терапії у хворих контрольної групи була в середньому на 13 днів більше Наведені приклади підтверджують ефективність використання запропонованого способу у хворих, що страждають на абсцес легені, про що свідчить більш інтенсивна тенденція до загоювання і облітерації порожнин абсцесу, менший процент переходу гострих абсцесів в хронічну фазу 5 11056 перебігу, скорочення термінів стаціонарного лікування. Спосіб може бути використаний для консервативної терапії хворих на гострий і хронічний абс Комп'ютерна верстка А Крулевський 6 цесі легені, кісту легені, що нагноїлась, в тому чиелі і паразитарної', стафілококової деструкції легені, кістозної гіпоплазії легені, Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for local treatment of pulmonary abscess

Автори англійською

Hryshyn Mykhailo Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ местного лечения абсцессов легких

Автори російською

Гришин Михаил Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: лікування, абсцесів, легень, місцевого, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11056-sposib-miscevogo-likuvannya-abscesiv-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб місцевого лікування абсцесів легень</a>

Подібні патенти