Пристрій для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів, який складається з електричної схеми, що містить послідовно сполучені між собою елементи, який відрізняється тим, що до складу електричної схеми пристрою входять такі елементи: міліамперметр, знижувальний трансформатор, гума та дві сталеві голки.

Текст

Реферат: Пристрій для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів складається з електричної схеми, що містить послідовно сполучені між собою елементи. До складу електричної схеми пристрою входять такі елементи: міліамперметр, знижувальний трансформатор, гума та дві сталеві голки. UA 110520 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РОСЛИННИХ ТКАНИН (ТУРГОРУ) ЗРІЗАНИХ КВІТІВ UA 110520 U UA 110520 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до квітникарства, зокрема до пристроїв, що використовуються для контролю стану зрізаних квітів протягом часу зберігання, і може бути використаний на підприємствах малого та середнього бізнесу. Відомі сучасні пристрої, що засновані на електрофізіологічних інструментальних методах вимірювання, зокрема пристрій для діагностики за електричним опором прикамбіального комплексу рослинних тканин та за електричними потенціалами тканин дерев [1]. Недоліком цього пристрою є неможливість оцінювати велику кількість зразків без їх ушкодження і збереження проаналізованих рослин для подальшого їх зростання в природних умовах; а також недоцільність застосування для зрізаних квітів протягом їх зберігання. Відомо ряд приладів з використанням пасивних електричних параметрів (ПЕП), а саме електричного опору та електропровідності клітин рослин та тварин, зокрема зміни рівня опору клітин насіння. Прилади застосовувались для інструментальної об'єктивної оцінки якості сільськогосподарських продуктів та вивчення стану фізіологічних характеристик сільськогосподарських тварин і рослин [2, 3]. Недоліком цих приладів є доцільність застосування для живих тварин і рослин, що знаходяться у ґрунті (у польових умовах) чи для насіння рослин і не можуть застосовуватись для зрізаних квітів, що зберігалися певний час. Відомий пристрій для вимірювання тургору (опору тканин) шкіри, заснований на зміні її тургору. Принцип дії пристрою полягає у прикладанні дозованої механічної дії до обмеженої ділянки шкіряного покрову з одночасним імпульсним опромінюванням даної ділянки шкіри світловим потоком інфрачервоного діапазону і вимірюванням амплітуди відбитого світлового потоку від ділянки шкіри, що піддавалась механічній дії. Оцінку еластичності проводять по інтервалу часу, визначеному при досягненні нульового значення у різниці амплітуд сусідніх імпульсів [4]. Недоліком є достатня складність пристрою, оскільки він повинен синтезувати потік інфрачервоного діапазону та переважне використання в косметології, дерматології і інших областях медицини. Найбільш близьким технічним рішенням до корисної моделі є пристрій для вимірювання опору біологічної тканини [5], який складається з електричної схеми, що містить послідовно з'єднані між собою блок обробки сигналу і реєстратор, задавальний генератор, виходи якого пов'язані з генераторними електродами, і основний підсилювач, входи якого підключені до приймальних електродів, а також забезпечено двома додатковими підсилювачами і суматором, виходи якого підключено до блоку обробки сигналу, а вихід до підсилювачів. Недоліком цього пристрою є використання складної стаціонарної апаратури, яка є коштовною і потребує певної кваліфікації обслуговуючого персоналу, а також досвід застосування лише у медичній практиці. В основу корисної моделі поставлено задачу створення дешевого та простого в експлуатації пристрою для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів, в якому використовується принцип зміни електропровідності у стеблині рослини при зміні водного балансу її клітин, що забезпечує швидке визначення свіжості зрізаної квітки, виявлення ступеня насиченості її тканин вологою, а відповідно дає можливість визначитись з умовами та доцільністю закупівлі квітів. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для вимірювання опору біологічної тканини, який складається з електричної схеми, що містить послідовно сполучені між собою елементи, згідно з корисною моделлю для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів до складу електричної схеми пристрою входять такі елементи: міліамперметр, знижувальний трансформатор, гума та дві сталеві голки. Принципова схема пристрою наведена на кресленні, де 1 - гума товщиною 10 мм і шириною 50 мм; 2 - знижувальний трансформатор; 3 - металеві голки діаметром 1,2 мм. Відміна полягає в тому, що завдяки використанню зазначених елементів, пристрій дозволяє в будь-який час визначати силу змінного струму у свіжозрізаних рослинах та у рослинах, що зберігалися певний час, який прямо пропорційний зміні водного балансу у клітинах зрізаного стебла квітки, а останнє характеризує величину тургору в рослині. Робота пристрою полягає в наступному: для вимірювання сили електричного струму в рослинних тканинах (електропровідності) використовуються дві сталеві голки діаметром 1,2 мм, які жорстко закріплюються в гумі, завтовшки 10 мм і шириною 50 мм, на відстані 40 мм одна від одної і встромляються в стебло квітів на глибину 5-7 мм; напруга на голки подається через знижувальний трансформатор, з'єднаний з голками мідним дротом, на виході якого напруга складає 32 В; для визначення і реєстрація сили струму у стеблині квітки в схемі задіяний міліамперметр. 1 UA 110520 U 5 10 15 20 25 Для визначення термінів зберігання (що характеризується тургором, а відповідно і електропровідністю зрізаних квітів) необхідно зафіксувати значення сили струму, які відповідають свіжозрізаним квітам, потім тим, що зберігалися деякий час і за значеннями електропровідності визначити відповідну кількість діб зберігання. При вимірюванні електропровідності дослідження слід робити декілька разів (3-4 рази), змінюючи місце втикання голок в судинну систему зрізаних квітів по довжині, оскільки для підрахунків доцільно використовувати середнє значення сили струму. Технічним результатом, що досягається при використанні пристрою для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів, є невисока ціна, простота в експлуатації та швидкість проведення досліджень по визначенню ступеню свіжості рослин, що допоможе підприємцям, які займаються оптово-роздрібною торгівлею квітів швидко, без зайвих зусиль виявити ступінь насиченості їх тканин вологою, і відповідно визначитись з умовами та доцільністю закупівлі квітів. Джерела інформації: 1. Курило Ю.А. Экологические особенности березы повислой (Betula pendula Roth.) в условиях нефтешламового загрязнения. - Автореферат … к.б.н. -Омск, 2011.-20 с. 2. Алейников А. Ф. // Сб.: Приборы и системы управления и контроля сельского хозяйства. Новосибирск, 1984. - С. 68-96. 3. Крушевский Ю. В., Сульян В. Я. Полуавтоматический фазовый измеритель содержания капиллярной влаги в зерне // Тезисы докладов на республиканской НТК "Информатика и автоматизация в регионах". - Винница, 1988.-С. 107. 4. Свидетельство на полезную модель Россия. Способ измерения тургора кожи и устройство для измерения тургора кожи / Житов Н.Б. № 2005105964/14. -заявл. 10.08.2006; опубл. 20.02.2007. 5. Поводатор А. М. Устройство для измерения сопротивления биологической ткани. - А. С. № 819742 G 01 R 27/00, А 61 В 5/02. - Опубл. 07.04. 1981.-Бюлл. № 13.-3 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Пристрій для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів, який складається з електричної схеми, що містить послідовно сполучені між собою елементи, який відрізняється тим, що до складу електричної схеми пристрою входять такі елементи: міліамперметр, знижувальний трансформатор, гума та дві сталеві голки. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 9/26

Мітки: вимірювання, тканин, тургору, зрізаних, квітів, рослинних, опору, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110520-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-oporu-roslinnikh-tkanin-turgoru-zrizanikh-kvitiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання опору рослинних тканин (тургору) зрізаних квітів</a>

Подібні патенти